Development

Dit is een bijdrage van Workday
Cloud
Organizational agility: hoe veerkrachtig zijn organisaties?

Organizational agility: hoe veerkrachtig zijn organisaties?

Veerkracht is de sleutel tot succes

28 december 2020
Door: Workday, partner

Veerkracht is de sleutel tot succes

Veerkracht is de sleutel tot succes - blijkt uit een onderzoek van Workday ‘Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration’. In dit internationale onderzoek onder ruim 1.000 C-level executives en bedrijfsleiders is gekeken naar de ontwikkeling van digitale initiatieven en de veerkracht (agility) van organisaties. Het doel: de belangrijkste kansen en uitdagingen op tafel te krijgen waar CEO’s, CFO’s, CHRO’s en CIO’s mee worstelen.

Het onderzoek geeft een beeld van de ‘digital best practices’ die leiden tot de meest veerkrachtige organisaties. De onderzoeksresultaten laten zien dat executives hun digitale initiatieven proberen te versnellen: een derde van de respondenten gaf aan dat snellere digitale groei de belangrijkste maatregel is waarmee ze de weerbaarheid van hun organisaties tegen toekomstige verstoringen willen verhogen.

De digitale omzet is hoog en groeit door

Meer dan een derde van alle ondernemingen verwacht dat in drie jaar tijd 75% van de omzet wordt gehaald uit digitale producten of traditionele goederen die online worden verkocht. Die verwachting ligt driemaal hoger dan in 2019, toen slechts één op de tien deze voorspelling onderschreef.

Het is eenvoudiger tools te veranderen dan gedachten en gewoonten

Hoewel meer dan de helft van alle organisaties (56%) zegt dat hun technologie geschikt is om de doelstellingen van digitale transformatie te behalen, denkt slechts 16% dat de bedrijfscultuur er klaar voor is. Zonder extra inspanningen richting werknemers en bedrijfscultuur lopen organisaties het risico dat ze niet de gewenste resultaten halen uit hun investeringen in technologie.

Veerkracht heeft ook weerslag op investeringen in technologie

Meer dan driekwart (77%) van de ondernemingen geeft nu aan dat de organisatie snel reageert op falende investeringen in nieuwe technologie (technologie die niet met succes wordt ingevoerd of gebruikt) – tegenover 70% in 2019.

‘Continuous planning’ duikt op als nieuwe best practice

Bijna de helft van de respondenten (43%) maakte al voor de coronapandemie gebruik van continuous planning, met drie belangrijke voorwaarden voor succes: toegang tot data, gebruik van intelligente technologie, en een ‘agile’ bedrijfscultuur.

Het volledige rapport “Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration” wordt in het eerste kwartaal van 2021 gepubliceerd. De eerste bevindingen rond de verschillen tussen snelle en trage reacties op de coronapandemie worden besproken in deze Workday blogpost. Aanvullende inzichten over veerkrachtige organisaties zijn te vinden op https://www.workday.com/nl-nl/pages/organizational-agility.html.

Reactie toevoegen