Innovatie & Strategie

Klantinteractie
onderhoud

Augmented Reality maakt IT fundamenteel anders

Toekomst van Augmented Reality ligt niet in gaming maar op de werkvloer.

maintenance © CC0 Creative Commons Theo Hengelmolen
18 augustus 2017

Toekomst van Augmented Reality ligt niet in gaming maar op de werkvloer.

Augmented reality (AR), het toevoegen van virtuele elementen aan de werkelijkheid, is het laboratoriumstadium voorbij. Inmiddels tuigen veel bedrijven pilotprojecten op om toepassingen voor deze techniek in de praktijk te testen.

Vrijwel overal wordt AR daarbij gecombineerd met ‘virtual reality’ (VR) en toepassingen uit het Internet of Things (IoT). Met name sensordata om de realiteit ‘aan te vullen’ met actuele input. Vanwege die combinatie benaderen grote consultancybedrijven AR al niet meer als een op zichzelf staand fenomeen. Deloitte bijvoorbeeld spreekt in zijn ‘Tech Trends 2017’ van ‘mixed reality’ (MR), een combinatie van verschillende technieken waar de virtuele- en de werkelijke wereld samen komen.

Deze MR is gericht op het optimaliseren van de interactie tussen mens en machine. Want zoveel is inmiddels wel duidelijk; De toekomst van deze nieuwe technieken ligt niet in de wereld van gaming, maar op de werkvloer. Toepassing van MR varieert van het aanleren van vaardigheden tot het op afstand ondersteunen van een servicemonteur. Bijvoorbeeld door hem of haar met behulp van een apparaat als Google Glass door een complexe onderhoudstaak te gidsen. Nog een stap verder is het ontwikkelen van ‘behavioral interfaces’ op basis van data die uit een veelheid van sensoren wordt gedestilleerd. Dat leidt tot een steeds natuurlijker samengaan van mens en techniek.

Het zal volgens Deloitte nog enkele jaren duren voor deze toepassingen gemeengoed zijn, maar de basis ervoor wordt nu gelegd. Grote aanbieders als SAP bijvoorbeeld kondigden dit jaar SAP Leonardo Live aan, een platform waar nieuwe technieken als ‘machine learning, data analytics, IoT en VR, onderling zijn afgestemd. Opmerkelijk aan dit platform is dat niet de techniek centraal staat, maar de ondersteuning die SAP zijn klanten biedt met het opzetten van pilots. Want bedrijven moeten aan de slag met nieuwe mogelijkheden. En niet louter als ‘spielerei’. SAP garandeert zijn klanten een insteek die een ‘minimal viable businescase’ oplevert.

Anders interacteren met IT

Ontwikkelingen als deze, en SAP is uiteraard niet de enige, leiden volgens Deloitte tot een fundamenteel andere manier waarop mensen met IT interacteren. Uiteindelijk zullen het traditionele keyboard en display grotendeels verdwijnen. Point and click, swipen en stem-bediening worden universeel en het beeldscherm maakt plaats voor smartphone, smartwatch, apparaten als Google Glass en andere wearables. Dat schept de mogelijkheid tot een meer cognitieve interactie. Want hoewel IT inmiddels algemeen wordt gezien als cruciaal voor de business is de co-existentie tussen mens en computer nog steeds verre van optimaal. Intuïtieve interface en een beter begrip van de techniek waar men mee werkt leidt tot meer efficiëntie en hoger kwaliteit.

In het oktobernummer van AG Connect wordt in het katern IT-studies dieper ingegaan op de ontwikkelingen rond Augmented Reality.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.