Loopbaan

Carriere
werkvloer IT'ers

In 5 jaar 81.000 IT’ers erbij in Nederland

Tekort loopt op; vacatures voor ICT-docenten het lastigst in te vullen.

© Unsplash Alex Kotliarskyi
21 mei 2019

Tekort loopt op; vacatures voor ICT-docenten het lastigst in te vullen.

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. Wat is er de afgelopen zes jaar bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen?

Het Techniekpact 2020 moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het (toekomstig) tekort aan technisch en ICT-personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Volgens Thea Koster, de nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact, die gisteren tijdens de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020 op de Brainport Industries Campus te Eindhoven werd benoemd, is er sinds de start van het Techniekpact in mei 2013 mede onder aanvoering van voormalig aanjager Doekle Terpstra al veel gebeurd.

“Er is een landelijke en regionale infrastructuur ontstaan waarbinnen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven elkaar hebben gevonden en samenwerken voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt”, zegt Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle. Zij zal zich tot eind volgend jaar inzetten voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact. “We zien nieuwe agenda’s ontstaan, zoals het Klimaatakkoord, de energietransitie, circulaire economie en leven lang ontwikkelen, die alleen kunnen slagen als er voldoende geïnvesteerd wordt in human capital. Ik roep partijen op om hierin volop de infrastructuur van het Techniekpact, dat zich kenmerkt door actie in de regio in verbinding met landelijk beleid, te benutten.”

Veel vraag, aanbod blijft achter

Uit de monitor Techniekpact 2019, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid die deze week werd gepubliceerd, blijkt dat een meer samenhangende aanpak voor het stimuleren van jongeren en werkzoekenden voor de techniek hard nodig is. De vraag op de arbeidsmarkt naar technisch en ICT-personeel neemt nog altijd flink toe. Volgens UWV waren er in het laatste kwartaal van 2018 ruim 71.000 vacatures in de techniek en 15.000 in de ICT.

Tussen 2013 en 2018 is het aantal personen met een ICT-baan met 81.000 gestegen. Daarvan zijn er 62.000 software- en applicatieontwikkelaars. Het percentage personen met een ICT-beroep onder de totale werkzame beroepsbevolking is toegenomen van 3,8% in 2013 tot 4,6% in 2018. Het aantal ICT-vacatures is tussen het eerste kwartaal van 2016 en laatste kwartaal van 2018 toegenomen van ongeveer 11.100 tot 15.000, een stijging van maar liefst 36%.

De vraag is dus groot. Maar het aantal leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie stabiliseert. Het aandeel bètatechnische wo bachelor en masterdiploma's is de afgelopen jaren wel toegenomen.

Groot tekort aan ICT-docenten

Verder komt uit de cijfers naar voren dat vacatures voor bètatechnische docenten vaak moeilijk vervulbaar zijn, terwijl het aantal gegeven bètatechnische lesuren de laatste jaren juist gestegen is. ICT-docenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) zijn lastig te vinden. Het aandeel moeilijk te vervullen vacatures ligt voor ICT-docenten in het vo en mbo op 72%. Voor geen enkel andere vak is het zo lastig om geschikte docenten te vinden, blijkt uit de monitor Techniekpact. Voor docenten in het algemeen ligt het aandeel moeilijk te vervullen vacatures op 41% en voor bijvoorbeeld natuur- en scheikunde is dit 60%.

Komend schooljaar start er voor de havo en het vwo overigens een nieuw examenprogramma Informatica om het vak aantrekkelijker te maken voor jongeren en de broodnodige updates door te voeren op het programma dat behoorlijk gedateerd is.

In Amsterdam is er onlangs een omscholingsprogramma van start gegaan - Teach4Amsterdam geheten - wat meer IT’ers voor de klas moet krijgen als informaticadocent door ze deels te laten werken en deels voor de klas te zetten.

Waar blijven de vrouwen?

Tot slot valt op dat tussen 2013 en 2018 het aantal vrouwen in een technisch beroep met 24% is gestegen. De IT wijkt hier echter in negatieve zin af. Het aandeel vrouwen onder IT-personeel schommelt al jaren rond de 11%. Vaak gaat het al mis bij de werving, schreef AG Connect vorige week nog.

 

 

2
Reacties
GT 22 mei 2019 10:19

35 jaar ervaring. Software engineer, gepokt en gemazeld in datacommunicatie, netwerken, databases. Laatste 10 jaar zelfstandig IT Auditor na post-academische studie IT Auditing. "Ja, zeer gekwalificeerd maar geen onderwijsman" krijg je dan te horen als je op aandringen van je zoon eens informeert waar behoefte aan is. "Nee, leeftijd speelt zeker geen rol, maar we verwachten niet dat je nog de noodzakelijke didactische vaardigheden kunt opdoen".
Tot zover de behoefte aan ervaren praktijkmensen.

John Postelmans 21 mei 2019 12:22

Ik wilde terugkeren in de ICT maar nu blijkt dat in deze sector erg op leeftijd wordt gediscrimineerd. Vooral in de richting IT security/cybercrime. Ik heb met de hoogste score van de klas "Certified ethical hacker" behaald (geen leugen). Daarna dus als vervolg CISSP (HBO niveau) daarop gedaan. Ondanks dat je in de media niets anders hoort dan "hacken hier en hacken daar" en "beveiliging wordt steeds belangrijker" krijg ik geen kans omdat ik 53 ben. Noodgedwongen om de huur te kunnen betalen moet ik nu taxi gaan rijden. Wat op zich ook geen slechte baan is maar liever had ik iets met mijn kennis en ervaring gedaan. Een herexamen kost € 600 dit kan ik helaas niet betalen. Extra zuur omdat ik wel meer dan 10 jaar ervaring heb binnen de ICT met beheer en ondersteuning. Hiervoor heb ik in het verleden ook MCSE/MCSA2003 en JAVA SE 7 fundamentals behaald. Dus met een beetje begeleiding had ik heus wel een comeback kunnen maken. Maar ik ben schijnbaar in een paar jaar tijd een digibeet geworden zo is de redenatie. Dolgraag zou ik ook onderwijsassitent ICT worden!!!! Maar als je dan op gesprek gaat krijg je te horen; "je hebt de opleiding onderwijsassistent niet gedaan" HOKJESDENKEN TEN TOP !!! Terwijl ik wel verschillende ervaringen op ICT gebied heb en kennis en zelfs al ooit tijdelijk op VMBO scholen ondersteuning heb gegeven op studiepleinen qua ICT

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.