Development

Dit is een bijdrage van Tricentis
Software-ontwikkeling
Ieder bedrijf is een QA bedrijf

9 belangrijke vragen om aan uw Quality Assurance leverancier te stellen

Ieder bedrijf moet een quality assurance bedrijf worden.

14 november 2022
Door: Tricentis, partner

Ieder bedrijf moet een quality assurance bedrijf worden.

Als klant heb je een keuze. En dat is een goede zaak. Sterke concurrenten dwingen iedereen in de markt om te innoveren en hun klanten waarde te bieden. Maar de keuze kan ook overweldigend zijn. Bijvoorbeeld als je in de supermarkt één yoghurt moet kiezen uit een koelvitrine vol verschillende merken. Ik kan u niet adviseren welke yoghurt u moet kiezen. Maar ik kan u wel helpen nadenken over wat belangrijk is bij het kiezen van een partner voor quality assurance. Hieronder staan enkele belangrijke vragen die u kunt stellen om te zien welke leverancier het beste bij uw behoeften past.

Hoe gebruiksvriendelijk zijn uw tools?

We stappen af van high-code programmeren, handmatig testen en scripting. No-code en low-code zijn de nieuwe paradigma's. Deze trends democratiseren het testen, aangezien de leercurve voor het gebruik van low-code en no-code tools veel minder ontmoedigend is. Moderne quality assurance tools spelen in op die trend. Het heeft geen zin om high-code testtools te gebruiken om applicaties te testen die gebouwd zijn met low-code tools zoals Mendix, Outsystems, Pega. Aangezien de ontwikkelingscycli steeds sneller gaan, kunnen testtools die programmering of scripting vereisen dat tempo niet bijhouden. En omdat business en IT steeds meer samenwerken, hebt u tools nodig die iedereen kan gebruiken.

Engineers die met Tricentis tools werken, hoeven geen hoogopgeleide software engineers te zijn die jaren gespecialiseerde training nodig hadden om ze te kunnen gebruiken. Onze aanpak is geautomatiseerd, volledig codeloos en intelligent aangestuurd door kunstmatige intelligentie. Software eet de wereld op. We zijn het stadium voorbij waarin we met onze handen eten. Test dus niet handmatig. Gebruik daarvoor intelligente tools.

Ondersteunt u agile ontwikkeling?

Waterval is dood, lang leve agile. Waterval was een goede methodologie toen releasecycli jaren omspanden. Tegenwoordig rollen bedrijven applicaties en updates uit per kwartaal, per maand of zelfs per week of per dag. Vandaar het succes van ʽagile', waarbij ontwikkelaars, testers en klanten samenwerken in een iteratieve aanpak. Dit vereist dat iedereen zich aanpast en reageert op veranderingen in plaats van vast te houden aan een gedetailleerd plan. Aangezien agile ontwikkeling vele iteratieve fasen omvat in plaats van een enkel, sequentieel ontwikkelingsproces, zijn traditionele methoden voor het testen van software niet langer van toepassing. Waar het testen vroeger werd uitgesteld tot het einde van de ontwikkeling, wordt het in de agile methodologie vanaf de eerste dag geïntegreerd in de ontwikkelingscyclus.

Met Tricentis kunnen agile teams de levering van software drastisch versnellen, de kosten verlagen en de kwaliteit verbeteren. Tricentis qTest is een agile testmanagementoplossing waarmee teams testactiviteiten in de hele onderneming kunnen volgen, organiseren en rapporteren. En onlangs hebben we Tricentis Test Management for Jira aangekondigd, een end-to-end testmanagementoplossing die ontwikkelings- en testcycli stroomlijnt door het hele bedrijf te helpen met het beheren van testen van idee tot productie als één team binnen Jira. In tegenstelling tot andere Jira-plugins vertraagt TTM for Jira niet de gehele Jira-instantie. TTM for Jira levert prestaties en schaalbaarheid.

Bent u gestandaardiseerd?

Ondernemingen bestaan meestal uit meerdere ontwikkelingsteams die verschillende tools gebruiken om software te ontwikkelen en te testen. Dit is goed voor de wendbaarheid - en de individuele teams zullen deze autonomie koesteren. Aan de andere kant kan het door elkaar gebruiken van verschillende tools het moeilijker maken voor teams om samen te werken en te hergebruiken wat de andere teams hebben ontwikkeld.

