Atos Origin verder met COR; vakbonden niet meer nodig

7 november 2008
De vakbonden zullen niet meer aanschuiven in het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen Atos Origin, zoals de afgelopen tien jaar wel het geval was. Het betekent dat er bij Atos Origin niet langer sprake is van een cao. De directie van Atos Origin wil periodiek met de COR de arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse medewerkers van Atos Origin bespreken en in overleg met de COR deze ook kunnen aanpassen.

De teleurstelling bij de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en Clix IT is groot. Nevin Demirtas, bestuurder van FNV Bondgenoten en woordvoerster voor de gezamenlijke bonden in het cao-conflict bij Atos Origin, stelt dat de COR niet goed naar de medewerkers van Atos Origin heeft geluisterd. Volgens Demirtas blijkt uit een enquête onder de medewerkers dat de meerderheid het liefst de arbeidsvoorwaarden in een cao ziet vastgelegd. “Dit was een testcase of de COR naar zijn achterban kan luisteren en de uitkomst is niet hoopgevend.”

Demirtas wijst erop dat de afspraken in de cao van 2007 in individuele arbeidscontracten blijven gelden. Medewerkers hoeven afspraken of wijzigingen van arbeidsvoorwaarden die door de COR zijn gemaakt of goedgekeurd, niet te accepteren. “Als bonden zullen we ons inzetten voor individuele belangenbehartiging van onze leden bij Atos Origin. Nu, zonder cao, zal de vakbond binnen Atos Origin harder nodig zijn dan ooit. En ik heb gemerkt dat ik nog heel veel heb uit te leggen aan de medewerkers bij Atos Origin. Niet iedereen weet wat het gaat betekenen.”

Er liggen volgens Demirtas al drie regelingen op tafel die aangepast gaan worden. “Het gaat om de telefoonregeling, de winstdelingsregeling en de tankpas voor leaserijders. Kennelijk voelt de werkgever zich nu vrij om afspraken en regelingen te veranderen.” Demirtas is bitter over de teloorgang van de cao van Atos Origin, maar wil geen slecht verliezer zijn. “Als het zo is, dan is het zo. Ik heb mijn best gedaan en bezit geen drukmiddelen meer om de gang van zaken te veranderen. Ik heb nog wel mijn achterban en mijn leden kunnen op me rekenen. Atos Origin zet vraagtekens bij onze representativiteit. Maar door de bonden de deur te wijzen, snoer je heel veel mensen in je organisatie de mond.”

Wim Lucassen, voorzitter van de COR van Atos Origin, kon op woensdag voor het sluiten van deze krant niet tijdig een toelichting geven op het besluit van de COR. Atos Origin heeft vier divisies en vier ondernemingsraden: Managed Operations, 3700 medewerkers; Systems Integration, 3700 medewerkers; Atos Consulting, 750 medewerkers en Structures, 350 medewerkers. De centrale ondernemingsraad bestaat uit elf vertegenwoordigers van de vier ondernemingsraden, vier van MO, vier van SI, twee van AC en een van Structures. Zes van de elf COR-leden zijn lid van FNV Bondgenoten. De COR is vanaf het begin in 1998 partij in de cao-onderhandelingen bij Atos Origin geweest.

De vier ondernemingsraden hebben de afgelopen weken een enquête gehouden onder het Atos Origin-personeel. De 3700 medewerkers van Managed Operations maken zich in grote meerderheid hard voor een cao met de bonden. De 750 medewerkers van Consulting zijn voorstander van ‘breed arbeidsvoorwaardenoverleg’ tussen de COR en de directie van Atos Origin, zonder de vakbonden. De ongeveer duizend medewerkers van Sys­tems Integration die deelnamen aan de enquête verkiezen in ruime meerderheid (71 procent) een cao boven enige andere vorm van collectief arbeidsvoorwaardenoverleg.

Het aantal bedrijfscao’s in de IT-sector loopt snel terug. De cao van Getronics staat onder zware druk. In december wordt er bij dat bedrijf verder gepraat. Ook van een andere IT-cao, die van EDS, is de toekomst onzeker nu het bedrijf door HP is overgenomen. Daar wordt eerst gesproken over een sociaal plan om de gevolgen van de reorganisatie op te vangen. Op dit moment zijn er nog bedrijfs-cao’s bij T-Systems, T-Mobile, RAET en Bull. Bij Bull is net een nieuw principeakkoord bereikt.

Een jaar onderhandelingen
November 2007: Directie, COR van Atos Origin en vakbonden voeren het gewraakte septemberoverleg. Daar komt een ‘onderhandelingresultaat’ uit, maar geen overeenstemming over de salarisontwikkeling.

Februari 2008: Overgrote meerderheid van vakbondsleden binnen Atos Origin keurt het bereikte onderhandelingsresultaat af. De directie van Atos Origin stopt cao-onderhandelingen met bonden.

Maart 2008: Bonden stellen de directie van Atos Origin een ultimatum om verder te praten over de cao. De directie gaat er niet op in. COR ondertekent ultimatum niet, maar laat weten de stap van de bonden volkomen te begrijpen.

April 2008: De samen optrekkende bonden organiseren ontbijt- en lunchsessies voor medewerkers van Atos Origin. De bonden eisen een gemiddelde loonsverhoging voor goed functionerende medewerkers van 3,5 procent, dat het septemberoverleg wordt afgeschaft en dat de cao van Atos Origin een volwaardige wordt, waarbij er ook over de jaarlijkse loonronde normaal wordt onderhandeld.
Eind april wordt er op het gras bij het Utrechtse hoofdkantoor gestaakt door ongeveer 300 medewerkers, hoofdzakelijk van de divisie MO. Ook worden klanten van Atos Origin benaderd om Atos ertoe te bewegen zijn eigen medewerkers serieuzer te nemen.

Mei 2008: De directie van Atos Origin wijst de bonden definitief de deur. Het bedrijf wil in het vervolg met de COR overleggen over de arbeidsvoorwaarden.

Juli 2008: De COR initieert een bemiddelingspoging door Boele Staal om het vertrouwen tussen de bonden en de directie van Atos Origin te herstellen.

September 2008: Staal concludeert dat de cao van Atos Origin niet meer te redden is. Ondertussen is de COR met de directie van Atos Origin in gesprek over toekomstige wijzigingen in de beloningssystematiek. Atos Origin wil namelijk vaart maken met de nieuwe beloningssystematiek om er in de loonronde van januari 2009 mee te kunnen werken.

November 2008: De COR besluit dat hij, zoals de directie van Atos Origin dat heeft gevraagd, zal meewerken aan periodiek overleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Atos Origin.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!