Management

Cloud
Datacentrum

8 dingen die datacentra van de overheid willen

Het belang van de datacentra die het fundament vormen van de digitale infrastructuur is groot; dat zou in het beleid tot uitdrukking moeten komen.

© CC BY-SA 2.0,  Christopher Bowns op Flickr
6 april 2017

Het belang van de datacentra die het fundament vormen van de digitale infrastructuur is groot; dat zou in het beleid tot uitdrukking moeten komen.

Digitalisering speelt een enorm grote rol in de Nederlandse economie. De datacentra die de digitale infrastructuur verzorgen zijn een groeimotor, en de activiteit blijkt ook een magneet voor buitenlandse investeringen. De overheid is niet actief genoeg bij het stimuleren van deze sector.

Die conclusie trekken de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), de Dutch Datacenter Association (DDA) en ISPConnect -  brancheorganisaties voor datacenters, cloud en hosting bedrijven in Nederland - in het rapport Fundament van onze
digitale economie; Structuuronderzoek naar de infrastructuur achter onze data economie. Het onderzoek daarvoor is uitgevoerd door The Metisfiles

Volgens berekeningen van The Metisfiles bedroeg de in de Nederlandse economie digitaal toegevoegde waarde in 2015 153 miljard euro; 23 procent van het Bruto Nationaal Product. In 2016 was dat opgelopen tot 171 miljard euro. Die groei was 6 maal zo hoog als die van het BNP als geheel van 2015 op 2016; het aandeel in het BNP steeg daarmee naar 27 procent.

Magneet voor buitenlandse investeringen

De bedrijven die het fundament voor die digitalisering leggen, zijn dan daarom een belangrijke sector binnen de Nederlandse economie. Buitenlandse bedrijven hebben dat ook in de gaten. In 2016 was het segment Online, Datacenters & Cloud volgens de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) weer veruit het meest in trek bij buitenlandse investeerders. Vorig jaar was ongeveer 20 procent van de 1,47 miljard euro aan buitenlandse investeringen in Nederland datacenter-, cloud- of online-gerelateerd. De betrokken bedrijven creëerden 1460 banen, net iets minder dan 20 procent van de banen die buitenlandse bedrijven in 2016 in Nederland creëerden. Voor een vrijwel nieuwe sector is dit ongekend en dat maakt het één van de belangrijkste sectoren voor de toekomst van Nederland, constateren de verzamelde brancheorganisaties.

De verzamelde datacentra en hosting-bedrijven roepen de overheid vanuit die constatering op tot een achttal maatregelen:

1. Meet de bijdrage van digitale infrastructuursector apart

Managen is meten. Vandaag vallen bijvoorbeeld hostingbedrijven en datacenters nog onder SBI codes die dateren van de tijd voordat deze industrie bestond. Het Centraal Bureau voor de Statistiek trekt deze bedrijven daardoor samen met bedrijven met activiteiten die geen relatie hebben tot wat de sector doet. Hierdoor is het bijvoorbeeld onmogelijk om zelfs precies te weten hoeveel bedrijven er in de industrie werkzaam zijn. Laat staan om effectief hun groei of voortgang te meten. Dit begint een serieus obstakel te worden. De sector praat met de overheid over een oplossing, maar er moet een doorbraak komen.

2 Voer in wet op de digitale infrastructuur in ter vervanging van of naast de telecomwet

De wettelijke kaders waarin de industrie moet opereren zijn ontworpen in een tijd waarin dataverkeer en opslag niet of nauwelijks bestonden, er nog geen internet was en telefonie een overheidsdienst was. Natuurlijk is de wetgeving een aantal keer aangepast over de jaren, maar we komen nu de grenzen tegen van wat nog mogelijk is in dit juridische framework. Het wordt tijd dat de overheid, in samenspraak met de spelers van de digitale economie, gaat werken aan een nieuwe wet op de digitale infrastructuur die de werkelijkheid van de 21e eeuw weerspiegelt

3 Promoot Nederland als digitale mainport, de Digital Gateway to Europe

De Digital Gateway to Europe die Nederland is geworden, is de belangrijkste magneet voor het aantrekken van deze buitenlandse investeringen. Ondanks dat bijna 20% van alle buitenlandse investeringen direct hieraan gerelateerd zijn zijn er nauwelijks middelen aanwezig voor de promotie. Nu is de tijd om hier vol op in te zetten. Grote multinationals, niet alleen in de internetsector,maken nu hun strategische beslissingen voor het digitale tijdperk en vele landen om ons heen zetten hier logischerwijs vol op in. Hier ligt een unieke kans voor Nederland om dit initiatief te versterken en de vruchten te plukken van de digitale revolutie

4 Ontwikkel en voer samenhangend beleid

Goede samenwerking tussen beleidsmakers, politici en toezichthouders; de organisaties die gebruikmaken van de digitale infrastructuur in Nederland, van groot tot klein; het onderwijs; ondernemersorganisaties en brancheverenigingen uit de sector is van groot belang. Door kennis uit te wisselen over deze nieuwe sector leert iedereen begrijpen wat er gebeurt en nodig is voor de digitale economie en digitale samenleving. Daarmee ontstaat afgewogen en samenhangend beleid wat ten goede komt aan iedereen.

5 Benut de restwarmte

De datacenter en cloud sector zijn koploper als het gaat om energiebesparing en gebruiken inmiddels bijna alle duurzame stroom voor de online diensten. We staan nu echter aan de vooravond van de volgende grote stap: de circulaire economie. Daarin kunnen datacenters een positieve rol spelen want het datacenter heeft als enige restproduct (groene) restwarmte. Deze energie doorgeven aan andere partijen zorgt ervoor dat we niets verloren laten gaan en we als Nederland CO2 doelen sneller kunnen halen. De warmtenetwerken die voor het transport noodzakelijk zijn, bestaan echter op dit moment nog niet.

6 Onderwijs moet meegaan met de ontwikkelingen in de samenleving

De kloof tussen wat het ICT vraagt en wat de scholen onderwijzen is groot. Vanaf de eerste schooljaren zijn hier meer aandacht en middelen voor nodig. Er is een enorme hoeveelheid openstaande vacatures die ingevuld moeten worden maar waar niemand voor te vinden is. En dit probleem wordt steeds groter. Vele bedrijven lossen dit nu op door middel van de aanwas van goed geschoold buitenlands personeel. Een Deltaplan is nodig

7 Veiligheid moet in samenwerking tussen industrie en overheid geregeld worden

Vertrouwen en veiligheid vormen de basis van onze samenleving en economie. Het multi stakeholder model is de enige manier waarop de drie belangen economie, privacy en veiligheid geborgd kunnen worden. Samenhangend beleid is essentieel om aan de ene kant het vertrouwen te behouden en aan de andere kant het vestigingsbeleid goed te houden

8 Stimuleer onderzoek

De positie die we nu als Nederland hebben gekregen is direct gerelateerd aan de investeringen die enkele decennia zijn gedaan. In deze tijden van verandering is het essentieel te blijven investeren in onderzoek op het gebied van internet, veiligheid, photonics en verdere internet gerelateerde technologie. Alleen daardoor kunnen we onze goede positie behouden en blijven innoveren.

Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.