Management

Dit is een bijdrage van Ymor
IT beheer
ITOA

In 9 stappen naar een voorspelbare IT-omgeving

Maak complexe IT-omgevingen beheersbaar en voorspelbaar met behulp van IT Operations Analytics (ITOA).

6 december 2018
Door: Ymor , partner

Maak complexe IT-omgevingen beheersbaar en voorspelbaar met behulp van IT Operations Analytics (ITOA).

IT Operations Analytics (ITOA) is de volgende stap na Application Performance Management (APM). Bij APM wordt gemonitord of de beschikbaarheid en performance van applicaties voldoen aan de gestelde norm, terwijl bij ITOA de gehele IT-omgeving wordt gemonitord en geanalyseerd. Bij ITOA gaat het om het correleren van data uit zoveel mogelijk relevante bronnen, inclusief businessdata, waarmee de IT-omgeving voorspelbaar wordt gemaakt. Hoe werk je toe naar een voorspelbare IT-omgeving? Lees welke stappen moeten worden genomen.

  1. Niveau bepalen

De eerste stap is het vaststellen van het huidige niveau. Bijna elke organisatie houdt zich al in meer of mindere mate bezig met ITOA, zonder zich daar bewust van te zijn. Ook IT-organisaties die reactief te werk gaan, passen middelen toe of hebben processen ingericht die een eerste stap zijn. ITOA is immers geen vervangende aanpak voor de huidige monitoring- en beheerprocessen, maar een aanvulling op hetgeen al is ingericht. Breng dus in kaart welke processen en tools al zijn ingericht, om het vervolgpad te bepalen.

  1. KPI’s opstellen

ITOA kenmerkt zich door een sterke focus op organisatiedoelstellingen. De behoefte van de business en het effect van IT op businessprocessen staat centraal. Denk aan: wat betekent het voor een helpdeskmedewerker als het CRM-systeem altijd meerdere seconden wachttijd heeft? En welke invloed heeft de laadtijd op de conversie van een webshop? Bepaal dus samen met de business welke KPI’s belangrijk zijn en wat daarbij de grenswaarden zijn.

  1. Databronnen definiëren

Om de KPI’s te behalen zijn inzichten nodig. Welke inzichten zijn dat? En welke databronnen zijn daarvoor nodig? Dit gaat zowel om data uit de IT-omgeving (logs, CPU, laadtijden, configuraties, etc.) als business data (hoeveel stroom verbruikt locatie X? Welke marketingcampagne loopt er?). Door gegevens continu te monitoren en correleren ontstaat informatie op basis waarvan voorspellingen gedaan kunnen worden over het gedrag van IT op de korte en lange termijn.

  1. Product kiezen

Op technologisch vlak is het noodzakelijk om alle parameters te verzamelen in overkoepelende software, dat de data uit afzonderlijke processen opslaat en combineert. Deze software moet een bepaalde mate van intelligentie en machine learning-eigenschappen bezitten, waardoor patronen en correlaties zichtbaar worden. Afhankelijk van welke databronnen als relevant zijn gedefinieerd, zullen verschillende producten de data moeten verzamelen.

  1. Mensen selecteren

Het slagen van een ITOA-strategie is altijd afhankelijk van mensen. Het is belangrijk een team samen te stellen waarin zowel mensen uit de IT als de business een plaats krijgen. IT heeft kennis van de tooling en kan koppelingen maken met de databronnen. De business moet het belang van IT erkennen en processen kunnen beleggen in de organisatie.

  1. Afhankelijkheden bepalen

Losse data is nog geen informatie: afzonderlijke paramaters moeten nog met elkaar gecorreleerd worden. Hiervoor is praktijkervaring nodig en de eerder gekozen software die de verbanden kan leggen. Er moeten bijvoorbeeld alarmbellen afgaan als waarden boven een kritische grens uitkomen, maar ook als bepaalde opeenvolgende gebeurtenissen plaatsvinden of zich andere specifieke situaties voordoen. Kortom: wanneer is er sprake van een verband of afhankelijkheid en is actie nodig?

  1. Processen inrichten

ITOA vraagt om aanvullende processen. De business moet aanhaken om relevante databronnen te definiëren, maar ook de opvolging van verkregen inzichten moet worden vastgelegd. Wie kijkt naar de voorspellende informatie? Is er een ‘single point of truth’ waar alle betrokken afdelingen naar kijken? Welk proces wordt in gang gezet wanneer een risicovolle wijziging is uitgevoerd? Een fysieke ‘Control Room’ kan hierbij helpen.

  1. Eindgebruiker betrekken

Het IT-landschap dient benaderd te worden vanuit een ketengedachte. Allerlei factoren kunnen immers invloed hebben op de prestaties van het landschap. Zo kan het zijn dat alle technische domeinen goed functioneren, maar dat de performance voor de eindgebruiker nog onvoldoende is. Betrek daarom de eindgebruiker bij de analyses en bekijk het functioneren van applicaties en systemen domein overstijgend en vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

  1. Gewoon beginnen

Een voorspelbare IT-omgeving wordt niet van de een op de andere dag bereikt. De ITOA strategie kan in fases worden geïmplementeerd, afhankelijk van welke producten en processen al zijn ingericht. Starten met ITOA begint dus simpelweg met het verder uitbouwen van bestaande monitoringsprocessen. Kijk daarbij naar de koppeling met de business (hoe kan IT de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen?) en welke data daarvoor nodig is.

Reactie toevoegen