Development

Dit is een bijdrage van Workday
IT beheer
Vijf take-aways voor CIO's in onzekere tijden

De rol van de CIO in Covid-tijd

Hoe gaat de CIO om met onzekere tijden?

5 februari 2021
Door: Workday, partner

Hoe gaat de CIO om met onzekere tijden?

Onzekere tijden zorgen voor veel vragen bij organisaties. Hoe moeten ze hiermee omgaan? Als je niet weet hoe de wereld er over een half jaar, of zelfs over een maand, uit ziet, kan het knap lastig worden voor organisaties om hierop in te spelen. Naast de digitale transformatie, zorgt nu ook COVID-19 voor een overvolle agenda van de CIO. Want er wordt veel extra’s gevraagd.

Voordat COVID-19 opdook zaten organisaties volop in de digitale transformatie. Technologische innovatie werd ingezet om interne en externe processen aan te passen aan de nieuwe digitale werkelijkheid. De rol van de CIO hierin is veelal leidend. Het vormgeven van verandering, de resultaten van vandaag en morgen blijven ondersteunen, en de continuïteit van de organisatie waarborgen, zijn allemaal taken waar de CIO zich mee bezighield. De coronacrisis heeft die verantwoordelijkheden nog eens goed op scherp gezet.

In samenwerking met internationaal advies- en marktonderzoekbureau IDC deed Workday onderzoek naar uitdagingen van de CIO’s in deze tijden. In de whitepaper 'Adaptable Architecture: The Backbone for Digital Business Models' wordt gekeken naar een aantal relevante en dringende kwesties waar de CIO op dit moment mee te maken heeft. In het rapport wordt geconcludeerd dat de focus op de ICT-architectuur nu bovenaan de agenda moet staan. Lukt het om een architectuur te creëren die zowel robuust en toekomstbestendig is, als aanpasbaar en wendbaar? Wat moet de balans zijn tussen architectonische standaardisatie en flexibiliteit? De beslissingen die IT-managers nu nemen hebben een grote impact op de toekomst van hun organisatie, aldus IDC. Hieronder vind je vijf key take-aways voor de rol van de CIO.

1. Onzekere tijden vragen om organisatorische lenigheid
Organisaties bereiden zich voor op het nieuwe normaal. Maar voorlopig is dat nieuwe tijdperk er vooral een van continue verandering en onzekerheid. De taak van de CIO hierin is het managen van die dynamiek. Legacy-technologieën kunnen de gevraagde wendbaarheid niet aan. Organisaties moeten in de kern ‘agile’ zijn en dat betekent dat wendbaarheid of lenigheid ingebakken moet zitten in zowel technologie als processen. Digitale transformatie is dan ook niet zozeer een perspectief, maar bittere noodzaak voor nu en de toekomst. Want COVID-19 zal echt niet de laatste disruptieve factor zijn.

2. Digital first leidt tot betere financiële resultaten
Uit het IDC-onderzoek valt op te maken dat digital first-organisaties twee keer zo winstgevend zijn en acht keer meer omzetten dan hun niet-digitale collega’s. De eerste stappen in de richting van digitale transformatie zijn gezet – nu is het aan de CIO om bij te dragen aan betere resultaten. Wat levert de digitale transformatie op onderaan de streep?

3. Digitale innovatie vereist een intelligente kern
Het is noodzakelijk om een koppeling te maken tussen de innovatie in de front office en de flexibele digitale backbone. Dat is de enige manier om echt toegevoegde waarde te creëren voor de business. IDC noemt dit de ontwikkeling van een ‘intelligente kern’. Dat is het vermogen om de digitale transformatie in de gehele organisatie door te voeren - van klant tot medewerkers, van HRM tot finance tot business. Dat biedt de beste voorwaarde om dynamisch te kunnen reageren op veranderingen in de markt.

4. De CIO houdt een belangrijke rol
Het IDC rapport concludeert dat de CIO een cruciale rol blijft spelen als dirigent van belanghebbenden, budgetten, en vooral de architectuur die nodig is om digitale transformatie te realiseren. De CIO-functie wordt niet zomaar overgenomen door de Chief Data Officer (CDO) waar eerder weleens over werd gesproken.

5. Goede architectuur is van levensbelang
De ontwikkeling van een toekomstbestendige, next-gen architectuur die de business blijft ondersteunen blijft toch wel bovenaan de prioriteitenlijst van de CIO staan - IDC noemt dit een ‘must-do’ taak. De CIO moet partijen in en om de organisatie samenbrengen om tot een juiste balans te komen in standaardisatie en flexibiliteit van de architectuur.

Meer weten over het bouwen van een stabiele digitale backbone om de lenigheid van de organisatie te ondersteunen en te versterken en welke rol de CIO en IT-teams hierin kunnen nemen? Vraag de IDC-whitepaper aan.
 

Reactie toevoegen