Vacature

Hoofd Informatievoorziening en Innovatie

Vakgebied
Management / consultancy
Opleidingsniveau
HBO
Branche
Onderwijs
Carrièreniveau
Mid career
Dienstverband
Fulltime
Scholengroep Spinoza
Voorburg
Van Tuyll van Serooskerkenstraat
77
2273 CD
Voorburg

De scholengroep Spinoza zoekt per 1 augustus 2018 of zoveel eerder als mogelijk een 

Hoofd Informatievoorziening en Innovatie

Je bent verantwoordelijk voor een bovenschoolse visie op innovatie en informatievoorziening (IV) en bent hierin de verbindende schakel tussen het bestuursbureau en de acht scholen van de scholengroep. Je treedt op als professioneel sparringpartner voor de schooldirecteuren. Je hebt zicht op digitale ontwikkelingen en hun relevantie voor het onderwijs. Je signaleert kansen en draagt bij aan onderwijsinnovaties binnen Spinoza en de afzonderlijke scholen. Je zorgt ook voor een goede borging in de beheerorganisatie en geeft hiertoe leiding aan de afdeling ICT. Samen met de IV-coördinatoren op de scholen volg je de initiatieven die er lopen binnen Spinoza. Je bent creatief en gedreven en je beschikt over een relevant netwerk waardoor je in staat bent om de visie aan te scherpen en bij te stellen wanneer de omgeving daarom vraagt. Je bent bij uitstek in staat om samen met een team van professionals uitvoering te geven aan de wensen en eisen op het gebied van innovatie en informatievoorziening en weet jouw teamleden zodanig te inspireren en te enthousiasmeren dat afspraken waargemaakt worden.

Op www.scholengroepspinoza.nl/vacatures  vind je de uitgebreide profielschets en functiebeschrijving.

Je kunt tot uiterlijk 3 april as. reageren op de vacature door een brief met cv te sturen aan Jaap-Willem Westhoek, hoofd  P&O via whk@scholengroepspinoza.nl

De eerste gesprekronde vindt plaats op 11 april.

 

Uitgebreide Profielschets Hoofd Informatievoorziening & Innovatie – SG Spinoza

 • Informatievoorziening & Innovatie
  • De focus ligt op de informatievoorziening (IV), toepassing van de ICT
  • Managementniveau en sparringpartner voor de schooldirecteuren
  • Vast lid Innovation Board
  • Voorzitter IV-coördinatorenoverleg
  • Linking-pin als het gaat om Innovatie en informatievoorziening binnen Scholengroep Spinoza (tussen I-Board en IV-coördinatorenoverleg)
 • Professionalisering strategisch/tactische IV + ‘basis op orde’
  • Als sparringpartner optreden voor de schooldirecties & IV-Coördinatoren
  • Zicht hebben op de verschillende IV-initiatieven zodat er maximaal ervaring kan worden uitgewisseld en investeringen zo gericht mogelijk kunnen worden gedaan (kennisdelen)
  • Om de ambitie te innoveren op onderwijsgebied waar te kunnen maken (innovatie)
  • Op het juiste niveau kritische vragen stellen, alvorens stappen worden gezet in de realisatie van voornemers
  • Verder professionaliseren ICT
  • Contractbeheer
  • ICT-architectuur (meerjaren)

Context:

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het bestuursbureau. Het bestuursbureau is het ondersteunende bureau van het College van Bestuur (CvB) en de scholen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het stichtingsbeleid. Kernactiviteiten zijn Personeel & Organisatie, Financiën & (huisvesting &)Beheer en ICT. De directeur bestuursbureau is lid van het School Directeuren Overleg (SDO) en het CvB-overleg (wekelijks). Het SDO is het formele en structurele overleg tussen het CvB en de directeuren van de Spinozascholen. Het hoofd I&I vormt samen met de hoofden F&B en P&O en de directeur de bureaudirectie.

