Management

Dit is een bijdrage van Workfront
Procesmanagement
Workfront

Wat is Work Management?

Work Management is veel meer dan serieel Project Management

27 juli 2020
Door: Workfront, partner

Work Management is veel meer dan serieel Project Management

´Work management´ is een relatief nieuw organisatiefenomeen dat in Nederland nog niet is ingeburgerd, maar zich nu openbaart in de vorm van IT‑oplossingen. Weinig Nederlandse bedrijven profiteren van de laatste inzichten en mogelijkheden die work management met zich meebrengt. Voor de dienstensector en stafafdelingen op het gebied van eigentijds kenniswerk, zoals IT, marketing en personeelszaken, liggen er grote kansen.
 

Work management lijkt misschien op het projectmanagement van grote aantallen projecten en projectjes, maar is wezenlijk anders. Projecten zijn makkelijker te managen, omdat een project zich per definitie kenmerkt door helderheid, zoals een eenduidig eindresultaat, duidelijke doorloop- en productietijden, een heldere begroting, welomschreven teamleden en taken, en afspraken over de aankoop en inhuur.

Work management is alomvattend. Het ondersteunt het totaal aan in- en externe, doorlopende bedrijfsprocessen en projecten. Work management stelt de (bedrijfs-) doelen centraal en neemt de manier waarop medewerkers optimaal werken als uitgangspunt, om al het werk over de afdelingen en lagen toe te kennen en te beheren. Het omvat de kerntaken en neventaken, maar ook algemene ´corvee‑achtige´ taken die buiten de omschreven bedrijfsprocessen vallen.

Structuur

Marktonderzoeksbureau Gartner kijkt naar IT-oplossingen voor work management en stelt dat ´work management structuur aanbrengt in de wisselwerking tussen de medewerkers en de bedrijfsprocessen, en in de informatiestromen die daarbij worden gegenereerd.´ In de praktijk leidt verbetering van het werkbeheer door het structuren van mensen, (bedrijfs-) processen en informatie, tot:

  • verbeterde werkstromen
  • verbeterde verdeling van de werkdruk over de afdelingen, werkgroepen en personen en
  • verbeterde prestaties en resultaten.

Bedenk dat de mensen hier specifieke kennis en vaardigheden vertegenwoordigen. En dat work management zowel de genoemde voortdurende bedrijfsprocessen, als afzonderlijke projecten omvat.

Organisaties Veranderen

Work management is een visie op bedrijfsvoering die af wil van werk als een verzameling onsamenhangende taken en toe wil naar een praktijk waarin volgens de strategie bedrijfsbreed wordt samengewerkt. Het vereist leiderschap om met de billen bloot te gaan vóór het water aan de lippen staat. Wat soms weerstand oproept, is dat de transformatie naar beter management, in eerste instantie niet de werkvloer, maar het management zelf betreft.

Work management staat voor een visie en een praktijk die er vanuit gaat dat het werken in afdelingen, taakgroepen en taken niet werkt, en dat de toekomst ligt in een alomvattende visie en praktijk waarin volgens de strategie bedrijfsbreed wordt samengewerkt aan het genereren van intellectueel kapitaal.

Work management centraliseert al het werk en maakt dat inzichtelijk. Vervolgens wordt dat waar mogelijk gestandaardiseerd uitgevoerd, geautomatiseerd en beheerd. Dat speelt mensen vrij voor hoogwaardig werk, zoals efficiënte product-, concept- en content-ontwikkeling, waarvan het betere resultaat, sneller op de markt komt. Nu kenniswerk-diensten veel meer waarde toevoegen dan productie, is het beheer van de bedrijfsmiddelen de inspanning en de investering meer dan waard. Het is dus de hoogste tijd om de mogelijkheden te onderzoeken.

 

 

Reactie toevoegen