Vacature

Scrummaster

Vakgebied
ICT Specialist
Opleidingsniveau
HBO
Branche
IT-dienstverlening
Carrièreniveau
Mid career
Dienstverband
Fulltime
VNG
Den Haag
Den Haag

Tijdelijke opdracht: Scrummaster

(opdrachtnummer:18.155)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum is 1 december 2018.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Architectuur & Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA  - Gemeentelijke Model Architectuur.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van de Agile en Scrum waarden en principes binnen het team en is de procescoach voor zowel het team als de Product Owner;
 • Faciliterend naar het team en helpt bij het oplossen van de “Impediments” zodat het team optimaal kan blijven functioneren en maximale Business Value leveren;
 • Neemt samen met het team verantwoordelijkheid voor het halen van resultaten;
 • Schermt het team af van de omgeving en ruis zodat zij met de juiste focus aan de sprintdoelen kan werken;
 • Zorgt middels de Agile waarden en principes dat het team zich continu blijft ontwikkelen zowel qua productiviteit als kwaliteit (en stelt hiervoor heldere improvement stories op);
 • Draagt zorg dat beheer goed aangesloten wordt én blijft bij het Agile team (DevOP);
 • Coacht en ontwikkelt het team in zelfsturing en zelforganisatie;
 • Verantwoordelijk voor een goede teamdynamiek en coacht het team en individuen;
 • Stuurt samen met de Product Owner / Business Analist op voldoende werkvoorraden (User stories) aan het begin van de sprint;
 • Rapporteert na elke sprint de resultaten aan de Product Owner;
 • Helpt het scrumteam na elke sprint een rapportage op te stellen;
 • Werkt actief mee aan het implementeren van de Agile-werkwijze binnen VNG realisatie;
 • Helpt de Product Owner om de communicatie tussen het team en stakeholders te optimaliseren;
 • Stimuleert continue verbetering en kennisdeling en helpt de organisatie om de Agile mindset en het Scrum framework te begrijpen én toe te passen.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO-werk- en denkniveau;
 • Gecertificeerd Scrum Master en minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als Agile Scrum master, bij voorkeur binnen een IT-omgeving;
 • Kennis van de informatiehuishouding in gemeenten;
 • Kennis van privacy en informatiebeveiliging;
 • Ervaring met IT implementaties in grote projecten, bij voorkeur bij de overheid;
 • Ervaring met het gebruik van Github;
 • Kennis van en ervaring met softwareontwikkeling;
 • Kennis van tooling om Scrum te ondersteunen (bijvoorbeeld JIRA);
 • Kennis van Lean/Kanban is een pré;
 • Kennis van IT service management processen;
 • Kennis van Releasemanagement.

Doel van de opdracht
Zorgdragen voor een optimaal scrumproces door het identificeren van activiteiten die niet bijdragen aan het doel van het beoogd eindresultaat en het creëren van een veilige omgeving opdat elk teamlid optimaal kan bijdragen aan het eindresultaat. 

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag, en de kandidaat zal tevens regelmatig naar Utrecht en door Nederland reizen. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 20 november 2018, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op dinsdag 27 november 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Deze aanvraag staat in het DAS Vakgebied ICT ontwikkeling en Beheer.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolutions.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.