Development

Dit is een bijdrage van Verizon Nederland
Infrastructuur
Verizon onderzoek ‘The Future of Work - Reimagining business as usual’

Het nieuwe ‘business as usual’

Onderzoek naar de toekomst van werk anno 2020

24 september 2020
Door: Verizon Nederland, partner

Onderzoek naar de toekomst van werk anno 2020

Wie begin 2020 gevraagd zou worden naar de ‘toekomst van werk’ zou een antwoord geven grofweg langs twee assen. Het zou gaan over de voltooiing van de digitale transformatie en het flexibeler maken van werkvormen. Medio 2020 ziet de wereld er heel anders uit en is het interessant om te zien hoe bedrijven tijdens de COVID-19 pandemie denken over hun toekomst. 

Op het moment dat de COVID-19 crisis in volle hevigheid losbarstte, stonden veel organisaties voor een keerpunt. Er waren grote verschuivingen gaande in de manier waarop bedrijven en hun medewerkers opereerden. Technologieën als artificial intelligence en machine learning werden steeds volwassener en medewerkers ontdekten de mogelijkheden om hun werk slimmer te doen. Bedrijven investeerden in en experimenteerden met nieuwe businessmodellen op basis van de transitie van bezit naar gebruik. Ten slotte viel op dat organisaties plannen maakten om hun sociale footprint te verbeteren en meer aandacht te schenken aan zaken als milieu en maatschappij. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘The Future of Work - Reimagining business as usual’ dat Verizon in de eerste helft van 2020 uitvoerde. De resultaten van het onderzoek, onder 1700 business managers van bedrijven die jaarlijks meer dan 500 miljoen dollar omzetten, kwamen eind 2019 en begin 2020 binnen. Toen de pandemie een paar maanden later toesloeg, had het wereldwijde concern ervoor kunnen kiezen de resultaten naar de prullenbak te verwijzen. Wat waren de uitspraken van deze ‘business leader’ immers nog waard? Maar in plaats daarvan voerde men het onderzoek nog een keer uit. De vraag hoe de toekomst van ons werk er uit gaat zien, blijft namelijk uiterst relevant en het leek bovendien interessant om te zien in hoeverre bedrijven door COVID-19 anders naar de toekomst zijn gaan kijken. 

Strategie heroverwegen
De crisis bleek een reeks zwakke punten in leiderschap en strategie bij veel bedrijven aan het licht te brengen. Daarom waren velen er niet zeker van dat hun organisatie zou overleven. Maar een groter aantal zei dat deze schokgolf hun bedrijf had gedwongen de strategie opnieuw te beoordelen en te heroverwegen. Voor veel organisaties betekende dit het versnellen van investeringen in nieuwe technologie. Tevens zijn zij meer waarde gaan hechten aan het welzijn van de werknemers en aan hun opleiding. Ten slotte kwam uit de nieuwe reeks onderzoeksresultaten naar voren dat ondernemingen meer aandacht en zorg wilden besteden aan de samenleving en markten waarin ze actief zijn. 

Het is goed om te constateren dat organisaties zich niet louter en alleen laten leiden door crisismanagement. Het zou heel eenvoudig zijn om te denken in termen van lijfsbehoud op korte termijn. Desalniettemin kunnen we uit het onderzoek een kopgroep van bedrijven onderscheiden, zo’n 20 procent, die op een vijftal gebieden eruit springen:

  • Zij investeren in geavanceerde technologieën en zien dit als een strategische prioriteit, niet slechts als onderdeel van IT-beleid.
  • Zij bouwen aan een werkomgeving, waarbij medewerkers meer verspreid en op afstand hun taken uitvoeren zodat zij flexibeler inzetbaar zijn. 
  • Zij kijken naar de strategische doelstellingen op de lange termijn en zorgen ervoor dat mensen hun kennis en vaardigeden hierop kunnen afstemmen.
  • Zij ondersteunen en stimuleren een leven lang leren.
  • Zij tonen een bredere betrokkenheid bij de samenleving en het milieu.

Werken op afstand
Zoals we allemaal merken, is het thuiswerken in rap tempo volledig ingeburgerd. Dat wordt duidelijk onderstreept door te kijken naar de onderzoeksresultaten voor en na de COVID-19 uitbraak. Eind 2019 gaf 34 procent van de ondervraagde topmanagers aan dat medewerkers voornamelijk op afstand zouden werken; niet meer alleen op een kantoor of een ander bedrijfsgebouw. Een paar maanden later was 68 procent van mening dat het massale thuiswerken als gevolg van de crisismaatregelen niet meer zou verdwijnen. Als gevolg hiervan, gaf drie kwart van de respondenten aan dat zij meer aandacht zouden besteden aan het formuleren van beleid om thuiswerken ook veilig te houden. Zij gaven ook aan te investeren in netwerktechnologieën om medewerkers op afstand optimaal te kunnen faciliteren.

Kansen benutten
Onzekerheid begon niet en zal niet eindigen met COVID-19. Je zult altijd te maken hebben met veranderend consumentengedrag, de opkomst van nieuwe technologieën en de noodzaak om ecologisch duurzaam te zijn. Daarom is het zo belangrijk om een koers richting de toekomst uit te stippelen. Dit voorkomt niet dat je nieuwe disruptieve krachten eenvoudig de baas blijft, maar het zorgt er wel voor dat je beter in staat bent om kansen te benutten die iedere crisis toch ook weer biedt. 

Reactie toevoegen