Beheer

Dit is een bijdrage van True
Infrastructuur
SLA versus Service Level Indicator (SLI) en Service Level Objective (SLO)

Garanties voor de beschikbaarheid van je digitale dienstverlening

Steeds vaker komen ook de termen Service Level Indicator (SLI) en Service Level Objective (SLO) voorbij. Wat is het verschil?

31 maart 2022
Door: True, partner

Steeds vaker komen ook de termen Service Level Indicator (SLI) en Service Level Objective (SLO) voorbij. Wat is het verschil?

Beschikbaarheid is voor ieder bedrijf een cruciaal aandachtspunt. Een bekende term op dit gebied is de Service Level Agreement (SLA), een overeenkomst met garanties rond beschikbaarheid. Steeds vaker komen ook de termen Service Level Indicator (SLI) en Service Level Objective (SLO) voorbij. Wat is het verschil en wat maakt deze termen van belang voor bedrijven met cloud native webapps? 

Een SLA bevat alle gemaakte afspraken rond beschikbaarheid en biedt garanties. Welk percentage uptime mag je bijvoorbeeld verwachten van de provider? En hoeveel concrete downtime brengt dit in de praktijk met zich mee? Een SLA helpt bij het wegnemen van zorgen op het gebied van beschikbaarheid. 

In een SLO staat de minimale beschikbaarheid voor specifieke microservices. Deze beschikbaarheid hangt af van de microservice zelf en de wijze waarop de organisatie er gebruik van maakt. Een SLO stem je op een specifieke microservice af, voor de juiste balans tussen beschikbaarheid en kosten.  

Een SLI geeft inzicht in de prestaties van een microservice in de praktijk. Je meet of de doelstelling van de SLO daadwerkelijk is gehaald. Is de beschikbaarheid in de praktijk in lijn met de noodzakelijke beschikbaarheid? 

Meer weten over het nut van SLA's, SLI's en SLO's voor jouw cloud native app? Lees verder in deze blog van True >  

Reactie toevoegen