Loopbaan

Carriere
droombaan

6 op de 10 IT’ers wil helft loon inleveren voor leuker werk

Een op vijf IT'ers verwacht niet meer van baan te wisselen voor aanvang pensioen.

13 juli 2018

Een op vijf IT'ers verwacht niet meer van baan te wisselen voor aanvang pensioen.

Maar liefst 62% van de Nederlandse IT’ers zegt liever de helft van zijn loon in te leveren voor een leuke baan, dan dubbel betaald te worden voor zijn huidige baan.

Dat blijkt uit onderzoek van detacheerder Brunel onder 2446 sollicitanten. AG Connect vroeg de resultaten op voor de 667 IT’ers die deelnamen aan het onderzoek (597 mannen en 70 vrouwen).

Met deze score wijken IT-professionals nauwelijks af van het landelijk gemiddelde: 63% van de werkende Nederlanders levert namelijk liever de helft van het huidige salaris in als ze een baan weten te bemachtigen die ze werkelijk leuk vinden dan twee keer hun salaris voor hun huidige of vorige baan.

Behoorlijk honkvast

Wat verder opvalt, is dat IT’ers honkvaster lijken dan andere beroepsgroepen - ondanks de oververhit rakende arbeidsmarkt voor IT'ers. Zo denkt maar liefst 19% van de ondervraagde IT-professionals niet meer van baan te veranderen voordat hij of zij met pensioen gaat. De grootste groep (27%) denkt nog één keer een switch te maken en een kwart denkt dat dit nog twee keer zal gebeuren voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

Gemiddeld verwachten de ondervraagden tijdens hun carrière ten minste vijf keer van werkgever te verwisselen. Terwijl dit onder IT’ers een stuk lager ligt. Slechts 15% van de ondervraagde IT’ers denkt nog minimaal 5 keer van baan te veranderen, terwijl het landelijk gemiddelde over alle beroepsgroepen op 20% ligt.

Jongeren zijn de meest mobiele groep op de arbeidsmarkt. Zo verwacht 34 procent van hen op zijn minst vijf keer van werkgever te veranderen voordat ze met pensioen gaan. “Wij merken dat het veel gebruikelijker is om van baan te veranderen dan 10 jaar geleden”, zegt Maikel Pals, algemeen directeur Brunel Nederland. “Uit recent onderzoek van het CBS bleek eerder dat het aandeel werkende Nederlanders met een flexibel dienstverband tussen 2006 en 2016 is gestegen van 16 naar 22 procent van de beroepsbevolking. Voor jongeren hoeft dit overigens geen slechte ontwikkeling te zijn. Zo zien we de afgelopen jaren een duidelijke groei in tijdelijke banen waarbij werkgevers, jonge professionals inhuren voor een specifiek project.”

Bereidheid tot bijscholing is groot

Verder is er in het onderzoek gekeken naar de bereidheid tot bijscholing. Bijscholing is een belangrijke manier waarop werknemers hun waarde op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Maar liefst 68% van de IT’ers is zeer bereid en nog eens 20% is bereid om zijn huidige kennisniveau te verhogen met behulp van bijvoorbeeld extra studies of cursussen. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde: negen van de tien werkende Nederlanders is (zeer) bereid tot bijscholing. Desondanks denkt slechts 29 procent dat een opleiding bijdraagt aan het verkrijgen van een baan.

Blijven werken na winnen jackpot 

Niet alleen vindt volgens het onderzoek twee derde van de Nederlanders een leukere baan belangrijker dan meer loon. Ook zegt 84 procent van alle ondervraagden het liefst te blijven werken wanneer zij in de loterij een jackpot van 30 miljoen euro zouden winnen. “Dit is een bevestiging dat de Nederlandse werknemer niet alleen op zoek is naar de hoogste beloning. Uit dit onderzoek blijkt een sterke wens naar zingeving en plezier in de dagelijkse werkzaamheden. De ondervraagden zijn bereid in zichzelf en de werkgever te investeren, maar zijn ook niet bang om – wanneer het nodig is – van baan te wisselen”, aldus Pals.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.