Vacature

Teammanager Informatievoorziening Ruimte en Economie

Vakgebied
Management / consultancy
Opleidingsniveau
WO
Branche
Overheid
Carrièreniveau
Mid career
Dienstverband
Fulltime
Gemeente Amsterdam
Amsterdam
Postbus
15146
1001 MC
Amsterdam

'Alles wat ik doe, doe ik voor Amsterdam; ik vertrouw op het vakmanschap van mijn collega’s; ik geef en neem verantwoordelijkheid voor resultaat; bespreken, afspreken en aanspreken; ik leer en verbeter elke dag — fouten maken mag'.

De functie
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het functioneel beheer van meerdere bedrijf kritische applicaties op het terrein van het cluster Ruimte en Economie (R&E), het cluster Stadsbeheer (in oprichting) en de Stadsdelen. Je geeft daartoe leiding aan het team van ongeveer 25 functioneel beheerders. Je maakt deel uit van het IV-managementteam en je rapporteert aan de IV-manager. Als MT-lid ben je ook verantwoordelijk voor delen van de Informatievoorziening eenheid (IVE)-brede professionaliseringsopgaven. Er kan van je verwacht worden dat je op termijn verantwoordelijk wordt voor de aansturing van een van de andere teams, dan wel een soortgelijk team in een andere IV-eenheid.

De IVE en het team Functioneel Beheer (FB) maken op dit moment een transitie door. De IVE R&E wordt samengevoegd met het grootste deel van de IVE Stadsdelen tot één nieuwe IVE, met drie verzorgingsgebieden: R&E, Stadsbeheer en de Stadsdelen. Op dit moment wordt al volgens de nieuwe team samenstelling gewerkt. Het formaliseringstraject is voorzien voor de komende maanden. Dat betekent dat je in de praktijk leiding gaat geven aan een net gevormd team met medewerkers uit de IVE’s R&E en Stadsdelen en met een eveneens net samengevoegde applicatieportefeuille. Verdere rationalisatie van die portefeuille is nodig.

Werkzaamheden

 • Leidinggeven aan de medewerkers van een FB-team van ongeveer 25 medewerkers, in overeenstemming met alle toepasselijke stedelijke kaders en de jaarlijkse managementafspraken met de IV-manager (vastgelegd in een prestatiecontract).
 • Resultaatverantwoordelijk zijn voor de in een prestatiecontract vastgelegde dienstverlening van het eigen team aan gebruikers, opdrachtgevers en ketenpartners binnen de drie hierboven genoemde verzorgingsgebieden, op basis van een stedelijk vastgestelde PDC met bijpassende leveringsnormen.
 • Resultaatverantwoordelijk zijn voor de in een prestatiecontract vastgelegde deel van de dienstverlening van de IVE (dus een stuk van de gezamenlijke Managementteam (MT)-opgave).
 • Resultaatverantwoordelijk zijn voor de in een prestatiecontract vastgelegde ontwikkel- en innovatiedoelen van het eigen team en de teamleden.
 • Resultaatverantwoordelijk zijn voor een deel van de in een prestatiecontract vastgelegde ontwikkel- en innovatiedoelen van de IVE als geheel (dus een stuk van de gezamenlijke MT-opgave).
 • Resultaatverantwoordelijk zijn voor de in stedelijke kaders en in een prestatiecontract vastgelegde bedrijfsvoering afspraken.

