Results: 31

Het opvallendste nieuws volgens Ruben Spruijt

Een DNA-molecuul dat een zeer efficiënte vervanger zou zijn van de harde schijf of SSD, trok direct de aandacht van Ruben Spruijt, CTO bij Atlantis Computing. Vooral het feit dat de informatie opslagdichtheid miljoenen keren efficiënter is dan een harddisk of SSD is wat het interessant maakt. Snelheid, prijs en beschikbaarheid zijn op dit moment de uitdagingen.

Ja, je leest het goed: 360 terabyte op 1 disc

Het zal niet tot een terugkeer van het dvd-station in alle laptops en notebooks leiden. Maar voor archivering lijkt het een doorbraak te worden, de 5D-opslag van data met laserlicht in speciaal geprepareerd glas.

Rapport e-Depot in ontvangst genomen

Gedeputeerde Talsma heeft rapport over de pilot e-Depot in ontvangst genomen tijdens een bijeenkomst voor gemeenten, waterschappen en archieven. In het rapport wordt door onderzoekers onder meer geconcludeerd dat er grote verschillen zijn in ambtenaren en hun handigheid met archieven.

Kantoorwerker houdt van papier

Waar we het zo langerzamerhand nog voor nodig hebben kunnen we meestal niet uitleggen, maar het is er nog steeds, en in grote hoeveelheden: papier op het werk. De doorsnee Nederlander drukt op een gemiddelde kantoordag 16 A4-tjes af.

Samenwerking Eyefi en Microsoft

Eyefi, producent van sd-geheugenkaartjes met een ingebouwde wifi-module, gaat nauwer samenwerken met Microsoft. Dit moet leiden tot een techniek waarmee geschoten foto’s vrijwel direct zichtbaar worden op smartphones die werken onder Windows.

'Digitale dossiers gemeenten niet op orde'

Veel gemeenten, waterschappen en provincies hebben hun digitale dossiers en archieven niet op orde. Dat staat in een brandbrief aan alle decentrale overheden, geschreven door een aantal burgemeesters en andere bestuurders. Dat meldt de website Binnenlands Bestuur vrijdag.

Persoonsgegevens verhuisd

De Rijksoverheid heeft de persoonsgegevens van alle Nederlanders onder één dak gebracht.Dat biedt schaalvoordelen en het zorgt er meteen voor dat de infrastructuur kon worden vernieuwd. De voorbereiding was minutieus. Elke uit te voeren stap werd vastgelegd.:

'Verhuur je vrije schijfruimte aan peer-to-peer-net'

De deeleconomie breidt zich verder uit naar sectoren van de eigen opslagcapaciteit van computers. Vrije ruimte kan worden verhuurd aan peer-to-peer-dienst Storj zodat derden daar hun materiaal kunnen opslaan.

EyeFi opent eigen cloud voor foto’s

Producent EyeFi geeft gebruikers van digitale camera’s de gelegenheid om hun gemaakte foto’s meteen over te hevelen naar de eigen cloud. De opnamen gaan dus vanuit de camera in een keer door naar een centrale cloudopslag van EyeFi. Het is vergelijkbaar met Dropbox, maar dan met extra beveiliging.

De jacht op ultrasnel geheugen

Bij het opslaan van data gaat het niet meer om de hoeveelheid die in het systeem past, maar om de snelheid waarmee dat gebeurt. Vooral het leesproces is gebaat bij zeer hoge snelheden. Het is de kunst om data met zo groot mogelijke snelheid en zo min mogelijk wachttijd beschikbaar te hebben.

Recordsnelheid van 8000 MB/sec bij IBM flash

IBM heeft een nieuwe versie gemaakt van zijn FlashSystem opslagsysteem, die in staat is om per seconde 8 gigabyte op te hoesten. Nieuwe technologie die is verkregen na de overname van Texas Memory Systems, maakt dit mogelijk.

Attingo wil geheugenkaartjes na ramp MH17 gratis restaureren

Attingo uit Nieuw-Vennep is bereid om zonder kosten de geheugenkaartjes en USB-sticks van passagiers van het neergehaalde toestel van vlucht MH17 uit te lezen. "Daarop staan de laatste foto’s van de slachtoffers, van de dierbaren, dat heeft heel veel impact", aldus directeur Robbert Brans.

Elke aardbewoner is goed voor 1,7 MB… per minuut

Dit weetje komt uit het jaarlijkse onderzoek naar The Digital Universe, dat op instigatie van EMC is gehouden door IDC. Met dit cijfer wordt de doorlopende groei van het Digitale Universum inzichtelijk gemaakt.

Back-up-discipline ontbreekt bij veel Nederlanders

Nederlandse gezinnen hebben gemiddeld veertien apparaten in huis waarop hun digitale content opgeslagen staat. De discipline om een back-up te maken van de honderden gigabytes aan foto’s, films, documenten en muziek, ontbreekt vaak.

EVault garandeert opslag voor decennia

EVault lanceert zijn Long-Term Storage Service (EVault LTS2). Dit is een opslagdienst op basis van cloud, die organisaties in staat stelt gigantische hoeveelheden digitale gegevens decennialang op te slaan.

IASO verbetert Online Backup

Het Nederlandse IASO, onderdeel van GFI Software, heeft vandaag een nieuwe versie van IASO Online Backup gelanceerd. Die bevat nu ook disaster recovery-technologie.

9 miljoen voor ontsluiting archieven van overheden

Minister Bussemaker (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt om het archief van de overheid toegankelijker en duurzamer te maken. De minister steekt 9 miljoen euro in de uitvoering van het Archiefconvenant.

Inhaalslag digitalisering cultureel erfgoed

Bezuinigingen op het digitaliseren van cultureel erfgoed dwingt IT’ers alles uit zichzelf te halen. Het bedrijfsleven en culturele instellingen moeten beter gaan samenwerken. ­Erfgoeddigitalisering, constateert Jon Peter van den Oever, vereist een nieuwe aanpak: meer creativiteit en een optimale IT-infrastructuur.

BOF eist opschorting bewaarplicht

De minister van Veiligheid en Justitie had voor het begin van deze maand een evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens naar de Tweede Kamer moeten sturen. Nu de minister die wettelijke plicht niet is nagekomen eist Bits Of Freedom (BOF) opschorting van de handhaving van de wet per 1 oktober.

'Cultureel erfgoed EU moet online'

De EU-lidstaten moeten zich meer inspannen om de collecties van hun bibliotheken, archieven en musea online te plaatsen. Een adviesgroep van deskundigen heeft dat maandag aanbevolen aan de eurocommissarissen Neelie Kroes en Androulla Vassiliou. Kroes is in de Europese Commissie verantwoordelijk voor alles wat met internet te maken heeft en Vassiliou gaat over cultuur en onderwijs.