Development

Dit is een bijdrage van Workday
Datamanagement
Toegang tot juiste en accurate data broodnodig

CIO en COO moeten data-taboe doorbreken om tot agile besluitvorming te komen

Toegang tot juiste en accurate data broodnodig

31 maart 2021
Door: Workday, partner

Toegang tot juiste en accurate data broodnodig

In deze snel veranderende wereld moeten organisaties er alles aan doen om de concurrentie voor te blijven. Snelle veranderingen vragen om snelle beslissingen. Medewerkers en bedrijfsleiders moeten over de juiste en accurate data beschikken. Dat blijkt nogal een uitdaging voor de CIO en COO: zij ondervinden nog een aantal moeilijkheden bij het delegeren van besluiten.

In het wereldwijde onderzoek over organisatorische wendbaarheid 'Organizational Agility at Scale: The Key to Driving Digital Growth' geeft 84% van de CEO’s aan dat een vrije stroom van data de belangrijkste motor is voor agile besluitvorming en laat een sterke correlatie zien tussen de toegang tot de juiste data in de hele onderneming en het in staat zijn om snelle en onderbouwde beslissingen te nemen. Desondanks bieden de CIO’s en COO’s hun teams niet altijd naadloze toegang tot de data die zij nodig hebben. Zij wijzen het vaakst op de hiërarchie als een belemmering voor gedelegeerde besluitvorming. Dit kan verklaren waarom de besluitvorming in de IT- en operationele functies in het algemeen trager blijft dan in andere functies van het bedrijf.

Het is niet zo gek dat de CIO en COO zich sceptisch opstellen tegenover de rol die data- en informatiestromen spelen bij het nemen van agile beslissingen, als er een gebrek is aan toegang tot de juiste data. Het wordt tijd voor de CIO en COO om de volgende stappen te nemen naar een agile besluitvorming. Volgens het onderzoek hebben organisaties waarvan de medewerkers beslissingen kunnen nemen twee keer zoveel kans om aanzienlijke vooruitgang te boeken bij het stimuleren van digitale groei ten opzichte van andere organisaties, om zo hun organisatie toekomstbestendig te maken.

  1. Daag de terughoudendheid uit. De silo’s moeten verbroken worden om organisatiebreed toegang tot realtime data te bieden. Het gedrag dat hieraan ten grondslag ligt kan nogal vastgeroest zijn – deze gewoonten moeten worden doorbroken. Dit ligt vaak gevoelig in de organisatie en zal een lange weg moeten afleggen.

  2. Bouw een cultuur waarin bottlenecks worden ontmoedigt en delegatie wordt aangemoedigd. Het opdoeken van strakke structuren en inflexibele  besluitvormingsprocessen gaat hand in hand met het delegeren van beslissingen binnen de organisatie. Een cultuur bouwen van vertrouwen, transparantie en aanmoediging - van de C-suite naar beneden toe - is gebaseerd op de vaste verwachting dat werknemers toegang krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben en deze gebruiken om beslissingen te nemen.

  3. Tot slot moet je de juiste technologie gebruiken voor de selfservice van gegevens. IT-teams hebben er baat bij als data snel toegankelijk is zonder tussenkomst van de IT-afdeling. Een platform dat de hele organisatie toegang biedt tot realtime overzicht kan dit stimuleren. Bovendien kan een tool die ongelijksoortige gegevensbronnen samenvoegt tot een betrouwbaar geheel enorm van toegevoegde waarde zijn.

IT-afdelingen én daarbij de hele organisatie zijn in staat om op nieuwe kansen in te spelen als de werknemers over de data beschikken die ze nodig hebben om agile beslissingen te nemen die in lijn zijn met de belangen van de organisatie.

Reactie toevoegen