Development

Dit is een bijdrage van Workday
Cloud
Hoe stimuleert HR opleiding en doorgroei van medewerkers?

Hoe stimuleert HR opleiding en doorgroei van medewerkers?

De uitdagingen van de HR-afdeling.

15 december 2020
Door: Workday, partner

De uitdagingen van de HR-afdeling.

De HR-afdeling staat voor nieuwe uitdagingen. Waar vaak aan krapte op de arbeidsmarkt wordt gedacht als grootste hoofdpijndossier, levert ook de digitalisering van de werkvloer, zeker in deze tijden, hoofdbrekens op. Hoe werf je nieuw talent en hoe houd je dat vervolgens binnen en betrokken? En hoe zorg je ervoor dat zulk nieuw talent over de juiste vaardigheden beschikt om ‘moderne’ werkzaamheden, gedreven door data en technologie, op de beste manier uit te voeren?

Wat brengt nieuwe technologie teweeg?

Jaarlijks doet Deloitte wereldwijd onderzoek naar ‘Global Human Capital Trends’. Wat brengt nieuwe technologie teweeg in het werk, wat hebben medewerkers en talenten van nu nodig om hun werk goed en naar eigen tevredenheid te doen? In het rapport van 2019 stonden enkele interessante bevindingen. Er werd aan bijna 10.000 professionals in 119 landen gevraagd naar de veranderingen op de werkvloer als gevolg van toenemende digitalisering.

Eén conclusie uit het rapport is dat nieuwe technologie om nieuwe vaardigheden van medewerkers vraagt. Het World Economic Forum meldde eerder dat bij meer dan de helft van alle werknemers binnen drie jaar omscholing en bijscholing van vaardigheden noodzakelijk is. Uit het onderzoek van Deloitte komt ook naar voren dat 84 procent van de ondervraagde organisaties hun investeringen in opleidingsprogramma’s heeft opgeschroefd, en dat bij 77 procent van de organisaties de opleidingsafdeling is uitgebreid.

Dat is niet voor niets. Uit het rapport komt namelijk glashelder naar voren dat de belangrijkste reden voor medewerkers om eens bij een andere organisatie te gaan kijken, het gebrek aan opleidings- en groeimogelijkheden bij de eigen organisatie is. Zeker millennials en medewerkers van Generatie Z vinden achterblijvende ontwikkel- en opleidingsfaciliteiten een belangrijke aanleiding om hun baan op te zeggen. Bovendien blijkt dat organisaties die investeren in een werkomgeving waar blijven leren centraal staat, veel beter in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en concreet betere resultaten boeken.

Interne mobiliteit als norm

Een ander interessant punt uit het rapport is de noodzaak die de respondenten zien in het faciliteren van interne mobiliteit. Dat zou een natuurlijk onderdeel van de loopbaanontwikkeling moeten zijn. Daarbij is interne mobiliteit van talenten goed voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers krijgen daardoor nieuwe impulsen om zich uitgedaagd en betrokken te blijven voelen bij hun werk en om nieuwe vaardigheden te leren. Voor bedrijven is het goed als medewerkers niet alleen meer vaardigheden leren, maar ook een beter begrip hebben van de andere onderdelen van de organisatie. Daarbij is er ook een aansprekende zakelijke reden. Zet je succesvolle bedrijven af tegen stagnerende bedrijven, dan blijkt in die eerste categorie twee keer vaker een goed intern mobiliteitsprogramma ingericht te zijn. Toch – en dat blijkt ook uit het onderzoek – zegt meer dan 50 procent van de ondervraagden dat het voor medewerkers makkelijker is om een andere baan te vinden buiten de eigen organisatie dan erbinnen. 

Een succesvolle HR-organisatie moet aan de bak. Zeker nu, met de enorme krapte op de arbeidsmarkt, maar ook om andere redenen. Door nieuwe technologie en de nieuwe generatie die de werkvloer betreedt, zul je je aanpak en opstelling moeten aanpassen. Omarm nieuwe technologie en creëer een werkomgeving die gericht is op blijven leren en die interne mobiliteit faciliteert. Dat is een belangrijke sleutel voor succes in de veranderende wereld van HR.

Reactie toevoegen