Development

Dit is een bijdrage van Workday
Procesmanagement
Technologie sleutelwoord bij organisatorische uitdagingen van nu

Technologie sleutelwoord bij organisatorische uitdagingen van nu

Diverse uitdagingen, één oplossing

10 mei 2021
Door: Workday, partner

Diverse uitdagingen, één oplossing

Het is nog maar een jaar geleden dat veel organisaties plotseling gedwongen werden vol in te zetten op digitale transformatie om zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Er was sprake van code rood. Inmiddels weten we dat we structureel geconfronteerd gaan worden met veranderingen. De gemene deler om hiermee om te kunnen gaan: technologie.

Hoe gaan we weer aan het werk als de pandemie voorbij is? Hoe ziet het ‘nieuwe werken’ eruit en hoe pak je dit als organisatie aan? Dat het grootste deel van de organisaties niet meer terug gaan grijpen naar het 9-tot-5 stramien lijkt vrijwel zeker. Er kleven simpelweg te veel voordelen aan flexibel werken. 

Deze nieuwe manier van werken komt echter niet zonder consequenties. Er moeten processen klaarstaan voor management op afstand, planning, recruitment, employee engagement en het behoud van de bedrijfscultuur. Ook moeten werknemers beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben om flexibel te kunnen werken. En niet te vergeten: je moet óók nog zorgen dat personeel veilig en efficiënt kan terugkeren naar kantoor wanneer dat nodig is. De terugkeer naar de werkplek gaat hand in hand met nieuwe processen en werkmodellen, die flexibel werk mogelijk maken wanneer het nodig of wenselijk is.

HR en Finance geconfronteerd met grote uitdagingen
Daarnaast staan organisaties ook voor andere uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van HR en Finance. Wat goed is voor de werknemers, is ook goed voor het bedrijf - een divers personeelsbestand bijvoorbeeld, met een cultuur waarin iedereen het gevoel heeft dat ze erbij horen en waarin iedereen rechtvaardig wordt behandeld. Maar hoewel veel organisaties zich inzetten voor diversiteit en inclusie, zien ze lang niet altijd de gewenste resultaten. 

Door de invloed van de coronapandemie heeft ook Finance in snel tempo een nóg belangrijkere rol gekregen. Dat werd in een oogwenk duidelijk door allerlei planningsperikelen: halsoverkop moesten verschillende scenario’s worden bepaald en doorgerekend om de bedrijfscontinuïteit te borgen. De traditionele methodes van kwartaal- of jaarplannen werden overbodig en werden min of meer gedwongen omgeruild voor continue planningsmethodes.

Hierdoor is de druk op Finance veel groter geworden. De afdeling moet snel kunnen handelen op veranderingen in deze ‘nieuwe situatie’. Beslissingen moeten sneller dan ooit worden genomen, en wel op basis van accurate data en forecasts. Een onderbuikgevoel is niet genoeg meer.

Hoofdrol voor technologie
Het ‘nieuwe werken’ faciliteren. Diversiteit bevorderen. Snel strategisch advies geven op basis van accurate data. Geen van de bovenstaande uitdagingen is op te lossen zonder de juiste technologie. Legacy-systemen (die in het ergste geval niet eens op afstand toegankelijk zijn) belemmeren CFO’s en planners in hun werk omdat ze niet over de meest recente en accurate data kunnen beschikken. En HR-professionals beschikken zonder de juiste tools niet over de inzichten in de diversiteit van de organisatie - laat staan dat ze in staat zijn nieuwe werkmodellen te faciliteren.

Hoe maak je data overal beschikbaar binnen je organisatie? Hoe zorg je dat deze data real-time inzichtelijk is? Hoe zorg je ervoor dat data niet voor discussie vatbaar is? Deze vragen vormen de handvatten die organisaties, en HR en finance in het bijzonder, nodig hebben om de juiste technologie te vinden.

Inzichten tijdens virtueel congres
Voor praktijkinzichten in hoe marktleiders met actuele uitdagingen omgaan, ben je van harte uitgenodigd dit gratis virtuele congres bij te wonen op donderdag 3 juni 2021, van 10:00 tot 13:00. Toonaangevende organisaties zoals ASML, PwC, Nutreco, Fugro, Atlas, Van Leeuwen Buizen en Liberty Global vertellen hoe ze met deze uitdagingen omgaan en toekomstbestendige organisaties bouwen. Meer informatie en inschrijfmogelijkheden vind je hier.

 

Reactie toevoegen