Management

Dit is een bijdrage van Telindus
Cloud
Cloudstrategie

Welke hobbels kom je tegen bij het bepalen van je cloudstrategie?

De drie voornaamste uitdagingen van de cloud

3 december 2019
Door: Telindus, partner

De drie voornaamste uitdagingen van de cloud

Steeds meer applicaties worden vanuit de cloud afgenomen. Logisch, aangezien je dankzij de cloud snel kunt opschalen, je business flexibel kunt inrichten en de infrastructuur kunt vereenvoudigen. Mits je een goede cloudstrategie hebt, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Welke problemen komen organisaties dan tegen? In opdracht van Telindus heeft Pb7 Research een onderzoek uitgevoerd onder 294 IT-beslissers om antwoord te krijgen op deze vraag. De hieronder beschreven ‘hobbels’ schetsen een compleet beeld van de drie voornaamste uitdagingen.

Data-uitwisseling tussen applicaties

Organisaties hebben tegenwoordig een overvloed aan data. Het realtime uitwisselen van data met providers en partners zorgt ervoor dat digitale diensten integreren. Hiermee komt meteen de eerste uitdaging om de hoek: vlekkeloze data-uitwisseling. Vooral wanneer er sprake is van een workflow waarbij meerdere bedrijfsapplicaties met elkaar interacteren. Financiële instellingen (54%) en de zorgsector (48%) hebben hier voornamelijk mee te maken. Zorginstellingen hebben namelijk vaak meerdere vestigingen die regelmatig data met elkaar uitwisselen. Deze data moet altijd actueel en relevant zijn. Daarom is het belangrijk om bij het uitwisselen van data er zeker van te zijn waar de actuele versie staat. Het opstellen van een uitgebalanceerd databeheerplan helpt daarbij. Succes is hiermee echter niet verzekerd. Ook met een goed databeheerplan is het zelf beheren van koppelingen niet eenvoudig. Data-uitwisseling tussen verschillende SaaS-applicaties is daarom niet altijd verstandig. Het alternatief, je eigen IT-infrastructuur bouwen, zelf de software installeren en de applicaties configureren vergt enorm veel tijd. De praktijk leert dat het beter is om deze taken uit handen te geven.

Beschikbaarheid van clouddiensten

Op welke locatie iemand ook werkt, thuis of op kantoor, de beschikbaarheid van diensten moet altijd optimaal zijn. Dat is tenslotte één van de voornaamste redenen om gebruik te maken van de cloud. De dienstverlening van de overheid richting burgers en bedrijven is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van systemen en applicaties. Wanneer je echter je zaken goed voor elkaar hebt, valt er weinig te vrezen. Goede service level agreements met de cloud service provider, redundante verbindingen en geschikte uitwijkmogelijkheden dragen bij aan het wegnemen van de tweede hobbel: het uitvallen van clouddiensten. Een glasvezelkabel raakt beschadigd door bijvoorbeeld een graafincident. Wanneer een bedrijf in zo’n geval maar één netwerkverbinding heeft, valt het netwerkverkeer uit. Een redundante connectiviteit, die bestaat uit twee gescheiden verbindingen, voorkomt dit. Bij uitval van de ene verbinding wordt het netwerkverkeer automatisch via de tweede geleid. Kortom, het treffen van de juiste maatregelen zorgt ervoor dat clouddiensten altijd beschikbaar zijn.

Zorgen rondom security

Het goed laten functioneren van alle applicaties in de cloud is één ding, alles beveiligen is een tweede. Security is een integraal onderdeel van de cloudstrategie. Toch heeft het treffen van de juiste beveiligingsmaatregelen niet altijd de prioriteit die het wel zou moeten hebben. Dit geldt overigens niet voor alle sectoren. De overheid en financiële instellingen zijn zich wel degelijk bewust van het belang van een goede bescherming van data. Het is alleen wel een behoorlijke hobbel om te nemen, en niet iets wat je er wel even bij doet. Security wordt namelijk steeds complexer door alleen al het toenemende aantal cyberaanvallen. Veilige transformatie is haast niet meer mogelijk zonder sterke, ervaren strategische partners. Deze zorgen voor de juiste wisselwerking tussen wendbaarheid en een goede beveiliging. Hierdoor is de security optimaal geregeld en vormt het tegelijkertijd geen belemmering voor innovaties en nieuwe business.

Business innovatie

De ondervraagde IT-beslissers wijzen terecht op de uitdagingen rondom data-uitwisseling, beschikbaarheid van clouddiensten en security. Daarnaast uiten ze hun zorgen rondom een dreigend tekort aan kennis en middelen. Er zijn echter tal van maatregelen te treffen die deze uitdagingen en zorgen wegnemen. Het aangaan van een samenwerking met een ervaren partner zorgt ervoor dat de transitie naar en het werken in de cloud laagdrempeliger wordt. De ideale situatie is een IT-organisatie waarin security, automation, en orchestration zodanig zijn ingericht dat taken als monitoring uit handen worden genomen. Op deze manier krijgen IT-mensen de kans te werken aan business innovaties en toegevoegde waarde.

Auteur: Ruud Oude Maatman, Portfolio Manager bij Telindus

Reactie toevoegen