Beheer

Dit is een bijdrage van Vertiv
Infrastructuur
AG Connect - Vertiv - Digital Reselience - trends 2021

Digitale veerkracht goede graadmeter voor succes

Organisaties schuiven op van reactief naar adaptief.

29 april 2021
Door: Vertiv, partner

Organisaties schuiven op van reactief naar adaptief.

Veerkracht is de term die we gebruiken om ‘de capaciteit om snel te kunnen herstellen van een moeilijke situatie’ te beschrijven. De afgelopen maanden is voor veel organisaties duidelijk geworden hoe het gesteld is met hun veerkracht. Het zal niet vreemd in de oren klinken dat die in veel gevallen ontoereikend was toen de pandemie in volle omvang toesloeg. Vooral als het gaat om digitale veerkracht hebben organisaties in het verleden steken laten vallen. Nu we nog altijd in een onzekere wereld leven, is het van belang de strategie rondom digitale veerkracht te verankeren.

Het is duidelijk te zien welke bedrijven de afgelopen tijd hun digitale veerkracht niet op orde hadden. Wanneer thuiswerken niet goed gefaciliteerd wordt, wanneer beveiliging niet op orde is en wanneer belangrijke bedrijfsapplicaties trager en trager worden, dan weet je dat er iets mis is. Veel organisaties hebben echter snel ingegrepen en hebben in korte tijd fors geïnvesteerd in online samenwerking, netwerkcapaciteit, cloud en datacenter, en cybersecurity. Deze investeringsdrang is terug te zien in de Digital Resiliency Investment Index, die marktonderzoeksbureau IDC eind 2020 publiceerde. Deze index geeft een samengesteld beeld van de vooruitgang die organisaties boeken bij hun investeringen in digitale veerkracht. De eerste indexresultaten laten zien dat investeringen in digitale veerkracht het hele jaar door gestaag zijn toegenomen, omdat bedrijven prioriteit geven aan of de acceptatie versnellen van cloud-, samenwerkings- en digitale transformatieprojecten. Beveiliging is ook een belangrijk investeringsgebied geweest, gedreven door de verschuiving naar meer werken op afstand. Dit ondanks het feit dat de totale uitgaven voor IT in zijn geheel in 2020 zijn teruggelopen. Er zijn dus heel gerichte investeringen gedaan.

Robuuste verbinding met datacenter
Om zich voor te bereiden op toekomstige catastrofes of andere vormen van disruptie, hebben organisaties plannen nodig die hen in staat stellen om zich snel aan te passen in plaats van alleen te reageren. Investeringen in digitale vaardigheden maken het dan tegelijk mogelijk om ook te profiteren van de gewijzigde omstandigheden. IDC legt ook de vinger op de zere plek. Organisaties hebben te veel vastgehouden aan digitale veerkracht gebaseerd op klassieke data backup & restore scenario’s en het kunnen terugvallen op secondary datacenters in gebieden die dan niet aangetast zouden zijn door de ramp. Maar daar wringt nu juist de schoen. Datacenterlocaties bleken fysiek niet altijd bereikbaar en ondertussen stapelden de netwerk performance issues met al die thuiswerkers zich op. Als reactie hierop zien we dan ook een fors toegenomen vraag naar diensten van colocation datacenter faciliteiten, die met robuuste verbindingen aangesloten worden op de on-premise en public clouds. Daarnaast is het heel goed denkbaar dat in de loop van 2021 de vraag toeneemt naar oplossingen om datacenters op afstand te kunnen beheren. Zeker nu veel service providers en operators hun datacenters meer aan de edge gaan plaatsen, is het raadzaam geavanceerde oplossingen voor out-of-band management te overwegen.

Terugveren uit de touwen
Het mooie aan een index is dat je veranderingen over een bepaalde periode kunt waarnemen. We kunnen dan ook verschillende vormen van investeringen onderscheiden, waarbij organisaties opschuiven van reactief naar adaptief.

  • Core investeringen: De focus ligt op het handhaven van de business operations te midden van de huidige VUCA-wereld (volatile, uncertain, complex en ambiguous - vluchtig, onzeker, complex en dubbelzinnig).
  • Aanpassingsinvesteringen: snel kunnen schakelen om de voordelen van de veranderende omstandigheden te kapitaliseren. L’Oreal heeft bijvoorbeeld een nieuw concept ontwikkeld waarbij het op basis van een abonnement klanten toegang geeft tot online events, zoals ‘beauty coaching’.
  • Versnellingsinvesteringen: investeren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, nieuwe kansen op de markt te benutten en groei te stimuleren.

Het is van belang dat iedere organisatie zijn eigen digitale veerkracht analyseert, zeker in het licht van wat er goed en fout ging het afgelopen jaar. Bepaal waar verbeteringen noodzakelijk zijn, zodat je gerichte investeringen kunt doen. Het is duidelijk dat de VUCA-wereld voorlopig niet tot rust komt en dus is afwachten geen optie. Verschuif van reageren naar aanpassen en zorg dat je voldoende veerkracht hebt, zodat je niet in de touwen blijft hangen, maar terugveert uit de touwen.

Door Peter Lambrecht, Vice President Key Accounts bij Vertiv in EMEA

 

Reactie toevoegen