Development

Dit is een bijdrage van Verizon Nederland
Infrastructuur
Blog Verizon Future of Work - Vergroot de kansen op continuïteit

Vergroot de kansen op continuïteit

Ondersteun de organisatie met een flexibele IT-infrastructuur

18 november 2020
Door: Verizon Nederland, partner

Ondersteun de organisatie met een flexibele IT-infrastructuur

Het werken op afstand is zeker na COVID-19 een vast onderdeel van de Future of Work. Maar wie denkt met een thuiswerkvergoeding en een peptalk van de manager succesvol te zijn, komt bedrogen uit. Mensen en processen moeten ondersteund worden door een flexibele IT-infrastructuur die aan de basis van de nieuwe business continuïteit staat.

In de loop der jaren is de druk in de richting van werken op afstand toegenomen. Het werken op afstand nam langzaam maar zeker toe. Desalniettemin bleven veel organisaties grotendeels trouw aan het idee van de kantoorwerkplek, totdat COVID-19 toesloeg. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat veel gevestigde bedrijven een basis hebben die in de vorige eeuw is gebouwd en die nog steeds voornamelijk wordt bepaald door de babyboomers. Voor hen is het kantoor de plek waar gewerkt wordt, en het concept van werken op afstand kan tot zorgen leiden over de productiviteit. Het is dus ook niet vreemd dat PW eerder dit jaar na onderzoek moest vaststellen dat meer dan een kwart van de ondervraagde organisaties geen formeel thuiswerkbeleid had.

Vier golven van werken op afstand
Omvang, vorm en inhoud van thuiswerken zijn dus gedurende de afgelopen decennia veranderd. We kunnen hierin vier verschillende golven van werken op afstand onderscheiden. De eerste golf van werken op afstand speelde zo’n 10 jaar geleden en was vooral ingegeven door kostenbesparingen. Enkele jaren geleden begonnen organisaties te beseffen dat zij werken op afstand moesten faciliteren om jonge talenten vast te houden en aan te trekken. Deze tweede golf werd tevens ingegeven door het toenemende belang van internationale partnerships en supply chains. De derde golf is waar wij ons nu in bevinden: technologieën worden ingezet om organisaties te laten functioneren, ook tijdens de COVID-19 crisis.

Kijk naar de gebruiker
Om in de vierde golf na COVID-19 een duurzaam concurrentievoordeel te realiseren, zul je als organisatie een reeks uitdagingen het hoofd moeten bieden op het raakvlak van mens en technologie. Wat de medewerker betreft gaat het vooral om het faciliteren met de juiste middelen om prettig te kunnen werken. Het Rijk heeft in de nieuwe CAO voor rijksambtenaren een bedrag van 363 euro netto opgenomen als thuiswerkvergoeding. Daarmee kunnen zij zelf hun werkplek thuis goed inrichten. Maar het succesvol incorporeren van thuiswerken of werken op afstand behelst veel meer dan alleen het uitkeren van een som geld voor een knappe stoel of een laptopstandaard. Zorg ervoor dat mensen hun collega experts kunnen vinden als zij hen nodig hebben. Denk ook aan callcentermedewerkers die moeten kunnen terugvallen op een platform dat issues omtrent data privacy en security op gepaste wijze adresseert. Docenten hebben op hun beurt instrumenten nodig om toetsen en examens te monitoren. Het gaat er in de kern om heel goed naar de gebruiker te kijken en zijn specifieke wensen en behoeften. Met de nieuwste technologieën ontwikkel je vervolgens een virtuele werkplek op maat. In de vierde golf van werken op afstand spelen artificial intelligence, machine learning en spatial sensing & mapping dan ook een belangrijke rol.

Technologische verbreding of verdieping
Veel organisaties hebben in het recente verleden de digitale transformatie ingezet of afgerond. Om deze vierde golf van thuiswerken of het nieuwe business as unusual vol vertrouwen tegemoet te treden, dient de agenda van de digitale transformatie aangepast te worden. Als CIO moet je eens goed analyseren hoe je IT-infrastructuur presteerde tijdens de crisis en vervolgens de belangrijkste lessen opschrijven: Wat hield stand? Wat is mislukt? Was de IT-infrastructuur veerkrachtig genoeg? Wat waren de gevolgen voor de efficiency of de productiviteit? Slaagde je er nog steeds in om klanten effectief te ondersteunen? Kun je deze vragen niet louter positief afvinken, dan weet je welke verbreding of verdieping de technologie-agenda voor je organisatie nodig heeft. Dit is stap één.

Transformatieagenda
In de tweede stap moet je ervoor zorgen dat je over de juiste vaardigheden beschikt om de geschetste transformatieagenda waar te maken. Dit betekent dat je bestaand personeel moet omscholen op gebieden als AI, machine learning of cybersecurity. Een andere mogelijkheid is het inhuren van nieuwe mensen - maar deze zijn schaars - of je schakelt een externe partner is. Hoe dan ook, zorg ervoor dat je het juiste team hebt om de transformatie te realiseren, anders kom je niet uit de startblokken.

De derde stap is essentieel in het toekomstbestendig maken van je organisatie. Het gaat om het inrichten van een modulaire en flexibele IT-infrastructuur die je eenvoudig kunt aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden. Dit betekent dat het data- en applicatielandschap vereenvoudigd moet worden en dat je met API’s en microservices meer flexibiliteit creëert. En dit betekent ook dat je de schaalbaarheid gaat benutten van een hybride cloud-omgeving.

Ten slotte moet je gedurende de complete transformatieagenda en bij het ontwikkelen van gebruikersgerichte oplossingen cybersecurity-maatregelen nemen. Wanneer je cybersecurity integreert in de transformatieagenda voorkom je niet alleen vanaf het begin nieuwe kwetsbaarheden, maar zorgt je er ook voor dat er geen dubbel werk gedaan moet worden achteraf.

Business as unusual
Het concept van het nieuwe Business as Unusual, zoals dat nader wordt uitgelegd in deze whitepaper van Verizon, gaat uit van een permanente staat van onzekerheid. Het geschetste stappenplan biedt echter houvast. Je weet wat er misging toen COVID-19 losbarstte en je weet waar je oplossingen moet aanbrengen. Vervolgens bepaal je in hoeverre je beschikt over de juiste kennis om dit tot een succes te brengen. Met de juiste tools en de juiste mensen realiseer je een flexibele organisatie, die ondersteund wordt door een flexibele IT-infrastructuur. Zo maak je de kansen op continuïteit aanzienlijk groter.

Reactie toevoegen