Development

Dit is een bijdrage van Verizon Nederland
Artificial Intelligence
Verizon How to lead differently in the workplace of the future

Behoud de menselijke maat in het nieuwe business as usual

De stip op de horizon is de bionic-organisatie

12 januari 2021
Door: Verizon Nederland, partner

De stip op de horizon is de bionic-organisatie

De manier waarop we werken en werkomgevingen ontwikkelen verandert heel snel. Door COVID-19 is deze trend in een stroomversnelling gekomen. We zien dat technologie meer en meer met de dagelijkse werkzaamheden is vergroeid. De nieuwe generatie medewerkers verwacht ook niet anders dan dat geavanceerde technologieën als machine learning en artificial intelligence hun werk leuker, flexibeler en efficiënter maken. De stip op de horizon is de bionic-organisatie, waarin menselijke vaardigheden en digitale technologieën naadloos met elkaar verbonden zijn. Het is hierbij essentieel dat de technologie niet doorslaat en dat de mens de controle houdt.

Veel taken die nu nog door mensenhanden worden verricht, zullen op korte of lange termijn door technologie worden overgenomen. Slimme algoritmen verwerken bijvoorbeeld grote hoeveelheden data op basis waarvan de medewerker beslissingen kan nemen. Sneller, eenvoudiger, goedkoper en het leidt tot een beter besluitvormingsproces. Tot voor kort waren organisaties gericht op standaardisatie en routine om kosten te reduceren en handmatige werkzaamheden te vervangen. Maar in de nabije toekomst zullen zij zich richten op het vergroten van de menselijk productiviteit en creativiteit om problemen op te kunnen lossen waar we nu het bestaan nog niet van af weten. Waar je naar toe wilt, is een bionische onderneming met een optimale harmonie tussen medewerkers, technologie en organisatie zodat je kunt profiteren van de digitale transformatie. Hierbij moet je als organisatie met twee zaken rekening houden:

  • Het is essentieel om de focus op technologie te versterken, en dan met name de datahuishouding. Het gaat erom data te integreren in de dagelijkse werkzaamheden; interne en externe data te combineren om betere inzichten te verkrijgen; en het bewustzijn te creëren dat data analytics aan de basis staat van het succes van een organisatie.
  • Focus tevens op het smeden van relaties tussen mensen en machines. Kijk bijvoorbeeld welke taken je van mens naar machine kunt verplaatsen en zorg ervoor dat medewerkers meer tijd en ruimte krijgen om empathie en creativiteit in hun werk te stoppen. Niet alleen de relatie mens-machine verandert, ook de samenwerking tussen medewerkers krijgt een nieuwe dynamiek.

Harmonie tussen mens en computer
De meeste organisaties zijn nog ver verwijderd van de geschetste harmonie tussen mens en computer. Zij zullen in de eerste plaats afscheid moeten nemen van een formele hiërarchie en rigide functieomschrijvingen en toe moeten groeien naar een decentrale, teamgerichte aansturing waarbij samenwerking en kennisuitwisseling heel eenvoudig wordt gemaakt. Een term die hier goed bij past is agile. Zeker nu veel medewerkers thuis of in ieder geval op afstand van elkaar werken, worden de structuren van organisaties dynamischer. Samenwerking tussen verschillende teams is prioriteit nummer één en zij krijgen de ruimte om snel hun output te realiseren op basis van duidelijke KPI’s. Teams hebben aanzienlijke autonomie en kunnen snel schakelen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Continu veranderen is met agile eerder regel dan uitzondering en fouten maken is geen drama, eerder een manier om het de volgende keer beter te doen. De mens laat de technologie voor zich werken.

Meebewegen met veranderingen
De bestaande workforce zal met deze veranderingen moeten meebewegen, maar zal tevens in het recruitmentbeleid de scope moeten worden verlegd. Je hebt nieuwe talenten nodig om de stap naar de bionische organisatie te zetten. Denk aan data scientists of virtual reality ontwerpers aan de ene kant, en aan mensen die denken in termen van samenwerking, design thinking en solution focus aan de andere. Deze capaciteiten zijn echter (nog) schaars en er hangt dus een prijskaartje aan. Om deze mensen binnen te halen en bestaande medewerkers vast te houden en verder te ontwikkelen, moeten carrièrepaden tegen het licht worden gehouden. Beloning, ontwikkeling, balans werk en privé; het zijn allemaal aspecten aan de menskant van de organisatie die heroverwogen moeten worden.

Hou de mens centraal
Deze menselijke kant van de nieuwe manier van werken mag niet uit het oog worden verloren, concludeert Verizon in het whitepaper Future of Work - How to lead differently in the workplace of the future. De belangrijkste overweging in de opmaat naar de werkomgeving van de toekomst hangt samen met de vraag: hoe hou je de mens in het centrum van de organisatie? Je moet er zeker van zijn dat menselijke beslissingen de gang van zaken blijven bepalen. Ook en juist wanneer we overspoeld en overmeesterd dreigen te worden door een overvloed aan algoritmen.

Reactie toevoegen