Wij vragen

 • Wo-werk- en denkniveau, in een relevante informatie gerelateerde afstudeerrichting, zoals informatiekunde, bedrijfskunde of bestuurlijke informatica.
 • Meerjarige managementervaring in een vergelijkbare positie dan wel vergelijkbare posities.
 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van verander- en ontwikkeltrajecten in een vergelijkbare setting en daarbij aantoonbaar kunnen beschikken over een brede veranderkundige toolkit (meervoudige diagnose- en interventietechnieken).
 • Aantoonbaar kunnen beschikken over een up-to-date informatiemanagement-toolkit, zowel ‘klassiek’ (BiSL, Negenvlaksmodel, NORA/GEMMA, Prince 2) als ‘modern’ (scrum/agile/lean).
 • Aantoonbare ervaring met de rol van IV-dienstverlener en -regisseur in de demand-supply-keten van business naar ICT (interne en externe leveranciers).
 • Aantoonbare ervaring met procesoptimalisatie en -standaardisering en het invoeren van resultaatsturing volgens een pdca-cyclus, Lean-management een vergelijkbare IV-organisatie (230 fte).
 • Bewezen vermogen om een team sterker te maken vanuit een basisgevoel van duidelijkheid, veiligheid, gezamenlijkheid en openheid, zodat de teamleden meer verantwoordelijkheid durven te nemen voor het groepsresultaat.

Competenties
Creativiteit en stijlvariatie, met enerzijds aantoonbare resultaten als verbinder en dialoogzoeker en anderzijds kracht en energie: een doorzetter, volhouder, afmaker.

Tevens beschik je over de volgende competenties:

 • Resultaatgerichtheid.
 • Besluitvaardigheid.
 • Inlevingsvermogen.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Organisatietalent.
 • Flexibiliteit.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.770,- en maximaal € 6.574,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
De IV-eenheid (straks ongeveer 230 fte) verzorgt de informatievoorziening van de dertien directies in het cluster Ruimte en Economie, de drie directies in het cluster Stadsbeheer en de zeven Stadsdelen (in totaal ongeveer 5500 fte).

IV voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten en daardoor ook wat ze moeten doen. Alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, en betrouwbaar, bruikbaar, bestendig, benaderbaar, begrijpelijk en beschermd.

We doen dat in de startfase van een nieuw informatietijdperk: dat van de digitale transformatie. In de eerste ronde digitalisering hebben we vooral nog ‘papieren’ processen overgezet naar computers. We kunnen daardoor sneller en beter werken en meer doen. Met de digitale transformatie scheppen we een compleet digitale wereld, met een digitale ‘state-of-mind’. We kunnen daardoor echt anders gaan werken en ook andere dingen gaan doen. Door de digitale transformatie veranderen beroepen en bedrijfstakken ingrijpend, niet in de laatste plaats die van onszelf.

We werken als IVE vanuit een stedelijk IV-stelsel, met gemeenschappelijke kaders, leidende principes, processen en kwaliteitscriteria. Er zijn binnen dat stelsel straks vier eenheden IV (samen ongeveer 600 fte). Andere partijen in het Amsterdamse IV-stelsel zijn: het CIO Office, ICT, CTO, OI&S, Basisinformatie en het Stadsarchief. Het huidige IV-stelsel in 2015 van start gegaan en bevindt zich in een doorontwikkelfase, waarvoor een plan is geschreven met meerdere bouwblokken.

We werken als IVE, net als alle Amsterdamse collega’s, vanuit de vijf principes uit het bestuurlijk kompas: ‘alles wat ik doe, doe ik voor Amsterdam; ik vertrouw op het vakmanschap van mijn collega’s; ik geef en neem verantwoordelijkheid voor resultaat; bespreken, afspreken en aanspreken; ik leer en verbeter elke dag — fouten maken mag.’

Behalve het team Functioneel Beheer kent de IV-eenheid teams voor Project- en Informatiemanagement (PIM) en Informatiebeheer (IB). De IVE levert haar diensten via multidisciplinair samengestelde accountteams.

De (vele en snelle) ontwikkelingen binnen het vakgebied Informatiemanagement en de reorganisatie vragen veel van de flexibiliteit van de medewerkers en afnemers, en daarmee van de veranderkundige vaardigheden van de leidinggevenden binnen IV.

Sollicitatieprocedure
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Dick de Maa, manager Informatievoorziening, via 06-25085986, d.de.maa@amsterdam.nl. Of bezoek de website www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 13 januari 2019 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Teammanager Informatievoorziening Ruimte en Economie - 18100417.

Een assessment kan mogelijk deel uitmaken van de selectieprocedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.