Beheer

Security

ACTA niet nodig voor netter internet

19 september 2012
De ACTA is niet het enige middel dat is bedacht om internet op te schonen. Er is ook Clean IT, een in Nederland geboren plan tegen online terrorisme, dat ook wel het 'poldermodel voor een schoon internet' wordt genoemd. De manier waarop Clean IT gestalte krijgt is zo transparant mogelijk en het is wat dat betreft de tegenpool van ACTA.

Clean IT is een Nederlands initiatief dat inmiddels is omarmd op Europees niveau. Het is bedacht om vervelende uitingen van internet te weren. Bijvoorbeeld terroristische websites of andere plekken waar haat wordt gezaaid. 

Zo open mogelijk

"Clean IT lijkt precies tegenovergesteld georganiseerd dan ACTA. Het betreft een pan-Europees poldermodel, is openbaar voorbereid, toegankelijk voor alle stakeholders, en gaat over één onderwerp: terrorisme in Europa. Een dialoog, samen zoekend naar oplossingen, dit zonder wet- en regelgeving te wijzigen, dus zonder dat de men rechten verspeelt", aldus jurist Arthur van der Wees, oprichter van Arthur's Legal te Amsterdam.

De overheid is geporteerd van de plannen. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft er een brief over geschreven, waarin hij het belang van een schoon internet onderstreept. Het uitbannen van illegaal gebruik heeft een hoge prioriteit. "Daarbij is een samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties zeer gewenst", aldus Opstelten.

Vertaling naar de IT-wereld

Clean IT beoogt een raamwerk te maken, een richtlijn voor het indammen van illegaal gebruik van internet. Dat raamwerk moet - zonder dwang - worden geaccepteerd door alle betrokkenen. Ook moet er een lijstje met 'best practices' komen, waar een beheerder van een website op kan terugvallen. Dat voorkomt, zo hopen de initiatiefnemers, dat het wiel opnieuw uitgevonden moet worden.

De IT-wereld is gebaat bij een kort lijstje met aandachtspunten, zodat er niet door vuistdikke wetsteksten heengeworsteld hoeft te worden. Voor zo'n lijstje geeft Van der Wees alvast een voorzetje:

  • Van wie is welke data? Wie moet je aanpakken als er iets misgaat?
  • Is de data privacygevoelig? Mag je er buiten de eigenaar om iets mee doen?
  • Wat te doen met netneutaliteit? Moet je data altijd ongefilterd doorleveren, zoals sinds 1 juli 2012 is voorgeschreven?
  • Wie mag je inzage geven in de data? Mag een instantie er zomaar bij?
  • Hoe sluit je een website af, na ontvangst van een Notice Take Down (NTD)?

Die zaken moeten wel duidelijk zijn, zodat een exploitant van een website of een hostingbedrijf precies weet wat wel en niet mag. Als een instantie uit een ander land plotseling komt eisen dat bepaalde content wordt verwijderd, omdat die 'terroristisch' is, moet dat wel gewogen en getoetst kunnen worden.

Niet makkelijk realiseerbaar

Van der Wees: "Hoewel Clean IT dus nobel is, zal het zeer lastig zijn om het Europese internet 'clean' te krijgen van terrorisme. De subtitel van het project 'reducing the impact of the terrorist use of internet' lijkt meer haalbaar. Maar ook dan zijn de belangrijkste minpunten dat het overleg zich beperkt tot de grondgebieden van de Europese Unie, en nog niet alle landen actief participeren aan het overleg. Een derde minpunt is dat de techniek en praktijk van het internet ver vooruitloopt op de huidige wet- en regelgeving."

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.