Development

Dit is een bijdrage van Workday
Procesmanagement
Digitaal transformeren levert een wendbare organisatie op

Digitaal transformeren levert een wendbare organisatie op

Versneld digitaal transformeren leidt tot veerkracht en wendbaarheid

19 mei 2021
Door: Workday, partner

Versneld digitaal transformeren leidt tot veerkracht en wendbaarheid

De afgelopen tien jaar hebben bedrijven continu gezocht naar manieren om met digitale transformatie allerlei uitdagingen het hoofd te bieden. Het afgelopen jaar moesten bedrijven door de coronapandemie wendbaarder zijn dan ooit. Daaruit bleek goed dat de bedrijven die hier succesvol invulling aan geven meer succes boeken en over meer veerkracht beschikken.

Hoewel de coronapandemie organisaties op verschillende manieren heeft geraakt, is er één gemene deler: de digitale transformatie is hoe dan ook versneld. Er is een duidelijk onderscheid aan het licht gekomen tussen bedrijven die al investeerden in digitale bedrijfsmodellen en bedrijven die dat hebben nagelaten.

Uit het internationale onderzoek van Workday, 'Organizational Agility At Scale: The Key to Driving Digital Growth', blijkt dat meer dan een derde van de bedrijven verwacht dat binnen drie jaar minstens 75% van hun inkomsten voortvloeit uit digitale activiteiten. Dit percentage is verdrievoudigd sinds 2019, toen slechts één op de tien bedrijven die voorspelling deed. Het onderzoek toont aan dat organisaties die het snelst reageerden op de pandemie al beschikten over veel eigenschappen van organisatorische agility, zoals het vermogen om crossfunctionele toegang tot data te faciliteren.

Thyssenkrupp Steel omarmde digitalisering
Ook Thyssenkrupp Steel kwam door de coronapandemie al snel voor een aantal uitdagingen te staan. Het digitale domein speelde een zeer belangrijke rol bij het flexibele en veerkrachtige optreden in deze periode. "Van de ene op de andere dag moesten 3000 mensen van huis uit werken”, zegt Dr. Michael Kranz, de Chief Information Officer van Thyssenkrupp Steel. “Onze productiefaciliteiten vroegen wel om onsite personeel, dus we moesten tegelijkertijd ook veiligheidsprotocollen opstellen en ervoor zorgen dat we op afstand konden verbinden met lokale systemen. Dit was een enorme taak, maar dankzij onze systemen en processen zijn we hierin geslaagd”.

Het besluit om versneld te digitaliseren werd door Thyssenkrupp Steel al vroeg genomen, zegt Kranz. “Het is een belangrijk onderdeel van onze strategie en onze cultuur. De technologische transformatie draaide om de overstap van legacy-systemen naar meer geïntegreerde platformen. Op cultureel vlak hebben we een digitaal pionierprogramma opgezet, in combinatie met een digitaal lab. Maar allereerst moesten we nieuwe digitale diensten opzetten en onze klantrelaties optimaliseren. We willen een digitale mindset creëren bij al onze 27.000 werknemers."

Hoewel de impact van de coronapandemie door bedrijven over de hele wereld gevoeld werd, heeft het veel bedrijven ook gedwongen om te werken aan veerkracht en wendbaarheid. Versneld digitaal transformeren speelt daarbij een onmiskenbare rol.

 

Reactie toevoegen