Loopbaan

Carriere
programmeren

Aantal IT'ers in de WW neemt opnieuw toe

Vooral meer 50-minners in de WW terecht gekomen. 

18 juni 2020

Vooral meer 50-minners in de WW terecht gekomen. 

Het aantal IT'ers dat een WW-uitkering heeft, is voor de tweede maand op rij toegenomen, blijkt uit cijfers van het UWV. In mei dit jaar hadden 6.173 IT'ers een WW-uitkering, 3,4 procent meer dan in april. Ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2019 is dat een stijging 6 procent. Opvallend is dat vooral meer IT'ers jonger dan 50 jaar in de WW zitten. 

De afgelopen maanden gingen de leeftijdsgroepen 25 tot 50 jaar en 50-plussers in de WW redelijk gelijk op. Maar die verhouding is in de afgelopen twee maanden veranderd. Van alle WW-uitkeringen zijn er 3.035 voor mensen tussen de 25 en 50 jaar oud, terwijl het aantal voor 50-plussers relatief stabiel rond de 2.500 blijft hangen.

De groep tussen de 25 en 50 jaar was dit jaar dan ook de grootste groep bij de instroom in de WW. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 2.322 WW-uitkeringen uitgegeven aan IT'ers in deze leeftijdscategorie, tegenover slechts 991 voor 50-plussers. De instroom is in deze eerste maanden van 2020 bovendien flink groter dan in dezelfde periode in 2019. Er zijn nu al 3.944 nieuwe WW-uitkeringen uitgegeven, 31,7 procent meer dan in 2019. 

Veel naar de bijstand

Het goede nieuws is dat de uitstroom wegens werkhervatting iets is toegenomen ten opzichte van april. In de eerste vijf maanden van dit jaar stroomden 963 mensen uit de WW vanwege werkhervatting. Dat betekent dat tussen april en mei dit jaar 178 WW-uitkeringen vanwege werkhervatting werden stopgezet. Overigens is ook hier de groep mensen tussen de 25 en 50 jaar het grootst. In deze leeftijdsgroep werden 630 WW-uitkeringen om deze reden stopgezet. Onder de 50-plussers waren dat er 250.

Het overgrote deel van de uitstroom is echter nog altijd het gevolg van het bereiken van de maximale duur van de uitkering. Onder IT'ers werden in 2020 1.358 uitkeringen om die reden stopgezet, 5,4 procent meer dan in de eerste vijf maanden van 2019.

Werkloosheid Nederland stijgt

Ook buiten de IT stijgt het aantal werklozen. In mei hadden 301.000 mensen een werkloosheidsuitkering. Daarmee is nog steeds sprake van groei, maar is deze wel minder groot dan in april. Vooral bij de horeca en catering (+12,1 procent), de schoonmaakbranche (+7 procent), detailhandel (+6,4 procent) en bij uitzendbedrijven (+6,3 procent) steeg het aantal WW-uitkeringen in mei. 

Volgens cijfers van het CBS is de werkloosheid sinds maart gegroeid naar 3,6 procent van de gehele beroepsbevolking. 

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.