Development

Dit is een bijdrage van Verizon Nederland
Infrastructuur
Mogelijkheden van 5G_blog Verizon

5G biedt veel meer mogelijkheden dan die nu zichtbaar zijn

Waarom zien we keer op keer weer dezelfde voorbeelden van 5G-toepassingen?

4 juli 2022
Door: Verizon Nederland, partner

Waarom zien we keer op keer weer dezelfde voorbeelden van 5G-toepassingen?

Ondanks dat al veel is gezegd en geschreven over 5G, is het aantal praktijkvoorbeelden dat voor het publiek zichtbaar is, uiterst beperkt. Niet omdat die voorbeelden er niet zijn, maar meer omdat ze niet voor het voetlicht worden gebracht. En dat is toch bijzonder. Je zou bijna het idee krijgen dat 5G alleen geschikt is voor toepassingen waarbij talloze robots worden aangestuurd. Waarom zien we niet meer van de reikwijdte van 5G?

Voorganger 4G was al grote stap
Met de komst van 4G kregen de gebruikers van met name mobiele apparaten (smartphones, tablets, laptops) er ineens interessante opties bij, zoals video streamen. De ‘internetbeleving’ werd ineens een stuk interactiever doordat bijvoorbeeld online shopping mogelijk werd. Met de komst van 5G is voor die groep misschien niet direct iets radicaal veranderd. Natuurlijk komen er nog meer mogelijkheden en gaat het nog sneller, maar 5G is vooral in de business to business communicatie interessant.

5G verstuurt gegevens zonder vertraging
Het belangrijkste verschil dat 5G maakt - naast de toegenomen snelheid - is wellicht de mogelijkheid om gegevens nagenoeg real time te versturen zonder (noemenswaardige) vertraging. Qua veiligheid en betrouwbaarheid biedt 5G veel meer ondersteuning voor privénetwerken.

Volledige controle
Op basis van Wifi hebben gebruikers maar twee frequenties tot hun beschikking. Met 5G kunnen bedrijven als eigenaar van een 5G privaat netwerk beschikken over exclusieve toegang tot het netwerk dat op die frequentie werkt. Ze kunnen daarmee hun eigen randvoorwaarden invullen qua snelheid, capaciteit, betrouwbaarheid, etc. Het bedrijf heeft volledige controle over haar eigen netwerk.

AI en ML
Bij toepassingen van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) is 5G bijvoorbeeld in staat onder bepaalde omstandigheden zo goed als ‘life’ videobeelden van een productielijn te analyseren. Bij storingen kan een bedrijf direct ingrijpen: veiliger, efficiënter en kosteneffectiever.

Een vergelijkbare toepassing is te vinden op het gebied van terrein- en gebouwbewaking: met gebruik van 5G kunnen videobeelden van bewakingscamera’s zonder vertraging (binnen milliseconden) geanalyseerd worden en afwijkingen gemeld. Dat als alternatief voor het inhuren van steeds meer mensen om een groot gebied te kunnen controleren aan de hand van camerabeelden.

Een ander voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt is de toepassing van 5G bij het gebruik van de zogenaamde zelfrijdende voertuigen. Deze autonoom rijdende auto (Automated Guided Vehicle, AGV) kan worden uitgerust met 5G als communicatieplatform voor de sturende intelligentie aan boord van en de sensoren op de auto. Zo kunnen hogere snelheden worden bereikt zonder dat de kans op ongelukken toeneemt. Proeven hebben aangetoond dat het tot een factor vijf sneller kan.

Voorkomen is beter dan genezen
Tot in de medische wetenschap aan toe toont 5G-technologie dat het leidt tot grotere veiligheid, hogere betrouwbaarheid en efficiënter werken met beter resultaat. Wat als een medewerker in een stralingsomgeving bij een ziekenhuis of laboratorium dreigt een stap over te slaan in de protocollen om zich te beschermen? Zo’n proces kan uit tientallen complexe stappen bestaan die in de juiste volgorde moeten worden uitgevoerd. Met 5G kunnen die controles op de uit te voeren stappen direct worden teruggekoppeld naar de toezichthouder van dat moment. De persoon in kwestie kan eveneens automatisch gewaarschuwd worden.

Partner om méé te innoveren
Deze toepassingen en nog veel andere blijven veelal onder de radar. Waarom zien we keer op keer weer dezelfde voorbeelden van 5G-toepassingen? De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. In de nabije toekomst komen er steeds meer use cases van de toepassing van 5G. Maar hoewel je kunt leren van wat anderen hebben gedaan, houdt echte innovatie in dat je onbekend terrein betreedt. Misschien tijd voor de juiste partner? Een die met je méé innoveert?

In het rapport ‘Let’s talk about private 5G’ gaan zes Verizon-experts in op de mogelijke belemmeringen voor de adoptie van private 5G en hoe die kunnen worden aangepakt. Je kunt het rapport HIER downloaden.

Reactie toevoegen