Whitepapers

Automatiseer de IT processen in jouw organisatie

Automatiseer de IT processen in jouw organisatie

Automatiseer de IT processen in jouw organisatie

Veel organisaties hebben een rijke IT-geschiedenis. Dit heeft veel voordelen, maar ook een nadeel: alles wat je de afgelopen 40 jaar bent tegengekomen binnen de IT, is er. En dat maakt het moeilijk. Als we aan automatisering denken, hebben we het vaak over het IT-landschap: er moet een nieuwe server worden geïnstalleerd of er moet iets in productie. Automatisering is in zekere zin een applicatie om iets te bereiken. En dat is het verbeteren van bedrijfsresultaten - door IT te verbeteren.


Bij Business Automation groeit dit door naar de proceslaag. Silo's doorbreken en denken in waardestromen is de fundamentele verandering in DevOps. Automatisering kan dan een middel zijn om dit van onderaf af te dwingen. Maar wat zijn de voordelen van automatisering? Het antwoord vind je in onze nieuwe “Gids naar IT automatisering”.