Loopbaan

Carriere
developer

Afgestudeerde gamedeveloper kiest vaak voor buitenland

Pas afgestudeerden van de hbo-studie Game Architecture & Design kiezen vaak voor een baan buiten Nederland.

© Pixabay, CCO public domain
19 juni 2017

Pas afgestudeerden van de hbo-studie Game Architecture & Design kiezen vaak voor een baan buiten Nederland.

Terwijl de meeste pas afgestudeerde ICT’ers kiezen voor een baan vlak bij huis, kiezen jonge gameontwikkelaars vaker voor een baan op behoorlijke reisafstand en in 30% van de gevallen vertrekt hij zelfs naar het buitenland.

Dat blijkt uit de HBO-Monitor van de Universiteit van Maastricht. De arbeidsmarktperspectieven voor jonge gamedevelopers die onlangs de hbo-studie Game Architecture & Design hebben afgerond zijn gunstig. Weliswaar heeft ‘maar’ 58% op het moment dat het diploma wordt behaald al een baan (bij de meeste andere ICT-studies ligt dit aanzienlijk hoger), maar op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd had 91% een baan. Slechts 5% koos voor een vervolgstudie en 4% studeert of werkt niet, maar is bijvoorbeeld aan het reizen of vrijwilligerswerk aan het doen.

De werkloosheid onder deze groep pas afgestudeerden is slechts 4,5%. Terwijl bij veel andere afgeronde ICT-studies het aandeel dat in het buitenland werkt te verwaarlozen is, werkt maar liefst 30% van de pasafgestudeerde gameontwikkelaars in het buitenland. Daarnaast werkt 35% niet in zijn eigen provincie of in de aangrenzende provincie. Dat kan komen doordat gamebedrijven in Nederland niet verspreid over het hele land zijn gevestigd.

Populairste beroepen

Bijna de helft (48%) van de pas afgestudeerde gameontwikkelaars komt in de softwarehoek terecht, maar er is ook nog een deel dat bij een reclamebureau gaat werken (10%) of bij een film- en televisieproductie (10%). Dit zijn de populairste beroepen onder jonge gamedevelopers:

  • Web- en multimediaontwikkelaar (52%)
  • Softwareontwikkelaar (24%)
  • Grafische vormgever/multimedia vormgever (10%)
  • Architect/planoloog/landmeetkundige (5%)
  • App-ontwikkelaar (5%)

86% van de jonge gameontwikkelaars werkt fulltime, 61% heeft een vast dienstverband op zak en 10% doet er nog iets naast. 91% Heeft gekozen om in loondienst te treden, 4% is uitzendkracht, 4% is freelancer of zelfstandige en 1% heeft een andere contractvorm. Opvallend is dat 14% er langer dan een jaar over heeft gedaan om een baan te vinden.

Forse studieduur

Van de pas afgestudeerden in Game Architecture & Design is slechts 4% vrouw en slechts 13% is van allochtone afkomst. Meer dan driekwart van de studenten doet er langer dan 4 jaar over om de opleiding af te ronden. De gemiddelde studieduur bedraagt maar liefst 5 jaar en dat is de langste gemiddelde studieduur van alle hbo-ICT-studies.

Iets minder dan een derde van de pas afgestudeerde gamedevelopers heeft al relevante werkervaring opgedaan tijdens zijn studie en 21% heeft bestuurlijke ervaring. Een op de 5 studenten volgde bijscholing.

Maar liefst 90% is ervan overtuigd dat voor zijn huidige functie minimaal hbo-niveau is vereist. Een derde denkt dat zijn functie ook door iemand uitgevoerd kan worden die niet zijn studie of een verwante studie heeft afgerond.

Verdiensten zijn minder

Het gemiddelde uurloon bedraagt 13,37 euro en het gemiddelde bruto-maandsalaris bedraagt 2184 euro. Dat is minder dan pas afgestudeerden in andere ICT-studierichtingen. 12% van de respondenten stelt met zijn salaris onder het minimumloon te zitten.

86% van de pas afgestudeerde gameontwikkelaars vindt de aansluiting tussen hun opleiding en de functie die ze vervullen voldoende of goed. Ruim driekwart is van mening dat zijn capaciteiten in zijn huidige functie worden benut en slechts 5% vindt dat zijn capaciteiten tekortschieten. 74% zou de opleiding opnieuw kiezen.

Opvallend is dat slechts 41% de opleiding een goede basis vindt voor een start op de arbeidsmarkt. Dit is bij andere ICT-opleidingen aanzienlijn hoger. Wel zegt 74% dat de opleiding een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling van kennis en vaardigeden in het vakgebied.

Belangrijkste competenties

Jonge afgestudeerden in Game Architecture & Design stellen dat ze vooral goed moeten zijn in het toepassen van vakkennis in de praktijk en het vergaren van informatie. Zij vinden dat ze zelf vooral uitblinken in logisch redeneren en analytisch denken. De belangrijkste competentietekorten in hun vakgebied zijn het aan anderen duidelijk maken wat je bedoelt en voldoende kennsi van methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek.

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.