Development

Dit is een bijdrage van Verizon Nederland
Zakelijke software
Future of Work_Verizon

Met zijn allen hybride werken, maar hoe dan?

Veilig, vertrouwd, betrouwbaar en met voordelen voor alle betrokkenen

18 november 2021
Door: Verizon Nederland, partner

Veilig, vertrouwd, betrouwbaar en met voordelen voor alle betrokkenen

Even zag het ernaar uit dat het kantoor als de centrale werkplek had afgedaan. Waren we al aardig op weg met allerlei samenwerkingsvormen, door de coronapandemie werden we ineens voor het blok gezet: thuiswerken! Of in ieder geval niet met zijn allen tegelijk naar kantoor. Maar hoe organiseren we dat? Zodanig dat het veilig, vertrouwd, betrouwbaar en voor alle betrokkenen voordelen heeft.

Niet voor iedereen is het even simpel om afscheid te nemen van het vertrouwde kantoor. Soms is fysieke aanwezigheid vereist en we kunnen ons ook allemaal indenken dat bijvoorbeeld een brainstormsessie bij elkaar (op gepaste afstand, etc.) beter werkt dan online achter een scherm.

Geen definitief afscheid kantoor
Goed nieuws: het is ook helemaal niet nodig om definitief afscheid te nemen van het centrale kantoor. Onderzoek van verschillende experts (o.a. Ernst & Young) wijst namelijk uit dat juist de tussenvorm - het hybride werken - voor veel mensen een prima alternatief is: soms werken we op kantoor, soms thuis en soms onderweg. We moeten echter wel wat maatregelen treffen om zowel het werken op kantoor als het werken elders (beter) te faciliteren en te reguleren. Plaats- en tijdonafhankelijk werken kent wel zo zijn randvoorwaarden.

Technologie inzetten
Het moet allereerst een flexibel in te richten werkomgeving zijn: aanpasbaar aan veranderende omstandigheden, zoals nu met de coronapandemie, maar er komen vast nog andere omstandigheden waarbij medewerkers in plaats en tijd optimaal moeten kunnen worden gefaciliteerd. Daar zijn verschillende hulpmiddelen voor en dat hoeft niet meteen heel ingewikkeld te zijn. Een systeem waarbij medewerkers werkruimte kunnen reserveren, een vorm van digitale bewegwijzering en/of de inzet van camera’s en sensoren om bezettingsgraad van ruimtes te monitoren kan al een wereld van verschil maken. Zonder je ongemakkelijk te voelen. Het biedt direct inzicht in hoe en hoe vaak ruimtes gebruikt worden en maakt planning en onderhoud ervan een stuk eenvoudiger.

Intensieve samenwerking
De manier waarop we met elkaar samenwerken verandert, wordt steeds intensiever. Dat we op meerdere plaatsen willen werken maakt het nóg ingewikkelder. Dat kan alleen veilig en gestructureerd verlopen wanneer we innovatieve middelen inzetten. Die middelen helpen ons om samen te werken op de plaats waar we dat willen doen en die zich (kunnen) aanpassen aan onze wisselende behoefte. Daarbij willen we het onderhoud van de werkomgeving ook op elk moment kunnen volgen. Innovatieve technologie als Kunstmatige Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) kunnen helpen om bewegingen van mensen en gebruik van ruimtes te signaleren met alle voordelen van dien. Een voorbeeld: toegangscontroles kunnen contactloos worden uitgevoerd, waarmee verlies en diefstal van pasjes kan worden voorkomen.

Andere innovatieve technologieën als virtual reality en augmented reality kunnen de thuiswerkplek en de kantoorwerkplek relatief eenvoudig in elkaar laten opgaan. Niemand die vanaf de buitenkant het verschil merkt, maar ook de werknemer zelf hoeft geen belemmeringen te ondervinden.

De angst dat de medewerkers thuis minder productief zijn is ongegrond gebleken. Zowel de uitkomsten van de Verizon’s Mobile Security Index 2021 als onderzoek van onafhankelijke uitgevers en marktonderzoekers (VakWereld, Nationaal Thuiswerkonderzoek 2020 en 2021; Arbo-online.nl; Motivaction i.o.v. De Nationale Vacaturebank en Intermediair) geven aan dat het leeuwendeel van de werknemers - na een korte periode van gewenning - beslist niet minder productief was tijdens de voorbije periode van veel (gedwongen) thuiswerken. Terwijl die thuiswerkplek nog niet eens optimaal was ingericht. Als we ons daarop richten dan zou die productiviteit zelfs nog behoorlijk kunnen stijgen. Dan zou hybride werken structureel kunnen bijdragen aan een hogere productiviteit en beter welzijn van de werknemer.

Reactie toevoegen