Development

Dit is een bijdrage van Workday
Cloud
finance

Finance wordt steeds belangrijker in een veranderende wereld

De transformatie van finance binnen organisaties

17 december 2020
Door: Workday, partner

De transformatie van finance binnen organisaties

De rol van finance binnen organisaties wordt steeds belangrijker. Door de pandemie zijn een aantal financiële kernactiviteiten (extreem) belangrijk geworden voor organisaties. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Finance in the Digital Era’ uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Workday, PLUC!, Agium, Finance on a Mission en het Finance Transformation Forum.

In het onderzoek staat de status van de transformatie van finance binnen organisaties centraal. Voor het onderzoek werden in het tweede en derde kwartaal van dit jaar rondetafelgesprekken gevoerd met meer dan 80 CFO’s, financieel directeuren en financieel transformatie leiders van middelgrote en grote organisaties en werden meer dan 170 financiële professionals uit het hogere kader digitaal bevraagd.

Vorig jaar werd eenzelfde onderzoek naar de rol van finance binnen organisaties en de staat van de finance-transformatie uitgevoerd. De uitkomsten van beide onderzoeken laten een duidelijke impact zien van COVID-19 op de digitale transformatie. Naast de stijging in digitale bijeenkomsten van finance, is ook de betrokkenheid van de financiële afdelingen bij strategische digitale initiatieven toegenomen. Kennelijk wordt de input van finance nu meer dan voorheen van belang gevonden. Wat verder opvalt: vorig jaar werd duidelijk dat de aandacht van finance nog vooral uitgaat naar het oplossen van dagelijkse issues.

Dit jaar geeft maar liefst 37% van de respondenten aan dat finance een prominentere rol heeft gekregen. De aanleiding daarvoor is, volgens de CFO’s en financieel directeuren, dat door de pandemie een aantal financiële kernactiviteiten (extreem) belangrijk is geworden voor organisaties. Met name het belang van scenario-analyse (76% vindt dat – extreem – belangrijker), cash- en liquiditeitsbeheer (72%) en businesscase-analyse (66%) is substantieel toegenomen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de samenwerking van finance met andere afdelingen een kritische succesfactor is; niet alleen in deze disruptieve tijden, maar voor de gehele finance-transformatie. Finance zal in nauwe samenwerking met de andere afdelingen de cijfermatige basis moeten leveren voor strategische beslissingen en realistische prognoses. De noodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid (agility) van organisaties zijn volgens de respondenten in belangrijke mate afhankelijk van de samenwerking van finance met andere afdelingen.

Een aantal belangrijke resultaten uit het onderzoek Finance in the Digital Era:

  • 92% zegt dat finance nu deel uitmaakt van cross-functionele teams (2019: 44%).
  • Bij 53% van de strategische digitale initiatieven is finance betrokken (2019: 40%).
  • 56% van de organisaties verwacht meer te investeren in digitalisering.
  • Bij 37% van de organisaties heeft de financiële afdeling een belangrijkere rol gekregen.
  • Meest gebruikte digitale technologieën: cloudtechnologie (59%), geautomatiseerde rapportages (58%), data analytics (55%), visualisatiesoftware (37%). Artificial intelligence (15%) en blockchain (3%) worden mondjesmaat toegepast.

Ben je benieuwd naar het volledige rapport? Download het Finance in the Digital Era rapport hier.

Reactie toevoegen