Development

Dit is een bijdrage van Verizon Nederland
Branche
Future of Work report - Verizon 2022

Nieuwe technologie in strijd tegen onzekerheid en passiviteit

Laat legacy systemen geen belemmering vormen voor innovatie.

29 november 2022
Door: Verizon Nederland, partner

Laat legacy systemen geen belemmering vormen voor innovatie.

Het is een utopie om te denken dat je onzekerheid kunt uitbannen. We blijven immers te maken houden met een instabiele wereldeconomie en verstoorde aanvoerketens. Het versterken van je verandervermogen door het gericht inzetten van technologieën helpt je als onderneming om te gaan met onzekerheid en er sterker uit te komen.

De verschuiving naar online winkelen, thuiswerken en uitgebreidere automatisering was al ingezet ruim voordat we te maken kregen met Covid. Er ontstond echter een situatie waarin deze trends konden floreren en er kwam urgentie om te handelen. Want van de ene op de andere dag konden we niet naar een fysieke winkel, bleven de kantoortuinen leeg en werd er creativiteit verlangd om business continuïteit te kunnen garanderen. Organisaties die passief toekeken en afwachtten, kregen het lastig.

Thuiswerkers productief
Deze omslag kent een forse technologische component, maar misschien nog wel meer een menselijke. Managers werden bijvoorbeeld gedwongen om af te zien van de ‘aanwezigheid op kantoor’-cultuur. Zij werden daarbij geholpen door de resultaten. Uit recent onderzoek van Verizon onder 600 topondernemers wereldwijd blijkt dat 70 procent vond dat hun medewerkers zelfs productiever waren tijdens het thuiswerken. Slechts 13 procent vond dat ze minder productief waren.

Niet besluitvaardig
Maar hoewel het thuiswerken of het hybride werken dus voor veel organisaties goed uitpakt, verkeren veel managers nog in onzekerheid. Nu zijn het immers de instabiele economische omstandigheden die het uiterste van de wendbaarheid en flexibiliteit van organisaties vragen. Tegelijkertijd lopen zij nog met vraagtekens rond. Twee derde van de ondervraagde ondernemers gaf aan dat de pandemie zwakheden in hun strategie heeft blootgelegd. 60 procent liet weten moeite te hebben om besluitvaardig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Klappen opvangen
Het is echter een utopie te denken dat je als organisatie alle onzekerheid kunt uitbannen. Daar moet je dan ook niet op aansturen. Ondernemers moeten bouwen aan robuuste organisaties die klappen kunnen opvangen en goed kunnen omgaan met veranderingen. Daartoe biedt het onderzoek door Verizon een aantal aanknopingspunten. Zo wordt duidelijk dat ondernemers zich na de pandemie beter uitgerust voelden om:

  • Snel beslissingen te nemen (71%).
  • Strategisch na te denken over langetermijndoelen (72%).
  • Nieuwe technologieën in te zetten (75%).
  • Met zowel klanten (72%) en werknemers (69%) relaties aan te gaan die meer berusten op empathie en vertrouwen.

Cloudbased
Drie kwart zegt dus dat technologie een belangrijke component is om je te wapenen tegen de aanhoudende onzekerheid. Sterker nog, technologie kan je zelfs een onderscheidend vermogen bieden, vooral als het gaat om de gewenste wendbaarheid te creëren. Cloudbased toepassingen bijvoorbeeld hebben voor bedrijven een grote rol gespeeld om flexibeler te worden, zich beter aan te passen en sneller op te schalen. Of het nu gaat om het uitrollen van nieuwe diensten of het inspelen op een bedreiging.

Durf te investeren
Naast het versterken van de wendbaarheid, hebben de ondervraagde topmanagers (75%) de ambitie om de klantervaring verder te verbeteren. Des te opvallender is het dat slechts een klein aantal van hen gericht technologieën inzet om deze ambitie in te vullen. Zo heeft maar 38 procent het gebruik van data-analytics versneld en gaf 34 procent aan dat zij in dit klantdomein processen verder hebben geautomatiseerd. We kunnen in dit kader een tweetal belemmeringen opvoeren. In de eerste plaats worden organisaties gehinderd door legacy systemen, die moeilijk te integreren zijn met nieuwe technologieën. En in de tweede plaats zijn organisaties in tijden van economische zekerheid nogal huiverig om (fors) te investeren in nieuwe technologische oplossingen.

Als onderdeel van het omgaan met onzekerheid, moet je durven risico’s te nemen. Ook als het gaat om investeren in nieuwe technologie. Zorg er in de eerste plaats voor dat legacy systemen geen belemmering vormen voor innovatie. En in de tweede plaats moet je gaan experimenteren. Met slimme applicatieontwikkeling kun je agile oplossingen bouwen. Wanneer ze niet voldoen, bouw je een nieuwe applicatie. Daarin moet je lef tonen. Voorkom in ieder geval dat je blijft hangen in onzekerheid en passiviteit.

Reactie toevoegen