Innovatie & Strategie

Infrastructuur
Mona Keijzer

5G-veiling Nederland wordt aan banden gelegd

5G-veiling in Nederland: minimaal 3 partijen, en 2 veilingen.

Mona Keijzer, staatsecretaris EZK © Rijksoverheid
11 juni 2019

5G-veiling in Nederland: minimaal 3 partijen, en 2 veilingen.

Het kabinet stuurt aan op een evenwichtige verdeling van frequenties voor mobiele communicatie tussen de drie grote telecomaanbieders na de aanstaande twee gescheiden 5G-veilingen. Geen enkel bedrijf mag straks beschikken over meer dan 40 procent van de totale beschikbare frequentieruimte, bepaalt EZ-staatssecretaris Mona Keijzer nu. Dat percentage omvat ook huidige en nieuwe vergunningen.

Bewindsvrouw Keijzer meldt deze grenzen voor de aankomende 5G-veilingen nu aan de Tweede Kamer in haar meerjarenplan: de Nota Mobiele Communicatie. Zij wil ervoor zorgen dat er voor consumenten en bedrijven voldoende te kiezen overblijft. Daarom krijgen minstens drie partijen de gelegenheid om een eigen 5G-netwerk aan te leggen, dat aan minimumeisen moet voldoen wat betreft snelheid en geografische dekking.

Gemiddeld 100 Mbps

Deze minimumeisen omvatten een laagste snelheid van 8 Mbps (Megabit per seconde) op de 'slechtste punten' in 2022, en 10 Mbps in 2026. Het gaat hierbij om de uitserste randen van een mobiel netwerk. Door het stellen van deze absolute minima voor snelheden geeft de overheid naar eigen zeggen iedereen de mogelijkheid om "zonder vertraging overal gebruik te maken van de nieuwste mobiele toepassingen".

Het ministerie van Economische Zaken claimt dat door deze minimumeisen de gemiddelde mobiele internetsnelheid voor Nederlanders neerkomt op ruim 100 Mbps. "De maximum snelheid dichter bij een netwerkantenne ligt dan zelfs nog eens twintig keer zo hoog (boven de 2 Gigabit per seconde). De geadviseerde minimumeis is voor internationale begrippen uitzonderlijk hoog. Zo legt Duitsland een dekkingseis van 100 Mbps op nabij de antenne waardoor zowel de maximale als gemiddelde snelheid lager is. Ook garandeert dit geen minimum snelheid op het slechtste punt van een netwerk."

'Drie is voldoende'

De grens van minimaal drie partijen die 5G-frequenties mogen krijen om daarmee netwerken aan te leggen, komt overeen met de huidige situatie in Nederland. Er zijn nu ook drie telecomaanbieders met een eigen netwerk voor mobiele communicatie; KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile/Tele2. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meent dat daarmee de concurrentie voldoende gewaarborgd is en ziet geen aanleiding om frequentieruimte te reserveren voor een eventuele vierde aanbieder. Keijzer volgt dat advies.

"Consumenten en bedrijven moeten ook in de toekomst altijd en overal toegang hebben tot de snelste draadloze communicatie", zegt Keijzer. "Onze samenleving is hiervan in toenemende mate afhankelijk. "De eerste 5G-frequenties gaan eind dit jaar of begin volgend jaar onder de hamer. Eind 2021 of begin 2022 volgt een tweede veiling. Bij de eerste gaan de frequentiebandenk van 700, 1400 en 2100 MHz onder de hamer, terwijl bij de tweede dan de 3,5 GHz band wordt geveild.

Wachten op veiligheidsadvies

Het kabinet wacht nog op een advies over de veiligheid van toekomstige 5G-netwerken. Een werkgroep onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoekt nog hoe die gevrijwaard kunnen blijven van bijvoorbeeld spionage en sabotage. De uitkomsten daarvan worden "binnenkort" verwacht.

Keijzer meldt verder dat het kabinet nog dit jaar duidelijkheid geeft over een oplossing voor het afluisterstation van de inlichtingendiensten in Burum. Dat maakt gebruik van een frequentie die vanaf 2022 bedoeld is voor 5G. Hoewel die frequentieband pas bij de tweede veiling aan bod komt, moeten marktpartijen al voor de eerste veiling weten waar zijn aan toe zijn, aldus de staatssecretaris.

1
Reacties
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.