Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van T-Systems Nederland
Cloud
magenta cloud

Moet je als bedrijf nou wel of niet naar de cloud?

Een assessment kan duidelijkheid bieden

8 april 2020
Door: T-Systems Nederland , partner

Een assessment kan duidelijkheid bieden

Iedereen zal begrijpen dat vrijwel alle applicaties en IT-landschappen naar een cloud kunnen en zullen gaan. Het hoe en wat is vaak minder duidelijk en de verschillende clouds maken het alleen nog maar complexer. Daardoor stellen bedrijven cloudmigraties vaak uit, maar dat heeft wel consequenties. Cloud kun je bijvoorbeeld snel op- en afschalen afhankelijk van de klantvraag, maar met je eigen IT-infrastructuur kan dat niet. “Een assessment is een goede manier om inzicht te krijgen in het hoe en het wat naar welke cloud kan”, zegt Ruud van Burgel, Account CTO bij T-Systems.

Hoe en wat naar de cloud?
“Het hoe naar de cloud is soms heel eenvoudig. De transitie- en migratiemethoden die over de jaren heen zijn ontwikkeld bieden daarvoor genoeg opties. Maar voor het wat moet goed bekeken worden of het verplaatsen van de applicaties en IT-landschappen naar de cloud wel zin heeft. Cloud biedt fantastische opties voor beschikbaarheid en performance, maar wel net even anders dan in de “oude” wereld.”

“Ik zie dat het ineens een stuk complexer kan worden als de te migreren applicaties bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de onderliggende hardware. Want binnen een cloud heb je natuurlijk geen toegang tot de hardware. Soms zullen dus aanpassingen in het applicatielandschap nodig zijn. Dit kan zelfs zo ver gaan dat een re-write van de bestaande applicatie nodig is of dat er voor een nieuwe applicatie gekozen moet worden.”

Hoe werkt een assessment?
“Een cloudinventarisatie (assessment) is een goede manier om inzicht te krijgen in het hoe en het wat naar welke cloud kan. Assessments zijn er op verschillende niveaus en met verschillende doelen. Welke aanpak je kiest is afhankelijk van wat je inzichtelijk wilt maken.”

Twee voorbeelden van assessments zijn:

  • Capaciteit-gedreven
    Hierbij wordt een scan gemaakt van de huidige IT-omgeving om inzichtelijk te krijgen wat voor resources, zoals databases, netwerken en applicaties, in gebruik zijn. Deze resources kunnen vervolgens op een cloud worden gemapped. Dit maakt inzichtelijk wat de kosten zijn indien resources daadwerkelijk naar de cloud worden verplaatst.
  • Landschap-gedreven
    Hierbij wordt niet naar de complete IT-omgeving, maar naar een specifiek applicatielandschap gekeken. Dit gaat een stap dieper omdat relaties tussen verschillende applicatieonderdelen worden geanalyseerd, alsmede de leverstraat. Want een ontwikkelomgeving stelt hele andere eisen dan de productie.

Hoe zit het dan met multicloud?
“In beide assessmentopties is het uitgangspunt dat er al een cloud is gekozen. Ik vind alles in één cloud onderbrengen vaak niet de beste keuze. Om verschillende redenen zijn vaak juist meerdere clouds nodig. Stel bijvoorbeeld dat data het land of het pand niet uit mag, dan heb je voor die gegevens een private cloud nodig.  Ik zie multi-cloud dan ook als de toekomst. Daarom vind ik dat bij een assessment de cloud-keuze open moet zijn en minimaal per applicatielandschap wordt bepaald. Want een applicatielandschap uit elkaar trekken en verdelen over meerdere clouds geeft vaak weer performance en operationele problemen.”

Bij T-Systems kijken Ruud van Burgel en zijn collega’s daarom vooral naar een derde assessment-optie:

  • Landschap-gedreven richting multi-cloud
    In het assessment wordt een applicatie(landschap) bekeken en wordt bepaald of en naar welke cloud het beste gemigreerd kan worden.

Waarom vooral deze optie?
“Door het nauw samenwerken met klanten hebben we gezien dat het vrijwel onmogelijk is alles naar een enkele cloud te brengen. Technisch kan het wel, maar vaak zijn er zakelijke dan wel (bedrijfs)politieke redenen waarom het niet kan of mag. Dit nog los van het feit dat Software-as-a-Service (SaaS) vaak een uitstekend alternatief is voor de huidige applicaties. Hiermee ontstaat automatisch een multi/hybride landschap.”

“Onze producten focussen zich steeds meer op het consistent aanbieden van diensten op willekeurige clouds. Hiermee is T-Systems zogezegd cloud agnostic en kunnen we onze klanten altijd goed helpen ongeacht de gekozen cloud. Voordat er echter gemigreerd kan worden is een assessment nodig om te bepalen hoe en of dit kan gebeuren.”

Download de gratis whitepaper
Meer weten over hoe T-Systems naar cloud assessments kijkt? Download dan vandaag nog de gratis whitepaper “Cloud Assessment of kijk de webinar “Cloud Assessment in Practice”.

Reactie toevoegen