Management

Juridische zaken

Bewaarplicht telefoongegevens is wankel

7 februari 2014
De verplichting om telefoongegevens een jaar lang te bewaren blijft omstreden. Volgens organisatie Bits of Freedom (BoF) kan de regering de noodzaak van de Wet bewaarplicht niet aantonen.

Dat blijkt volgens BoF uit een gelekte evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport  bevestigt de conclusie van rechters in andere landen. Het Nederlandse parlement zal met dit rapport kritisch kunnen onderzoeken of deze omstreden wet niet moet worden afgeschaft. Het gelekte rapport, dat overigens ruim anderhalf jaar te laat is uitgebracht, is nog niet naar de Tweede Kamer  gestuurd.

Opslag kan moeilijk worden

Het onderzoekscentrum stelt in een honderden pagina's tellend rapport vast dat het onmogelijk is om de effecten, en dus de noodzaak, van de Wet bewaarplicht vast te stellen. Het rapport gaat daarom vooral in op de opslag en het gebruik van de gegevens door de  opsporingsdiensten. Daar concluderen de onderzoekers dat providers het recht van burgers op inzage in de eigen gegevens niet goed naleven.

Te veel verzameld

Het WODC constateert dat met de technologische ontwikkelingen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger enorm is geworden. Van burgers worden veel gegevens opgeslagen die niet worden gebruikt. Dat is een onwenselijke situatie, zeggen de onderzoekers. Rejo Zenger van Bits of Freedom: "De Nederlandse regering moet zich nu in Brussel hard maken voor het afschaffen van de Europese richtlijn die aan het grootschalig bewaren van het communicatiegedrag van alle burgers ten grondslag ligt."

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.