Development

Dit is een bijdrage van Workday
Datamanagement
Fundamentele verandering

Fundamentele verandering in IT nodig om waarde uit data te halen

Traditionele kijk op data is achterhaald

8 april 2021
Door: Workday, partner

Traditionele kijk op data is achterhaald

Net zoals de drukpers de verspreiding van kennis heeft versneld, hebben moderne innovaties de kracht van data verder vergroot. In veel opzichten bevinden we ons momenteel in de gouden eeuw van de data, waarin bedrijven meer data over hun hele organisatie hebben dan ooit tevoren. Toch tasten sommige bedrijven nog steeds in het duister. Hun verouderde systemen hebben ervoor gezorgd dat gegevens ontoegankelijk, onnauwkeurig en geïsoleerd zijn.

Organisaties moeten een fundamentele verandering doorvoeren in de manier waarop ze waarde uit data halen. Moderne innovaties stimuleren deze verandering en stellen bedrijven in staat de inzichten te verwerven waar ze al zo lang naar uitkijken.

Waar het vaak misgaat

Om inzicht te krijgen in het hele bedrijf, hebben organisaties vaak een grote hoeveelheid data om mee te werken. Maar de technologie die veel bedrijven nog steeds gebruiken - data warehouses - die bedoeld zijn om de overvloed aan informatie uit verschillende systemen op te slaan en te organiseren, zorgen voor problemen.

Zodra deze data wordt geëxtraheerd uit het datawarehouse, blijkt dat die data alleen accuraat was het moment dat ze werden geladen en ververst vanuit legacy-systemen. Business intelligence tools hebben toegang tot het datawarehouse om rapporten te maken of analyses uit te voeren. Daardoor is de kans groot dat de data in de rapporten of analyses verouderd zijn. Dit maakt de inzichten uit die rapporten onbetrouwbaar. 

Veel organisaties maken gebruik van aangepaste software oplossingen om de extractie van gegevens uit hun legacy-systemen zo realtime mogelijk te maken. Maar deze omwegen werpen alleen maar meer obstakels op. Maatwerkoplossingen vereisen voortdurend onderhoud om gelijke tred te houden met de veranderende behoeften van het bedrijf. Met andere woorden: bedrijven moeten uiteindelijk alleen maar rennen (en betalen) om bij te blijven, ten koste van investeringen in betere technologie die data gebruikt om inzichten te verkrijgen.

Nieuwe technologieën spelen sleutelrol

In het huidige landschap, waar veranderende bedrijfsbehoeften een constante zijn, is snelle toegang tot real-time data (en, nog belangrijker, tot de inzichten die deze kunnen verschaffen) een must. Er zijn een aantal belangrijke technologieën die inzichten transparant en toegankelijk maken voor alle bedrijfsonderdelen:

  1. Cloud computing. Een cloudplatform stelt bedrijven in staat hun datamogelijkheden en besturingssystemen te koppelen en te schalen zonder zich zorgen te hoeven maken over fysieke beperkingen. En door systemen op één platform te hebben, worden de afstemmingsproblemen geëlimineerd die zich voordoen wanneer gegevens en systemen zich op afzonderlijke platforms bevinden. 
     
  2. Open API's. Om een voorbeeld te noemen: In de financiële dienstverlening worden open API's (application programming interfaces) vaak besproken in de context van open banking, waarbij banken interne gegevens openstellen voor externe toepassingen. Op die manier kunnen banken hun diensten doorontwikkelingen om tegemoet te komen aan de eisen van de klant. Met open API's kan een investeringsapp bijvoorbeeld verbinding maken met de bankrekening van een gebruiker zonder de veiligheid van de financiële instelling van de rekeninghouder in gevaar te brengen.
     
  3. Kunstmatige intelligentie en machine learning. Simpel gezegd zijn kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), game changers voor analytics. Deze technologieën moderniseren de manier waarop bedrijven inzichten verkrijgen uit gegevens. AI en ML verbeteren de ontdekking van inzichten in gegevens door snel patronen te detecteren, trends te identificeren en voorspellingen te doen. 

De snelheid waarmee deze technologieën in de hele organisatie toegankelijk worden gemaakt, is de manier waarop bedrijven een concurrentievoordeel kunnen behalen: hoe sneller de inzichten, hoe sneller uw organisatie in staat is om op basis van de gegevens een impact te hebben.

Vooruitkijken: afscheid nemen van traditionele kijk op data

De beschikbaarheid van grote hoeveelheden data heeft de weg vrijgemaakt voor verdere verbeteringen. Aangedreven door de cloud en nieuwere technologieën zoals AI en ML, maken de beste business intelligence tools data discovery breed toegankelijk voor iedereen in de organisatie, zelfs voor degenen die geen formele data science-achtergrond hebben.

Met andere woorden: teams in de hele organisatie, van financiën tot HR en meer, kunnen het end-to-end proces van het ontdekken van trends en het gebruik van deze inzichten om investeringen te doen die het bedrijf vooruit helpen, zelf bepalen.

De traditionele kijk op data, een bron die moet worden gecontroleerd en beperkt toegankelijk moet zijn, past niet meer bij de veranderende wereld van het bedrijfsleven. Bedrijven bevinden zich nu op het punt waar fundamentele verandering noodzakelijk is. Het is slechts een kwestie van de eerste stappen zetten.
 

1
Reacties
William Goossen 21 april 2021 12:33

Ik vind hier nogal wat van. Ja een andere kijk op data is nodig. Maar hier wordt aan twee essentiële en randvoorwaardelijke dingen voorbij gegaan.
1. Een belangrijk deel van de data betreft persoonsgegevens. Daar zijn AVG regels van toepassing. En dus moeten data beperkt toegankelijk zijn en worden gecontroleerd. Hier mist de aandacht voor een essentieel nieuw fenomeen: het vragen van toestemming. Als dat niet is ingericht kun je met je cloud en AI gewoon niets.
2. De legacy systemen enerzijds en alle moderne API en AI anderzijds kunnen alleen zinvolle zaken produceren als de semantiek matcht. En laat dat nu meestal een grote Babylonische Spraakverwarring oplevert, die zandkorrels met spijkers, tomaten en beukeblaadjes vergelijkt. Mijn eerste les over binaire verwerking was het GIGO principe. Garbage In is Garbage Out. En dat wordt gemakshalve ook maar overgeslagen.

Het nieuwe omgaan met data is dus 1. altijd en uitsluitend op basis van toestemming, 2 heldere semantiek, 3 cloud, 4 API en 5 AI.

Reactie toevoegen