De IT-wereld verandert snel. Niet alleen de technologie, maar ook de manier waarop IT-organisaties en -teams hun processen en werk organiseren

Pijler