Tricentis neemt hier een zeer open positie in: Tricentis verenigt testmanagement, uitvoering en rapportage. Dit resulteert in meer samenwerking en een grotere efficiëntie en nauwkeurigheid. Tricentis analyseert en visualiseert resultaten van commerciële, open source en eigen testtools en brengt deze samen in aangepaste dashboards. Door real-time integratie met Jira en andere tools krijgt u traceerbaarheid van alle vereisten. Om het leven nog eenvoudiger te maken, biedt Tricentis native ondersteuning voor meer dan 160 toepassingen en technologieën. Zoals verzekeringsmaatschappij Baloise zei over Tricentis: "In de vijf jaar dat we Tosca gebruiken, zijn we geen enkele applicatie tegengekomen waarop we Tosca niet konden toepassen."

Hoe gemakkelijk is het om testcases te hergebruiken in verschillende projecten en teams?

Omwille van de efficiëntie zijn ontwikkel- en testteams voortdurend op zoek naar tijdwinst. Het kunnen hergebruiken van testcases van de ene tool naar de andere en van het ene team naar het andere, draagt in hoge mate bij aan tijdwinst. Naast het hergebruik van testcases is het van groot belang dat veranderingen in de ene testcase ook in andere testcases worden meegenomen.

Tricentis is een grote fan van hergebruik. Kijk maar naar hoe onze test management tool qTest u de mogelijkheid biedt om een test run in één project te maken met behulp van een test case die gedeeld wordt door een ander project. En wanneer zich wijzigingen voordoen die een wijziging van gedeelde testcases vereisen, hoeft u alleen maar de oorspronkelijke testcase bij te werken - deze wordt automatisch aangepast in alle andere projecten. Zeg maar dag tegen het vervelende bijwerken van testcases in verschillende projecten, zelfs bij een eenvoudige verandering van de omgeving.

Maar het wordt nog beter: u kunt functionele tests ook gemakkelijk hergebruiken als prestatietests. Testers die NeoLoad gebruiken kunnen voortbouwen op de resultaten van functietesten, bijvoorbeeld door testscripts van Tosca of Selenium te nemen en ze vervolgens om te zetten in prestatietests. En als bewijs van de kracht van geïntegreerde tools - en de directe afstemming tussen Tosca tests en NeoLoad test scripts - is er minimaal onderhoud nodig wanneer er een wijziging is in de functionele test.

Gebruikt u opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie (AI) bestaat al lang, maar het concept kwam pas van de grond toen er voldoende gegevens waren om systemen te laten leren, en voldoende rekenkracht om al die gegevens te analyseren en ervan te leren. AI is nu ingebed in meer toepassingen dan u zich kunt voorstellen. AI wordt gebruikt om ervaringen te personaliseren, om aanbevelingsmachines aan te drijven, om fraude op te sporen, om organisaties te helpen degelijke beslissingen te nemen - en vooral om processen die te veel menselijke inspanning vergen verder te automatiseren. Geen wonder dat AI een sleutelrol speelt bij het automatiseren van het testproces van software.

Vision AI van Tricentis is een volgende generatie, AI-gedreven testautomatiseringstechnologie waarmee test engineers user interface testcases kunnen automatiseren op basis van een mock-up. Dus nog voordat er code is geschreven. Hierdoor kunt u veel eerder in de ontwikkelingslevenscyclus testen. Vision AI kan vrijwel elke applicatie testen, ongeacht de technische expertise. Dit betekent dat u tests kunt uitvoeren over legacy en moderne apps, en zelfs met technologieën die zo nieuw zijn dat de meeste automatiseringstools ze nog niet ondersteunen. Vision AI heeft geen codering of scripting nodig, wat minder onderhoud en meer hergebruik betekent. In tegenstelling tot andere AI-tools is Vision AI geen standalone product, maar een standaard onderdeel van Tosca.

Steunt u 'shift-left'?

Shift left is een van die termen die steeds weer opduiken bij discussies over het testen van software en kwaliteitsborging. Traditioneel begint de levenscyclus van softwareontwikkeling met een analyse van de eisen, gevolgd door een haalbaarheidsstudie, een architectonisch ontwerp en de ontwikkeling van de software. Testen komt pas in een vijfde fase, vlak voor de uitrol. Naar links verschuiven betekent dat testen eerder in de cyclus wordt betrokken. Naar schatting kan meer dan de helft van de softwarefouten al in de fase van de eisenanalyse worden opgespoord. Het is duidelijk dat het verplaatsen van taken naar eerdere fasen in de ontwikkelingslevenscyclus kostbare tijd kan besparen, de time-to-market kan verkorten, de kosten kan verlagen en de algehele kwaliteit kan verbeteren.

