Management

Dit is een bijdrage van Ymor
Analytics
CIO houdt regie

Zo neem je als CIO de regie weer in handen

Wat houdt IT Operations Analytics (ITOA) precies in, en wat kan het betekenen voor de CIO?

10 december 2018
Door: Ymor , partner

Wat houdt IT Operations Analytics (ITOA) precies in, en wat kan het betekenen voor de CIO?

We leven in een tijd van digitale transformatie, waardoor IT het hart wordt van bedrijven die willen blijven meespelen. Voor de IT-afdeling betekent dat vooral dat zij niet meer als enige betrokken zijn bij IT. Meerdere afdelingen hebben belang bij het functioneren en de mogelijkheden van IT en ‘dreigen’ zich ermee te bemoeien. Het inzetten van IT is de laatste jaren immers veel eenvoudiger geworden voor mensen zonder IT-achtergrond. Ter illustratie: op een hackathon van Mendix was geen ontwikkelaar meer te bekennen. Het waren alleen marketing- en businessmensen die de applicaties maakten en dat ging ze nog goed af ook.

Wie houdt de regie?
Als iedereen IT wil inzetten, snelheid vraagt en belang heeft bij succes, is het als CIO moeilijk de regie te behouden. Iedere CIO weet echter dat zonder regie de efficiëntie ver te zoeken is: overal wordt steeds opnieuw het wiel uitgevonden, systemen werken langs elkaar heen terwijl ze elkaar kunnen versterken en data komt overal en nergens terecht terwijl data vooral waardevol is als het in één grote pool wordt opgeslagen. Om nog maar te zwijgen over het risico dat waardevolle of privacygevoelige data op straat komt te liggen, met alle gevolgen van dien.

Als CIO moet je dan ook zorgen dat alle IT-efforts op elkaar worden aangesloten en dat de juiste middelen aanwezig zijn om dit in goede banen te leiden. De business case hierbij is relatief eenvoudig: een volwassen IT-afdeling zorgt ervoor dat verstoringen zoveel mogelijk voorkomen worden en dat de storingen die er zijn snel worden opgelost. De business heeft namelijk uptime nodig en downtime kost geld.

Volwassen IT-afdeling
Om dit voor elkaar te krijgen moet je als IT-afdeling preventief zijn ingesteld. Een preventieve IT-afdeling verzamelt alle relevante data die invloed kunnen hebben op de performance en beschikbaarheid van IT. Alle monitoringdata vanuit de verschillende systemen komt samen bij deze IT-afdeling en kan realtime worden geanalyseerd. Op basis van die analyses kunnen IT-afdelingen preventief optreden, nog voordat problemen ontstaan. Dit wordt IT Operations Analytics genoemd, of kortweg ITOA en het wordt gezien als ‘the next step’ na Application Performance Management.

Wanneer CIO’s invloed kunnen uitoefenen op businessdoelstellingen (en deze invloed kunnen laten zien), hebben ze snel daadwerkelijk iets te zeggen in de board. In essentie gaat het er bij ITOA om dat alle monitoring aan elkaar wordt gekoppeld. Daarvoor moeten systemen en applicaties worden ingericht als één geheel dat in synergie functioneert. Data dient centraal verzameld te worden zodat middels machine learning en artificial intelligence correlaties kunnen worden ontdekt. Op basis van historische data worden opeenvolgende events herkend als risico, waardoor incidenten kunnen worden voorkomen.

Op deze manier wordt het complexe IT-landschap voorspelbaar en daardoor beter beheersbaar. Je signaleert mogelijke problemen vóórdat ze uitgroeien tot een daadwerkelijk incident. Met ITOA kun je van tevoren vaak al voorspellen of een applicatie kuren gaat vertonen, zodat je maatregelen kunt nemen voordat ze ontstaan. En dat betekent dus dat je preventief bezig bent.

Combineren van data
Het koppelen van databronnen helpt ook om snel en effectief te kunnen handelen als er toch een verstoring is. Denk aan systemen die elkaar vertragen, of applicaties die niet goed blijken te werken op bepaalde werkplekken. Tot slot is het zinvol businessdata toe te voegen, zodat de performance van IT gecorreleerd kan worden aan bijvoorbeeld kwaliteitsscores of omzet. Door dit goed te meten kun je samen met de business naar dezelfde informatie kijken. Bijvoorbeeld: wat betekent 1 seconde performancewinst voor de conversie in de webshop? Als CIO kun je zo kostenefficiënte investeringen doen en deze verantwoorden aan de business. Door de IT-afdeling op deze manier wendbaar, veilig en stabiel te houden haal je als CIO de regie weer naar je toe.

Reactie toevoegen