Development

Dit is een bijdrage van Verizon Nederland
Netwerken
NaaS_laat het netwerk voor je werken_Verizon

Network-as-a-Service: laat het netwerk voor je werken

Als organisatie heb je een IT-infrastructuur nodig die flexibel en schaalbaar is.

1 juni 2021
Door: Verizon Nederland, partner

Als organisatie heb je een IT-infrastructuur nodig die flexibel en schaalbaar is.

De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft de manier waarop organisaties werken en mensen samenwerken ingrijpend veranderd. Veel processen vinden op afstand plaats en apparaten en systemen zijn meer dan ooit digitaal verbonden. Dan moet je als organisatie over een IT-infrastructuur beschikken die flexibel en schaalbaar, maar ook robuust en goed beveiligd is. Om te voorkomen dat de complexiteit in de netwerklaag onbeheersbaar wordt, is Network-as-a-Service een oplossing.

De meeste organisaties hebben de afgelopen 10 jaar de digitale transformatie in gang gezet of al voltooid. Vele maatregelen rondom COVID-19, zoals het thuiswerken en thuisonderwijs, konden dan ook relatief eenvoudig geïmplementeerd worden. Maar daar bleef het niet bij. De wereld is in een nog hoger tempo verder gedigitaliseerd. Bedrijfsprocessen worden nog verder ontdaan van menselijk ingrijpen en in hoge mate geautomatiseerd. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door services en applicaties die flexibel en snel beschikbaar moeten zijn. Oplossingen worden meer en meer ‘as a service’ ingezet en cloudapplicaties zijn meer regel dan uitzondering. Logisch natuurlijk, als je bedenkt dat steeds minder mensen een vast kantoor hebben om hun werk te doen. Het heeft er ook toe geleid dat bedrijven het gebruik van machines en (software) robots hebben versneld. Denk hierbij aan Internet of Things-oplossingen die het mogelijk maken sensordata te verzamelen, op basis waarvan organisaties betere beslissingen kunnen nemen.

Alles is remote
Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de druk op de netwerkomgeving sterk toeneemt. Ga maar na: meer gebruikers op afstand, meer apparaten die aangemeld worden op het netwerk en meer - maar ook sterk fluctuerende - vraag naar capaciteit en bandbreedte. En met al die ‘remote’ apparaten en medewerkers neemt de kwetsbaarheid van de IT-omgeving toe, vooral die van het netwerk. Ieder toegangspunt zal immers adequaat beveiligd moeten worden. Logisch dus dat organisaties, en dan met name de IT, de focus heeft op het netwerk. Veel organisaties komen dan tot de conclusie dat de traditionele netwerkomgevingen niet zijn ingericht om deze nieuwe, flexibele manier van werken te ondersteunen. Denk dan bijvoorbeeld aan de manier waarop gebruikers toegang hebben tot applicaties, hoe dynamisch gebruikers zijn geworden, of zelfs wat de gebruiker is: een persoon of een machine.

Digitale versnelling
Verandering in de netwerklaag is nu van cruciaal belang. Wanneer applicaties niet presteren zoals verwacht, is het moeilijk om te bepalen waar het probleem zit in een traditioneel netwerk. Is het probleem op het netwerk zelf? Ligt het in de verbinding met internet of moet je het in de WAN-omgeving zoeken? Is de manier waarop het netwerkverkeer wordt gerouteerd niet in orde? Het ontbreekt aan realtime inzicht in de status van het netwerk. Netwerkengineers moeten bij problemen actief op zoek en moeten vaak hardwarematige oplossingen aanbrengen. Dit is tijdrovend en complex. En bovendien: je bent als organisatie niet in staat snel nieuwe applicaties of apparaten toe te voegen aan het netwerk. En dat is juist wat nodig is in deze periode van digitale versnelling. Een netwerkomgeving die innovatie en een wendbare organisatie mogelijk maakt, waarbij de kwaliteit van de cybersecurity gewaarborgd blijft.

Network-as-a-Service
Kortom, organisaties die serieus werk maken van hun digitale toekomst doen er goed aan hun netwerkomgeving te transformeren en gebruik te maken van een oplossing als Network-as-a-Service (NaaS). Historisch gezien is de transformatie van een netwerkomgeving kostbaar en vergt het veel tijd. Je hebt te maken met investeringen vooraf en impact op de business (downtime), en het duurt lang voordat je voordelen kunt realiseren. Veel organisaties willen uit de eindeloze cycli van het oplappen en upgraden van de netwerkomgeving die zij on-premise hebben staan. Maar met traditionele hardware en vaste netwerklijnen waren deze gewoonweg onvermijdelijk. NaaS-infrastructuren zijn veel flexibeler en maken gebruik van Software Defined Networking en virtualisatie. Dit betekent dat de hardware en infrastructuur veel schaalbaarder en flexibeler worden. Bovendien worden veel elementen van een NaaS-oplossing geleverd in een commercieel model, waarbij je alleen betaalt voor de services die je nodig hebt. Dit verbetert de voorspelbaarheid en transparantie van de kosten. Je voorkomt als organisatie dat je vastzit aan grote kapitaalinvesteringen en langdurige licentieovereenkomsten.

Het netwerk groeit mee met je ambities
Flexibele NaaS-servicemodellen maken het ook gemakkelijker om je eisen met betrekking tot het netwerk aan te passen op basis van veranderende behoeften. En vanwege de flexibiliteit van de beschikbare servicemodellen, ben je als onderneming in staat snel prioriteiten te veranderen en je aan te passen aan de veranderende marktdynamiek. Het netwerk groeit mee met je ambities en je toekomstvisie, in plaats van dat het belemmeringen opwerpt.

Reactie toevoegen