Vision AI, hierboven in dit artikel besproken, is een mooi voorbeeld van hoe Tricentis shift-left ondersteunt: UI testen kan al beginnen op basis van een mock-up. U hoeft niet te wachten tot de gebruikersinterface klaar is. Dankzij Vision AI kun je meteen beginnen met het automatiseren van je UI-tests.

Heeft u sterke relaties met grote softwareleveranciers?

Weinig bedrijven bouwen tegenwoordig hun eigen applicaties, maar vertrouwen in plaats daarvan op aangepaste software van grote softwareleveranciers zoals SAP, Salesforce of ServiceNow. Deze toepassingen raken de fundamentele bedrijfsprocessen van ondernemingen, dus zowel het uitrollen ervan als het doorvoeren van wijzigingen brengen een behoorlijk risico met zich mee. Tools voor quality assurance kunnen dat risico helpen beperken, mits de QA-tools nauw geïntegreerd zijn met deze softwarepakketten.

Tricentis heeft zeer nauwe werkrelaties met deze softwareleveranciers en heeft nauwe integraties met de software, waardoor app-native testen mogelijk is. Tricentis maakt deel uit van SAP's Solex (Solution Extension) programma, wat betekent dat Tricentis SAP's voorkeurspartner is voor end-to-end SAP testen. Met Tricentis Test Automation voor ServiceNow en Tricentis Test Automation voor Salesforce kunnen applicaties eerder en vaker geautomatiseerd worden getest, wat resulteert in snellere releases, versnelde ontwikkeling en een grotere testdekking.

Is uw bedrijf stabiel en gefocust op quality assurance?

Quality assurance heeft alles te maken met het beperken van risico's, het beveiligen van bedrijfsprocessen en het leveren van geweldige klantervaringen aan uw gebruikers. Quality assurance is zo diep verankerd in de levenscyclus van de applicatieontwikkeling dat u niet van QA-leverancier wisselt zoals u dat misschien wel doet met netwerkswitches. Dit betekent dat u een technologiepartner wil met een langetermijnvisie en een duidelijke routekaart. Een bedrijf dat goed gefinancierd is en zelfstandig kan bestaan.

Tricentis is een stabiel bedrijf en breidt zijn voorsprong op de markt uit door autonome groei en overnames. Tricentis richt zich uitsluitend op het leveren van hoogwaardige producten die zijn klanten helpen. Zet dat eens af tegen de testtools die MicroFocus biedt en die van de ene eigenaar (Mercury Interactive, HP) zijn overgegaan en nu weer worden verkocht aan een ander bedrijf, OpenText. Testoplossingen zullen slechts een klein deel uitmaken van de activiteiten van OpenText en zullen waarschijnlijk weinig managementaandacht en O&O-focus krijgen.

Hoe goed wordt u ingeschat door belangrijke analisten zoals Gartner, IDC en Forrester?

Niet elke IT-afdeling beschikt over de middelen en de bandbreedte om de hele markt van softwaretoepassingen en -tools voortdurend door te lichten. Het applicatielandschap is zo complex geworden dat het vrijwel onmogelijk is om alle trends in de markt te bekijken. Gelukkig zorgen gerenommeerde analisten als Gartner, Forrester en IDC daarvoor. Werken met leveranciers die consequent goed scoren in analistenrapporten is een veilige keuze. Parafraserend op het oude adagium 'niemand wordt ooit ontslagen omdat hij voor IBM kiest', zou je kunnen zeggen dat niemand ooit wordt ontslagen omdat hij het advies van Gartner opvolgt.

In de rapporten die Gartner heeft gepubliceerd met het Magic Quadrant on Software Test Automation, is Tricentis vijf jaar op rij consequent in het 'Leaders' kwadrant geplaatst. Dit betekent dat Tricentis goed scoort in zowel zijn visie als zijn vermogen om die visie uit te voeren. Analistenrapporten zijn onder meer gebaseerd op interviews met gebruikers. Goed scoren in een analistenrapport is niet alleen een bevestiging door de analisten, het is ook een bevestiging door andere klanten.

Elk bedrijf is een quality assurance bedrijf

U hebt ongetwijfeld de uitspraak gehoord dat "elk bedrijf een softwarebedrijf wordt". Als dat zo is, zou ik willen stellen dat elk bedrijf ook een kwaliteitsbedrijf moet worden. Het succes en de reputatie van uw onderneming staan in verhouding tot de kwaliteit van uw interne en klantgerichte applicaties. Door de juiste antwoorden op bovenstaande vragen te krijgen, kunt u ervoor zorgen dat u er alles aan doet om uw klanten de allerbeste kwaliteit te leveren.

Reactie toevoegen