Whitepapers

TESTThuiswerken blijft de norm

TESTThuiswerken blijft de norm

TESTThuiswerken blijft de norm

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. Om de zorg toegankelijk te houden, heeft de overheid weer ingegrepen en moeten we opnieuw onze contacten tot een minimum beperken. We kijken nu naar de vaccinaties en hopen met z’n allen dat we dan weer teruggaan naar normaal. Maar het nieuwe normaal is veranderd. Zeker voor wat betreft de werkplek, thuis, op kantoor en onderweg. In dit whitepaper leest u hoe u toekomstbestendig het nieuwe normaal ook in uw organisatie kunt vormgeven.