Management

Governance
running

'Bedrijven hebben agile onvoldoende onder controle'

Audit- en adviesbedrijf KPMG slaat kritische toon aan over 'nieuwe norm'. 

© KPMG
14 februari 2017

Audit- en adviesbedrijf KPMG slaat kritische toon aan over 'nieuwe norm'. 

Alige is de nieuwe norm. Maar bijna de helft van de van de bedrijven die projecten agile aanpakken, mist daarbij het gevoel van controle. Audit- en adviesbedrijf KPMG wijst op de gevaren van de agile-trend. 

Bedrijven in Nederland en België stappen in toenemende mate over op agile projectmanagement, waarbij projecten gedurende de uitvoering voortdurend worden bijgestuurd om maximaal resultaat te kunnen realiseren. De ondernemingen hebben echter veel moeite om voldoende controle te houden op de projecten. Dat concludeert KPMG uit een analyse van de gang van zaken bij 62 organisaties in Nederland en België.

Bijna 75% van de bedrijven in Nederland en België op dit moment gebruikt maakt van ‘agile’, stelt KPMG. Van die ondernemingen geeft 60% aan dat agile projectmanagement dé manier is om flexibeler te kunnen opereren en voortdurend in staat te zijn in te spelen op veranderingen. Drie van de vier onderzochte bedrijven verwachten dan ook dat ‘agile’ de komende jaren de nieuwe norm zal zijn voor het doorvoeren van verandering. Toch zal de traditionele, fasegerichte watervalbenadering niet direct verdwijnen. Van de onderzochte bedrijven gaat 85% ervan uit dat de komende jaren sprake zal zijn van een ‘hybride’ situatie waarbij beide benaderingen door elkaar heen zullen worden gebruikt.

Agile is de nieuwe norm

“Nu de omgeving waarin bedrijven moeten opereren continue verandert en klanten steeds veeleisender worden, groeit bij veel ondernemingen de behoefte om flexibeler met projectmanagement te kunnen omgaan”, zegt Joost Groosman, partner bij KPMG Management Consulting. Groosman: “Veel bedrijven vinden dat agile in tijden van onzekerheid en veranderende omstandigheden meer soelaas biedt dan de traditionele benaderingen die veelal gestoeld zijn op de watervalmethode. Bij deze aanpak wordt bij aanvang van het project de uiteindelijke doelstelling geformuleerd en worden gedurende de uitvoering een aantal vaste fasen doorlopen.”

Geen speeltje van de IT-functie

“Effectief project- en programmamanagement is essentieel om de strategische doelstellingen te realiseren”, zegt Groosman. Groosman: “Zeker in de relatief volatiele omgeving waarin bedrijven tegenwoordig opereren. De afgelopen jaren heeft een groot aantal ondernemingen dan ook agile geïntroduceerd, omdat deze benadering het succes van projecten aanzienlijk kan vergroten. Maar de implementatie is niet altijd gemakkelijk. Drie van de vier ondernemingen zien de mate van volwassenheid van de onderneming als het grootste obstakel voor de adoptie van agile. Hoewel de IT-functie ooit aan de wieg stond, is het voor een succesvolle toepassing noodzakelijk dat ook de andere functies binnen de organisatie van het begin tot het eind actief meedraaien.”

Lastig om controle los te laten

Groosman: “Agile vereist een totaal andere houding van het management dan de traditionele benadering van projecten. Het vertrouwen hebben dat het zelfsturende agile-team het project onder controle heeft, vormt het belangrijkste kenmerk. Voor veel volwassen ondernemingen is deze onzekerheid lastig. Zeker voor het management dat vaak op zoek gaat naar extra controlemechanismen. De kunst is echter om op het juiste moment voldoende afstand te durven nemen. Dat betekent dat bedrijven een aantal van de traditionele KPI’s vaarwel moeten zeggen en moeten leren om zich te concentreren op volstrekt andere indicatoren. Indicatoren die meer gericht zijn op de uiteindelijke waarde van het resultaat, op de teamprestatie en de dynamiek waarin het project met succes is voltooid.” 

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
2
Reacties
Anoniem 14 februari 2017 13:19

Ik kan bovenstaand artikel niet helemaal matchen met het rapport.

Het rapport geeft een aardige status quo van het huidig projectmanagement, agile of niet.
De meeste kernpunten zijn echter niet specifiek voor Agile of waterval.

"dat het zelfsturende agile-team het project onder controle heeft" is een misinterpretatie van Agile.
"noodzakelijk dat ook de andere functies binnen de organisatie van het begin tot het eind actief meedraaien" is niet kenmerkend voor Agile, maar een faalfactor voor èlk project.
"management dat vaak op zoek gaat naar extra controlemechanismen" is typerend voor angstmanagement.

Dit en het genoemde gebrek aan vertrouwen in eigen mensen geeft al aan dat er andere zaken spelen, zoals 'goed opdrachtgeverschap' en management-cultuur.
Bij een goed project geeft business richting en inbedding, de projectmanager structuur en controle, waarna het team alle ruimte krijgt om te doen waar het goed in is.
Dat staat los van Agile of waterval.

Anoniem 14 februari 2017 11:20

Misschien staat agile ook wel haaks op controle. De controle van bovenaf beperkt zich tot het definiëren van doelen en randvoorwaarden, daarna moet je als management vertrouwen hebben. Niets nieuws overigens; het was ergens in de jaren zeventig dat ik voor het eerst de zegswijze 'hire smart people, point them the right direction and then get out of their way' hoorde.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.