Beheer

Privacy
AP int dwangsom van 48.000 euro bij bank

AP int dwangsom van 48.000 euro bij bank

De dwangsom werd opgelegd omdat Theodoor Gilissen Bankiers te laat met de gevraagde gegevens over de brug kwam.

© CC0 - Flickr Peter Linke
9 augustus 2018

De dwangsom werd opgelegd omdat Theodoor Gilissen Bankiers te laat met de gevraagde gegevens over de brug kwam.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom ingevorderd van 48.000 euro bij Theodoor Gilissen Bankiers. Dit omdat de bank vier weken na de uiterste datum gehoor gaf aan de klant om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens. De dwangsom werd eind 2017 geïnd onder de - toen nog van kracht zijnde - Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De klant vroeg in 2016 aan de bank om inzage in zijn persoonsgegevens. Hij wilde een overzicht van de persoonsgegevens die de bank van hem had, wat de herkomst was van de gegevens en met wie ze werden gedeeld. De bank gaf deze gegevens niet aan de klant.

In strijd met de wet

Omdat de bank niet over de brug kwam, diende de advocaat van de klant een handhavingsverzoek in bij de AP. Na onderzoek gaf de AP de bank hiervoor twee maanden de tijd. Om inzage af te dwingen legde de AP daarbij een last onder dwangsom op van 12.000 euro voor elke week dat de bank niet volledig voldeed aan het inzageverzoek, tot een maximum van 60.000 euro. Vier weken na het verlopen van de tweemaandentermijn heeft de bank een volledig overzicht van de gegevens van de klant verschaft.

De AP schrijft in een toelichting dat dit aanleiding was om 48.000 euro aan dwangsommen in te vorderen. Dit gebeurde eind 2017. Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de ingevorderde last en is in beroep gegaan tegen het besluit van de AP op dit bezwaar.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming in Nederland van kracht. Voorheen was het wettelijk al geregeld dat een klant mocht inzien welke persoonsgegevens een organisatie van hem heeft. In de AVG is dat recht uitgebreid met dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties persoonsgegevens moeten wissen als de klant daar om vraagt). Die rechten kan een klant zelf uitoefenen door bij een organisatie aan te kloppen. Sinds 25 mei 2018 kan - als een organisatie niet meewerkt - ook een privacyklacht worden ingediend bij de AP.

Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
3
Reacties
Bert veltrop 10 augustus 2018 08:51

Komt nog wel meer naar boven rond deze bank
Weinig lijkt op orde.

Bert veltrop 10 augustus 2018 08:47

Ik bedoel raman Dhir
Weet je genoeg.lees zijn verhaal.

Bert veltrop 10 augustus 2018 08:44

Bank die het allemaal niet zo nauw neemt.
Rambam Dhir.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.