Innovatie & Strategie

Branche
Bedrijven investeren weer in ICT

Bedrijven investeren weer in ICT

Maar omdat investeringen in sociale innovatie achterblijven, blijven groeimogelijkheden onbenut.

© CC0 - Pixabay stevebp
1 november 2017

Maar omdat investeringen in sociale innovatie achterblijven, blijven groeimogelijkheden onbenut.

Na jaren van daling, investeren bedrijven weer in informatie- en communicatietechnologie. De ICT-investeringen bedragen in 2017 4,8 procent van de omzet; in 2016 was dit percentage nog 2 procent.

Ook de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) stegen het afgelopen jaar, van 2,1 procent van de omzet naar 4,3 procent van de omzet. De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor – dat deze stijgingen vaststelt – vindt de investeringen in ICT en in R&D prominente indicatoren van technologische innovatie. 

Dat bedrijven weer bereid zijn te investeren in technologische innovatie komt door gunstige economische omstandigheden en vooruitzichten. En ook de opkomst van nieuwe technologieën die de basis vormen van de vierde industriële revolutie vergroten de bereidheid, zegt prof. dr. Henk Volberda, die het onderzoek leidt. “In dergelijke omstandigheden is innovatie van cruciaal belang voor het overleven of floreren van organisaties.”

Achterblijven sociale innovatie 

De onderzoekers maken echter zich zorgen over het achterblijven van de investeringen in de sociale innovatie. “Bedrijven die eenzijdig investeren in deze disruptieve technologieën, maar niet volop investeren in nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers profiteren niet van nieuwe groeimogelijkheden. Om in te spelen op de vierde Industriële Revolutie lijken bedrijven in Nederland vooral aandacht te besteden aan technologische innovatie. Echter, nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten vragen ook om plattere organisatievormen, vernieuwend leiderschap, nieuwe vaardigheden van medewerkers en slimmere manieren van samenwerken,” zegt Volberda. Gedurende het afgelopen jaar zijn bedrijven minder (-2,8%) gaan investeren in sociale innovatie.

De monitor noemt het voorbeeld van IBM als een bedrijven dat zowel in technologische als sociale innovatie investeert. Big Blue heeft meerdere multidisciplinaire innovatieteams die parallel functioneren naar de bestaande structuur om nieuwe activiteiten uit te voeren. Het bedrijf werkt volgens de agilemethodiek om zo snel mogelijk een minimum viable product te ontwikkelen op basis van een probleem voor de klant.

Flexibele schil

De onderzoekers zien een verband tussen een grote flexibele schil en het investeren in ICT. Bedrijven met een grotere flexibele schil doen minder ICT-investeringen, namelijk 1,1 procent van de omzet (ten opzicht van het eerder genoemde gemiddelde van 4,8 procent). Volberda: “Deze bevindingen vormen een indicatie dat een grotere flexibele schil wordt aangewend om kennis van buiten in te kopen of te benutten. Echter, doordat het gepaard gaat met minder investeringen in technologische innovatie kan een grote flexibele schil op termijn leiden tot uitholling van de organisatie. De kennis die medewerkers uit de flexibele schil inbrengen – bijvoorbeeld door tijdelijk een specialistische zzp’er in te huren – wordt kennelijk als alternatief gezien voor het zelf ontwikkelen van nieuwe kennis.”

Volberda denkt dat werken met een grote flexibele schil het op termijn lastiger voor de eigen organisatie maakt om een eigen, unieke kennisbasis te ontwikkelen en om tijdig nieuwe ontwikkelingen te detecteren. “Meer onderzoek is echter noodzakelijk om nader in kaart te brengen in hoeverre de wisselwerking tussen de omvang van de flexibele schil en investeringen in technologische innovatie het innovatie- en concurrentievermogen van bedrijven beïnvloeden op de langere termijn.”

Lees meer over
Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.