Beheer

Governance
strategie

Bedrijfsleven eist actieplannen tegen cybercrime

VNO-NCW en MKB-Nederland willen 'digitaal deltaplan' tegen criminaliteit.

23 november 2021

VNO-NCW en MKB-Nederland willen 'digitaal deltaplan' tegen criminaliteit.

Voor de aanpak van bedrijfseconomische criminaliteit en cybercrime zijn meerjarige actieplannen nodig. Daarvoor pleiten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij halen daarbij ook de brief aan die begin deze maand is gestuurd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid met oog op de begrotingsbehandeling.

"Cybercriminaliteit is een ware plaag voor ondernemers", stelt VNO-NCW in die brief. "Een van de belangrijkste instrumenten om de cyberweerbaarheid van organisaties en burgers te verhogen, is door hen snel te informeren wanneer hun IT-systemen kwetsbaarheden vertonen of gehackt zijn. Dit is nog altijd niet goed geregeld. Voor de digitale veiligheid van bedrijven en van ons land moet deze informatievoorziening met spoed op orde worden gebracht."

Ondermijning en cybercrime

Het 'deltaplan' waar de ondernemersorganisaties nu voor pleiten omvat naast 'reguliere' ondermijnende misdaad ook cybercrime. De gewenste overheidsaanpak zou bijvoorbeeld moeten leiden tot meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, wat weer zou moeten zorgen voor een hogere pakkans bij criminele praktijken. "Cybercriminelen moeten niet wegkomen met hun daden maar worden opgespoord en vervolgd."

Bedrijven zouden ook veel sneller geïnformeerd moeten worden over kwetsbare of gehackte ICT-systemen. Maar hiervoor zijn volgens de werkgevers wel investeringen nodig, ook bij politie en justitie. Dit betreft structurele en langdurige investering in kennis en capaciteit. "Ook moet versnippering van de cybercrime aanpak over de verschillende (politie-)regio’s worden tegengegaan. Wij pleiten voor een meer centrale aanpak."

Meerdere kabinetsperiodes

Het aanpakken van cybercriminaliteit en het duurzaam verbeteren van de cyberweerbaarheid vereist meerjarige actieplannen. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen daarbij op de noodzaak van concrete doelen voor de korte en de langere termijn. De ondernemersorganisaties dringen erop aan dat het financiële plaatje van dit soort plannen meerdere kabinetsperioden zal beslaan.

VNO-NCW en MKB-Nederland doen hun oproep met het oog op de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer. Die staat deze week op de agenda.

1
Reacties
Daan Rijsenbrij 24 november 2021 21:38

Wellicht is het AG ontgaan dat er reeds een IT-Deltaplan is (https://itexecutive.nl/it-deltaplan-overheid). Een digitaal deltaplan voor cybersecurity zoals voorgesteld, zou daar een onderdeel in horen te zijn.

Belangrijker dan ingrepen van de overheid in cybercriminaliteit, vind ik de cybersecurity die bedrijven en overheidsorganisaties zelf horen te nemen.

Trouwens, eerst architectuur. Je kunt immers chaos niet beveiligend.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.