Development

Dit is een bijdrage van Workday
Procesmanagement
De veranderende rol van finance

De veranderende rol van Finance door de ogen van de CFO

5 tips hoe finance zich kan aanpassen aan de nieuwe rol in de strategie en innovatie van de onderneming

16 november 2020
Door: Workday, partner

5 tips hoe finance zich kan aanpassen aan de nieuwe rol in de strategie en innovatie van de onderneming

De financiële afdeling neemt bij veel bedrijven op dit moment niet de juiste strategische positie in. Ze worden ingeschakeld voor een overzicht van de cijfers, houden een oog op het huishoudboekje en worden in sommige gevallen zelfs ingezet om plannen die te hoog gegrepen worden geacht met een financiële onderbouwing van tafel te vegen. Dat is zonde, want Finance is veel meer dan dat. Maar aan zo’n verbeterde positionering binnen het bedrijf zullen ze zelf moeten werken. Hoe? Door zich meer strategisch en innovatief op te stellen, en tegelijkertijd de leverancier te zijn van de onmisbare financiële onderbouwing van de bedrijfsstrategie.

Van oudsher richtte Finance zich vooral op het in de greep houden van kosten. Maar dankzij nieuwe technologieën die data niet alleen verzamelt, maar ook verbindt en analyseert, ontstaan er diepere inzichten, die het proces van de plussen en minnen ver overstijgen. En hoe meer Finance weet, des te meer het kan bijdragen aan de strategische koers van de onderneming. Gegevens die voorheen pas bij de verslaglegging op tafel kwamen, kunnen nu realtime voor de businesspartners in de onderneming beschikbaar gemaakt worden. Zo loopt er een directe lijn van Finance naar operatie, sales, klantgerichtheid en weer terug naar strategie en beleid. Hierdoor zijn de businesspartners in staat om stevig onderbouwde beslissingen te nemen en activiteiten te ontplooien die direct bijdragen aan het succes van de onderneming. Omgekeerd zorgen operationele besluiten die niet gebaseerd zijn op actuele financiële gegevens tot een terugval in winstgevendheid, aldus het Gartner-onderzoek ‘Drive Financially Sound Operational Decisions’ (pdf).

Vijf tips van Sean Boyle, CFO van AWS

De rol van Finance binnen de organisatie verandert onmiskenbaar. Dat is te danken aan nieuwe technologieën die betere en diepere financiële inzichten opleveren. Dat vraagt niet alleen om een andere opstelling van de bestuurders en businesspartners in de organisatie, Finance zelf moet zich ook aanpassen aan de nieuwe rol in de strategie en innovatie van de onderneming. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van The Wall Street Journal CFO Network gaf Sean Boyle, CFO van Amazon Web Services (AWS), een mooi inkijkje in hoe hij dat in zijn team aanpakt. Boyle deelde vijf tips en adviezen en die geef ik hier graag door.

1. Begin klein - Bij een innovatietraject is het verstandig om met kleine teams te beginnen. Boyle hanteert daarvoor de ‘twee pizza’-filosofie. Het ideale team eet niet meer dan twee pizza’s in één bijeenkomst. Boyle: “Start investeringen op kleine schaal, schakel snel op als het goed gaat, maar zorg ook voor een ‘failing fast’-concept.” Als een onderdeel mislukt, zorg dat het team direct kan terugschakelen naar het punt waarop het model wel werkte en de gewenste resultaten opleverde.

2. Neem een voorbeeld aan de business - "Wij hebben een financiële structuur die een afspiegeling is van het businessteam", aldus Boyle. "Mijn medewerkers zitten diep in de business. Ik zorg ervoor dat die mensen min of meer als de COO van hun vakgebied opereren en dat ze in een businessmeeting vrijwel niet te onderscheiden zijn van hun gesprekspartners, behalve dan dat ze natuurlijk veel verstand hebben van hun eigen financiële vakgebied."

3. Vertrouw je team - “Geef ze de vrijheid om nieuwe dingen te proberen. Mijn grondhouding is niet: bewijs het eerst maar eens. Ik zeg in principe ‘ja’, maar wil wel dat ze de stelling of voorgenomen actie kunnen onderbouwen. Ik ben een CFO-go, liever dan een CFO-no. De doelstelling is om de businessteams snel te kunnen helpen.”

4. Kijk verder dan de boekhouding - Boyle heeft honderden mensen in zijn financiële team, met veel diverse vaardigheden. "Onze organisatie is enorm gegroeid en dat brengt allemaal nieuwe vaardigheden binnen. In het team zitten niet alleen boekhoudkundigen en financiële experts, maar ook MBA's, engineers, data scientists, softwareontwikkelaars en business intelligence specialisten. Onze ervaring is dat als je een breed pallet aan competenties en kennis in huis hebt, je de business op een veel waardevollere manier kunt ondersteunen en je veel makkelijker kunt opschalen.”

5. Breng ideeën snel naar buiten - “AWS heeft een volledige en oprechte toewijding aan klanten”, zegt Boyle. Die klanttoewijding heeft impact op alles, van de werving van nieuwe medewerkers tot en met het formuleren van ideeën. Een manier waarop AWS die klantfocus voedt en onderhoudt is door middel van een PR/FAQ-proces. Teams schrijven nieuwe ideeën op in persberichten en FAQ’s. Door zo hun ideeën in een begrijpelijk verhaal te verwoorden en alvast mogelijke vragen en tegenwerpingen te adresseren, gaat het idee veel beter en concreter leven.

 

Reactie toevoegen