Loopbaan

Carriere
werkloos

Afname WW-uitkeringen in ICT minder dan gemiddeld

Aantal nieuwe WW-uitkeringen voor ICT’ers in 2018 met 13% gedaald.

© Pixabay
23 januari 2019

Aantal nieuwe WW-uitkeringen voor ICT’ers in 2018 met 13% gedaald.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen over heel 2018 daalde met 14% ten opzichte van het jaar ervoor. In de ICT – waar de arbeidsmarkt toch behoorlijk oververhit is – daalde het aantal verstrekte nieuwe WW-uitkeringen in de afgelopen 12 maanden net iets minder hard. Dat blijkt uit gegevens van UWV WERKbedrijf.

De afname van het aantal nieuwe WW-uitkeringen was in 2018 het grootst in de beroepsklassen Pedagogisch en Technisch (beide met 20%). Managers en taalkundigen profiteerden het minst van de aantrekkende arbeidsmarkt, want hier daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen met slechts 7%.

UWV maakte onderstaand figuur van de nieuwe WW-cijfers per beroepsklasse:

Meer werkenden

Het CBS meldde onlangs dat het aantal werkenden eind 2018 verder is toegenomen. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk nam de laatste drie maanden van het afgelopen jaar met gemiddeld 13.000 per maand toe. In december waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen dat actief op zoek is naar een baan daalde met gemiddeld 5.000 per maand tot 329.000. UWV registreerde eind december 263.000 lopende WW-uitkeringen.

Eind 2018 verstrekte UWV 263.000 lopende WW-uitkeringen, waarvan 5.757 aan ICT’ers. Op maandbasis daalde het aantal WW-uitkeringen met 1,4%, terwijl dat voor ICT’ers zelfs een afname van 2,3% betrof. Op jaarbasis daalde het aantal lopende WW-uitkeringen in veel andere sectoren wel sneller dan in de ICT. De gemiddelde afname voor heel 2018 komt uit op 20%, terwijl dit voor ICT’ers maar 16,5% was.

Ruim 1100 WW-uitkeringen minder

In een jaar tijd daalde het aantal ICT’ers in de WW met ruim 1100. Vijftigplussers zijn nog altijd het sterkst vertegenwoordigd onder ICT’ers met een WW-uitkering. Eind december ging het om 3.129 WW’ers van boven de vijftig, 2.369 WW’ers in de leeftijdscategorie 27-50 en 259 werkloze ICT’ers met WW van onder de 27 jaar.

Opvallend is verder dat het aantal beëindigde uitkeringen voor ICT-beroepen in 2018 met 4,5% afnam ten opzichte van 2017. Het aantal ICT’ers dat de WW beëindigen wegens werkhervatting nam in een jaar tijd licht af met 1,5%. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen voor ICT’ers wegens het verstrijken van de maximale duur nam ten opzichte van 2017 zelfs met 3,1% af.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.