Functiebeschrijving:

Je vervult een spilfunctie binnen de Scholengroep Spinoza op het gebied van innovatie en informatievoorziening. Je treedt op als sparringpartner voor de directeuren van de individuele scholen en bent verantwoordelijk voor de overall bovenschoolse visie op innovatie en informatievoorziening. Op tactisch niveau ben je trekker van het IV (= InformatieVoorziening)-Coördinatorenoverleg en vast onderdeel van de Innovation Board, die kansen signaleert en verbeterinitiatieven in goede banen weet te leiden. Je hebt zicht op initiatieven die er lopen binnen Spinoza, maar je hebt ook de blik naar buiten gericht om nieuwe mogelijkheden te herkennen voor Scholengroep Spinoza en de individuele scholen. Je adviseert het SDO over de ICT-vraagstukken inzake de voorgenomen (onderwijs)innovaties en vertaalt de besluiten in Spinozabrede ICT-kaders. Je draagt zorg voor de uitvoering van het ICT-beleid en geeft hiertoe leiding aan de afdeling ICT. Daarin zorg je voor een verdere professionalisering, zoals het beschrijven van de (beheer)rollen en een meerjarenvisie op IV voor Scholengroep Spinoza. Je ontwikkelt samen met anderen visies, strategieën en oplossingsrichtingen op zowel het gebied van informatievoorziening als innovatie. In het complexe spel van individueel schoolbelang en overall Spinozabelang stel je je op als verbinder.

Werkzaamheden & verantwoordelijkheden:

 • Adviesproducten (verkenningen, analyses, adviezen, instrumenten) zijn geïntegreerd en geaccepteerd/gedragen en gericht op de agenda van Scholengroep Spinoza
 • Adviesproducten (verkenningen, analyses, instrumenten) zijn getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid waarbij rekening is gehouden met ambities en kaders vanuit Scholengroep Spinoza en de individuele scholen
 • Relevante partijen binnen Scholengroep Spinoza en daarbuiten betrekken bij opstellen van adviezen
 • Zicht op relevante ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en innovaties voor het voortgezet onderwijs
 • Verantwoordelijk voor het vertalen van de beleidsuitgangspunten op informatievoorziening en (onderwijs)innovatie naar Spinozabrede ICT-kaders
 • Verantwoordelijk voor de tactisch/strategische inhoudelijke aansturing van het team ICT op een motiverende manier
 • Borgen van kennisdeling binnen Scholengroep Spinoza op gebied van innovaties en informatievoorziening
 • Borgen van actieve kennisontwikkeling met betrekking tot innovaties en informatievoorziening voor het voortgezet onderwijs
 • Borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van ICT.

Functie eisen:

 • HBO/WO opgeleid
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van advisering over informatievoorziening en innovaties
 • Ervaring met het (voortgezet) onderwijs en de vernieuwing hierin
 • Ervaring met projectmanagement
 • Je bent in staat om kritische vragen op het juiste moment te stellen & mensen te motiveren
 • Je beschikt over de competentie om te coördineren tussen verschillende partijen (zowel intern als extern)
 • Je bent in staat externe partijen aan te sturen en aanbestedingstrajecten kritisch te begeleiden
 • Je bent gesprekspartner voor IV/ICT architecten
 • Je bent in staat verschillende niveaus en belangen binnen de Scholengroep Spinoza te verbinden
 • Je hebt snel en goed overzicht, en houdt dit ook, over verschillende processen en initiatieven die lopen binnen de organisatie
 • Je bent een echte verbinder, brengt zowel mensen als ideeën, processen en projecten met elkaar in verbinding.

Gedragsindicatoren:

 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn voor de organisatie
 • Signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig)
 • Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen/ ideeën bij (in-/externe) experts/partijen
 • Oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus/in de juiste gremia
 • Stelt bij belangentegenstellingen oplossingen voor waar iedereen zich in kan vinden
 • Organiseert actieve betrokkenheid van relevante organisatieonderdelen/gremia
 • Onderhoudt goede (in)formele contacten met relevante personen/partijen binnen en buiten Scholengroep Spinoza
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen en stemt dit af met het SDO/Bestuursbureau
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang
 • Geeft medewerkers ruimte en waardering
 • Maakt medewerkers enthousiast door de juiste snaar te raken
 • Inspireert anderen door eigen gedrevenheid
 • Deelt kennis en nieuwe inzichten met anderen
 • Is vernieuwend, creatief en/of origineel in denken en handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders, durft te experimenteren, bewandelt nieuwe wegen en neemt risico’s
 • Geeft vernieuwingen de tijd om zich te bewijzen en evalueert op het juiste moment

Competenties:

 • goede communicatieve vaardigheden
 • inspirerend leiderschap
 • analytisch vermogen
 • plannen en organiseren