Innovatie & Strategie

Wetenschap

Auto houdt bestuurder in de gaten

10 juni 2014
ECG-metingen kunnen realtime uitwijzen of iemand nog wel voldoende helder en geconcentreerd is op zijn taak. Dat principe zou in auto's gebruikt kunnen worden om automatische waarschuwingen voor de automobilisten te genereren.

Deze suggestie wordt gedaan door Chris Dijksterhuis, die vorige week aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van zogeheten passieve brein/computer-interfaces. Dat zijn zijn interfaces die hersenactiviteit waarnemen, zonder dat deze hersenactviteit direct bedoeld is voor het bewust aansturen van iets. Dijksterhuis richte zich met name op het signaleren van zaken waarvan de gebruiker zich zelf nog niet bewust is. Zijn metingen wezen uit dat vermoeidheid al goed te meten is voordat deze zich uit in afnemende prestaties, die als regel voor de gebruiker het eerste signaal zijn dat hij beter even kan rusten.

Breingestuurde cruise control

Chris Dijksterhuis deed onderzoek in de rijsimulator, waarbij de hersenactiviteit van de bestuurder direct werd gekoppeld aan de rijsnelheid. Het idee was dat zo’n breingestuurde cruise control de snelheid zou verhogen als het autorijden saai werd en verlagen als de rijtaak te veeleisend werd. Technisch gezien werkte het systeem goed, waarmee het volgens Dijksterhuis op hetzelfde niveau staat als andere Brain-Computer Interfaces voor bijvoorbeeld het besturen van rolstoelen. Maar een brain-car interface is volgens Dijksterhuis nog nauwelijks onderzocht. Toekomstige generaties auto’s zouden hiermee in kunnen ingrijpen zodra de aandacht van de automobilist verslapt, zelfs voordat de rijprestatie noemenswaardig verslechtert.

Automatische muziekselectie

Dijksterhuis richtte zijn onderzoek op de uitdaging automatisch, onmiddellijk en op individueel niveau informatie te interpreteren, waarbij de focus werd gelegd op mentale inspanning. Hij  concludeert dat een betrouwbaar systeem waarschijnlijk meerdere typen informatie nodig heeft. Te denken valt aan rijgedrag, fysiologie en subjectieve ervaringen. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op het verbeteren van de betrouwbaarheid door het verlagen van de tijds- en contextafhankelijkheid.

Dijksterhuis keek ook nog naar de mogelijkheid om automatische muziekselectie in te zetten teneinde mentale inspanning te beïnvloeden, maar een direct verband tussen inspanning en muzieksoort werd niet aangetoond.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.