Innovatie & Strategie

Juridische zaken
dating-app

ACM: Apple nu wel goed op weg naar externe appbetalingen

Na 10 keer dwangsom komt Apple met voorstel waar toezichthouder positief over is.

© Tinder
29 maart 2022

Na 10 keer dwangsom komt Apple met voorstel waar toezichthouder positief over is.

Het maximum van tien keer de wekelijkse dwangsom voor Apple is bereikt. De uitbater van de appstore voor iOS heeft de afgelopen tien weken wel veranderingen doorgevoerd en voorstellen gedaan aan toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt), maar die zijn niet voldoende gebleken. Tot afgelopen zondag, maar toen was de tiende dwangsom al 'gevallen'.

Het kapitaalkrachtige Apple is nu 50 miljoen euro armer en is er nog niet qua voldoen aan de eisen die de ACM stelt. De aanpassingen die Apple doet aan zijn eerder aangedragen voorstel krijgen wel een positieve reactie van de marktwaakhond. Dit kan de weg zijn naar wél voldoen, namelijk het bieden van betalingsopties die niet het betaalsysteem van Apple zelf zijn - waarvoor de iPhone-maker zijn bekende 'App Store taks' rekent.

Eerste stap nu gezet

"De ACM is positief over de stap die Apple nu zet. Het aangepaste voorstel moet leiden tot definitieve voorwaarden voor datingapp-aanbieders die gebruik willen maken van de App Store", meldt de toezichthouder in een bericht maandag. Dit in reactie op het aangepaste voorstel dat Apple op zondag heeft ingediend. Het wachten is nu nog wel op het definitieve voorstel, geeft de ACM aan.

Zodra dat binnen is, gaat de ACM het voorleggen aan marktpartijen. "De ACM geeft daarna zo snel mogelijk het oordeel of Apple met de uitvoering hiervan voldoet aan de eis van de ACM dat alternatieve betaalwijzen mogelijk worden gemaakt in datingapps." Die eis is gebaseerd op Nederlandse en Europese mededingingsregels, maar betreft niet breed alle iOS-apps die betalingen van gebruikers verwerken. Het gaat alleen om dating-apps en die dan dus voor de Nederlandse markt.

Loopt al maanden

Deze kwestie loopt al sinds oktober vorig jaar: toen heeft de waakhond voor de Nederlandse markt aanpassingen aan de App Store geëist. Daarna heeft de voorzieningenrechter zich over de eisen van de ACM gebogen en in december bepaald dat Apple moet voldoen. De uitbater van de online-appwinkel voor iOS moet zijn "onredelijke voorwaarden" aanpassen wat betreft het gebruik van betaalsystemen voor aanbieders van datingapps.

"Datingappaanbieders hebben nu geen vrije keuze voor een betaalsysteem voor aankopen die in de datingapp worden gedaan door consumenten", aldus de ACM. De voorzieningenrechter heeft vanwege de Kerst toen wel een termijn van twee maanden gesteld waarin Apple een voorstel voor de benodigde aanpassingen kan doen. Daarna, eind januari, is pas de wekelijkse dwangsom gaan lopen. Voor elke week dat het bedrijf niet voldoet, is toen een dwangsom van 5 miljoen euro opgelegd. Daarbij is een maximum van 50 miljoen euro gesteld.

Nog procedeeroptie voor Apple

Inmiddels is het grote, kapitaalkrachtige Apple aangekomen op die limiet. Dat verschuldigde geld is nu nog niet overgemaakt. Een dwangsom wordt namelijk verbeurd, wat betekent dat een partij zo'n bedrag is verschuldigd aan de ACM. Die toezichthouder verzamelt deze verbeurdverklaringen en schrijft dan een ‘invorderingsbesluit’. Daarna moet de partij het overmaken aan de Staat der Nederlanden. Tegen zo'n invorderingsbesluit kan een partij nog wel procederen.

Overigens kan de ACM ook nog tot het oordeel komen dat Apple toch níet voldoet. Als dat het geval is, kan de marktwaakhond een nieuwe last opleggen. Dat kan dan een hogere dwangsom hebben. Dit om Apple te stimuleren om alsnog te voldoen aan de last die de ACM oplegt. De toezichthouder voor de Nederlandse markt wil zo consumenten beschermen tegen de marktmacht die Apple heeft voor wat betreft iOS-apps.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.