Beheer

Dit is een bijdrage van Vertiv
Infrastructuur
Vertiv 2021 datacenter trends

3 trends over digitaal doorpakken in het datacenter

Door voortdurende digitalisering flinke toename in behoefte aan connectiviteit.

9 maart 2021
Door: Vertiv, partner

Door voortdurende digitalisering flinke toename in behoefte aan connectiviteit.

De voortdurende digitalisering van de economie en de samenleving zorgen voor een flinke toename in de behoefte aan connectiviteit. Dit dwingt het datacenter ecosysteem tot slimme oplossingen om de gewenste groei te realiseren waarbij snelheid en capaciteit gekoppeld zijn aan duurzaamheid. In dit digitale geweld ziet Vertiv een drietal belangrijke trends.

VNO-NCW publiceerde onlangs de Agenda 2030: ‘Ondernemen voor brede welvaart’. Een van de tien speerpunten in dit visiedocument betreft investeringen in verdere digitalisering en de optimalisatie van de digitale infrastructuur. Dit moet een aanjager zijn op talloze andere beleidsterreinen, zoals verduurzamen, verder verbeteren van het vestigingsklimaat en innovatie. Dat is een logische ontwikkeling, want de Nederlandse economie en samenleving worden steeds digitaler. Sinds de COVID-19 pandemie moesten talloze bedrijven en instellingen hun business modellen opnieuw inrichten, waarbij fysieke processen veelal hebben plaatsgemaakt voor digitale. Dat ging niet zonder slag of stoot. Veel applicaties die iets te maken hebben met thuisonderwijs werden geconfronteerd met een plotselinge en dermate grote groei van het dataverkeer dat netwerk en servers overbelast raakten. Ook de inmiddels overbekende platformen voor online samenwerking kregen in die begindagen in maart 2020 te maken met enige verstoringen voornamelijk doordat eindgebruikers massaal video gingen gebruiken. Daardoor liep het netwerkverkeer snel op. Mede door snel en gericht reageren door de datacenterbranche hebben organisaties snel hun dagelijkse werkzaamheden kunnen oppakken. De verschuiving van fysiek winkelen naar (nog meer) online, is mede hierdoor praktisch vlekkeloos verlopen.

Kritieke taken in de digitale economie
Het is maar zeer de vraag of en in hoeverre we weer teruggaan naar de situatie waarin medewerkers weer massaal naar kantoor gaan. Het lijk erop alsof de flexibele workforce definitief zijn intrede heeft gedaan en dat organisaties deze flexibiliteit ook stimuleren. Net zoals we dat zagen ten tijde van het uitbreken van de pandemie, zullen datacenters ook de komende jaren een belangrijke rol spelen. Die rol verschuift dus van één op de achtergrond, naar één in de spotlights. De services van datacenters bewegen zich steeds meer richting publieke dienstverlening. Dit gaat verder dan het faciliteren van thuiswerken of flexibel werken. Denk daarbij ook aan kritieke taken in de digitale economie zoals het leveren van zorg op afstand en de toenemende e-commerce. In het licht van al deze ontwikkelingen rondom het datacenter kunnen we drie trends onderscheiden die de mogelijkheden van datacenter services aan het licht brengen.

1. Versnelde digitalisering zonder concessies
De wensen en eisen van de eindgebruiker nemen toe. Die verwacht namelijk hoge kwaliteit wanneer hij zijn favoriete films aan het streamen is of zit te gamen. Dat vraagt het nodige van de bandbreedte en capaciteit, zonder dat dit ten koste gaat van dezelfde klant die in hetzelfde huishouden met Teams verbinding heeft met zijn collega’s. Het gaat dus niet louter en alleen om snelheid en lagere latency. Investeringen in de IT-infrastructuur die in het afgelopen jaar zijn opgestart zullen worden geïntensiveerd ook om netwerkdiensten betrouwbaarder en veiliger te maken. Dit heeft tot gevolg dat de complexiteit van de IT-infrastructuur aanzienlijk toeneemt. Waar je naartoe wilt, is dat je snel kunt opschalen wanneer (groepen) gebruikers zich aanmelden op het netwerk of wanneer veel klanten tegelijkertijd van een mobiele app gebruikmaken, zonder dat dit veel menselijke handelingen vergt. Dat betekent: orkestreren en automatiseren. Nu steeds meer netwerk- en datacenteromgevingen software defined zijn, is dat een stuk eenvoudiger geworden. Dat betekent dat organisaties de digitalisering van hun business kunnen opschroeven zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit, beheersbaarheid en betrouwbaarheid.

2. De kracht komt uit de edge
Zoals we hierboven hebben geschetst, neemt de behoefte aan connectiviteit bij consumenten en bedrijven enorm toe. In de digitale transformatie die de samenleving doormaakt, is alles en iedereen met elkaar verbonden. Zeker nu velen op verschillende locaties met elkaar samenwerken. Tevens zien we de groeiende populariteit van Internet of Things-oplossingen. Steeds meer objecten worden uitgerust met sensoren die enorme volumes data genereren; data die wel via allerlei netwerken en connectivity-oplossingen verder verwerkt moet worden. Edge technologie biedt hier uitkomst. In plaats van dat de data verwerkt wordt op en door centrale datacenters, doorgaans via een cloud provider, gebeurt dat bij edge computing aan de randen van de infrastructuur. Veel dichter bij of zelfs op dezelfde locatie als waar de data gegenereerd wordt. Grote winst van edge computing zit tevens in het feit dat het netwerk minder belast wordt. Er is immers veel minder netwerkverkeer omdat verwerking aan de randen van de infrastructuur plaatsvindt in plaats van op een centraal datacenter. Ten slotte maakt edge computing het mogelijk beter inzicht in de status van de netwerken te houden en kun je als organisatie beter sturen op efficiënt gebruik van energie. Let wel: edge is niet nieuw, maar de analisten voorzien een flinke groei in deze markt als het gaat om datacenter gerelateerde diensten.

3. Duurzaamheid in het datacenter
Dat brengt ons bij de derde trend: de toenemende energieconsumptie als gevolg van de introductie van 5G. Schattingen lopen uiteen maar het komt erop neer dat 5G 3,5 keer zoveel energie verbruikt dan 4G. Dit kan de sector niet laten gebeuren en dus kunnen we de komende tijd tal van innovaties verwachten om het energieverbruik in het datacenter ecosysteem efficiënter te maken. Denk bijvoorbeeld aan slimme oplossingen voor temperatuurbeheer.

Er ligt hoe dan ook een belangrijke uitdaging voor de datacenter sector om enerzijds de groei te faciliteren en anderzijds mee te denken met organisatie in het beperken van het energieverbruik. Het één sluit het ander niet uit.

Door Peter Lambrecht, Vice President Key Accounts bij Vertiv in EMEA

Reactie toevoegen