Agile en nieuwe werken uitstekend span

27 april 2012

Plaats- en tijdonafhankelijk werken komt steeds vaker voor. Veel organisaties hebben kantoren op meerdere plaatsen en besteden werk uit. Dat laatste doen we niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbuiten: offshoring en nearshoring van IT-werkzaamheden is niet nieuw. Daar komt tegenwoordig ook het nieuwe werken bij. Het nieuwe werken is vooral bekend om de flexibele werkplekken. Je komt op kantoor en zoekt een werkplek die past bij de werkzaamheden die je op dat moment wilt doen. Een uitbreiding hierop die veel voorkomt, is de mogelijkheid om thuis te werken en zo de files te vermijden. Immers, als het niet uitmaakt waar je werkt, waarom dan niet thuis beginnen in plaats van tijd verspillen?

Om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken moeten organisaties echter de ‘command en control’-stijl loslaten. Want die manier van aansturen vereist dat je elkaar ziet. Het is daarom veel effectiever om over te stappen op een model van vertrouwen en zelfsturing. En daarin zit de échte uitdaging in het nieuwe werken. Want als ik mijn mensen niet meer zie, hoe zorg ik er dan voor dat ze tot goede resultaten komen? Het nieuwe werken is veel meer dan flexplekken. Het is een vernieuwing in hoe we samenwerken en hoe we elkaar in dat werk aansturen.

Vanuit de ervaring dat goede software gemaakt wordt in samenwerking met de eindgebruikers en dat hun behoefte zelden bekend is maar vooral ontdekt moet worden, is agile buitengewoon populair geworden. Een van de belangrijke kenmerken van agile is: korte lijnen, informele communicatie en dicht bij elkaar. Succesvolle agile-teams zitten idealiter in één ruimte en heel dicht bij de probleemeigenaar of business owner. De laatste jaren raken steeds meer organisaties enthousiast over agile-werkwijzen, Scrum in het bijzonder, en we zien dan ook steeds meer organisaties agile rigoureus invoeren. Echter, daar waar agile zwaar leunt op samenwerken met korte lijnen en informele communicatie op één locatie, staat in het nieuwe werken juist tijd- en plaatsonafhankelijk werken centraal. Agile werken staat dan toch juist haaks op het nieuwe werken? Zijn deze twee fundamenteel onverenigbaar?

De verschillen tussen beide stromingen zijn duidelijk en lijken op het eerste gezicht onoverbrugbaar. Bij agile staat het team centraal, dat op vaste tijden en een vaste locatie werkt aan een concreet resultaat op korte termijn. De individuele belangen en behoeftes worden ondergeschikt gemaakt aan het teambelang. Het nieuwe werken daarentegen geeft meer vrijheid aan het individu en laat het dwangmatig bij elkaar zitten juist los. Het individu mag zelf kiezen hoe, waar en wanneer hij zijn werk doet.

Overeenkomsten

Als je echter beter inzoomt op de twee, dan zie je meer overeenkomsten dan verschillen. Zo zijn ze beide gericht op het resultaat en besteden veel minder aandacht aan het dichttimmeren van het proces. Beide gaan ook uit van vertrouwen in mensen en hun motivatie om zo goed mogelijk de doelen te behalen. In plaats van controle van buitenaf wordt het team verantwoordelijk gemaakt voor de afspraken en het nakomen ervan. Mensen worden als ‘taakvolwassen’ beschouwd en de noodzakelijke ondersteuning wordt vanuit het team ingevuld. Verder zijn afstemming en transparantie belangrijke randvoorwaarden voor beide stromingen. Het nieuwe werken is in feite agiler dan velen vermoeden en tegelijkertijd heeft agile meer van het nieuwe werken dan in eerste instantie gedacht.

Het nieuwe werken kan heel goed met agile-principes worden verrijkt. Denk dan bijvoorbeeld aan de meetings zoals: Sprint Planning, Resultaat Reviews, Retrospectives en de Daily Stand-Up. Deze zijn binnen Scrum goed uitgewerkt en kunnen ook in het nieuwe werken prima worden toegepast. Ook de diverse agile-rollen, zoals Scrum Master, Scrum-team en Product Owner, zijn uiterst nuttig. Deze kunnen prima als leidraad dienen om binnen het nieuwe werken de discussie te voeren over rollen en invulling. Ten slotte is het werken met een Backlog waarop alle uit te voeren taken staan waar mensen zelf opdrachten vanaf halen, een mechanisme dat binnen het nieuwe werken een uitstekende aanvulling zou zijn.

Samenwerking

Agile daarentegen kan van het nieuwe werken veel leren op het gebied van meer ruimte geven aan het individu en zijn wensen ten aanzien van werktijden en plaats. Het is voor het team een volgende stap om de teamdwangmatigheid los te laten en mensen meer vrijheid te geven. Waarom zou je in een Scrum-team niet kunnen thuiswerken als dat handig is? Of, kunnen we offshore en nearshore Scrum-implementaties niet veel beter via het nieuwe werken invullen? Samengevat kan worden gesteld dat het nieuwe werken enorm veel profijt kan hebben van de kennis en ervaring die is opgedaan met agile. Andersom heeft agile in een omgeving waar het nieuwe werken gemeengoed is, minder last van de traditionele ‘command en control’-cultuur en kan het daardoor veel sneller worden opgepakt.

Deze voordelen krijg je echter niet zomaar. Samenwerken op afstand maakt het niet altijd makkelijker. Technische hulpmiddelen kunnen daar zeker bij helpen. De opbrengsten in enthousiasme, flexibiliteit en productiviteit maken het zeker de moeite waard om dit pad te bewandelen.

Om het nieuwe werken echt effectief en doelgericht in te richten is er eigenlijk geen keuze dan dit op een agile-manier te doen: het nieuwe agile werken.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!